Click to listen highlighted text!

Vigsel och begravning

Vigsel och begravning

Att få barn, bröllop eller dödsfall inom familjen är exempel på händelser som kan förändra livet på många sätt. Vi vill att dessa händelser ska fungera så bra som möjligt. På den här sidan hittar du information om borgerlig vigsel, begravning och namngivning.

Borgerlig vigsel

I Båstads kommun finns det många möjligheter att gifta sig borgerligt . Ni kan välja att vigas i all enkelhet på kommunhuset, i den egna bostaden, eller kanske utomhus någonstans i kommunen.

Läs mer om borgerlig vigsel

Borgerlig begravning

Med borgerlig begravning avses en ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål.

Läs mer om borgerlig begravning

Dödsboanmälan

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne kan Båstads kommun hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Dödsbodelägare (de personer som har rätt till arv) kan i så fall kontakta kommunens dödsbohandläggare för att påbörja en utredning.

Läs mer om dödsboanmälan

Begravningsombud
Namngivning

I Båstads kommun har du möjlighet att ta hjälp av en namngivningsförrättare/namngivare om du vill ha en borgerlig ceremoni som alternativ till barndopet.

Läs mer om namngivning 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Barn och unga

  1. Hem
  2.  | 
  3. Omsorg och stöd
  4.  | Category: "Omsorg och stöd – toppsida"

Barn och unga

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

 

Alkohol och droger

Om du känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger är det viktigt att du vänder dig till någon som kan hjälpa dig.

BUFFF

Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar. När en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns till för alla familjemedlemmar.

Dödsfall

Om du förlorar någon som betyder mycket, kan sorg visa sig på många olika sätt.

Dyslexi

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika saker, dyslexi kan vara en av orsakerna.

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn och ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade resurser. Din familj har kanske knappt pengar till det allra nödvändigaste som mat, bostad och kläder.

Frånvaro i skolan

Att utvecklas tillsammans med andra och gå igenom skolan med godkända betyg är viktigt för att det ska gå bra för dig i framtiden.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen.

Identitet, sex och relationer

Om du har funderingar kring identitet, kroppen, sex och relationer finns det flera platser som du som ung kan vända dig till om du vill prata med någon, få stöd eller bara träffa andra med samma erfarenheter.

Ilska och utbrott

Om du och din familj behöver stöd för att kunna fungera bra tillsammans finns det hjälp att få.

Kriminalitet

Befinner du dig i en situation där du behöver prata med någon?

Problem hemma

Barn och ungdomar har rätt till omsorg och skydd, men ibland räcker inte de vuxnas förmåga till.

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger är farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Sexuella övergrepp

Alla sexuella handlingar som görs mot din vilja, är sexuella övergrepp.

Självmord

Mer information kommer snart

Skilsmässa

I dag är det inte ovanligt med skilsmässor, men hur det känns när ens föräldrar separerar är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg.

Stress

Stress är den känsla som uppstår när du känner att du har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när du har för höga krav och förväntningar på dig själv. Stress kan också bero på en jobbig situation hemma.

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon.

 

Kontakt

Mottagningen för barn och unga
Telefon 0431-777 03

Måndag, onsdag och fredag
09:00-10:00

Tisdag och torsdag
14:00-15:00

Kontakta mottagningen för att konsultera innan du gör en orosanmälan. Vid akuta ärenden – kontakta receptionen så kopplar de igenom.

Reception
Telefon 0431-770 44

Skicka meddelande till mottagningen

Besök oss
Lyckan 15, Båstad

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm installeras i hemmet och ger dig möjlighet att påkalla hjälp vid behov. Larmet kan användas dygnet runt.

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarm är ett larm som är kopplat till din egen telefon. Larmet kan användas när du oförutsett behöver påkalla hjälp under hela dygnet runt.

Hur fungerar trygghetslarmet?

När du trycker på larmknappen kommer du i kontakt med personalen via larmapparaten som är kopplad till din telefon. Du kan tala med personalen utan att lyfta en telefonlur. De hör dig var du än befinner dig i din bostad.

Läs gärna mer i vår broschyr “Trygghetslarm”, som du hittar i högerkolumnen.

Digitala lås

Under våren 2020 kommer Båstads kommun att uppgradera befintligt nyckelsystem till digitala lås hos våra kunder inom Vård & Omsorg. Det nya systemet ska ge en ökad trygghet till dig som kund men också en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Trygghetslarm
Förändringen gäller samtliga kunder med trygghetslarm. Detta för att försäkra oss om att vi på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna ge den hjälp som behövs.

Låsvarianter
De digitala låssystemen finns i två olika varianter. Den ena är en så kallad nyckelgömma. En sådan används redan sedan flera år tillbaka i Båstads kommun, skillnaden är att den nu blir digital. Här lämnar kunden en nyckel som fästs i nyckelgömman. Alternativet är ett så kallat DUO lås. Det innebär att kunden själv använder sin nyckel och bredvid det vanliga låset sitter en ingång till den digitala nyckeln.
Det är bara behörig personal som kommer att kunna använda de digitala nycklarna. Nycklarna används vid planerade besök och vid akuta larm. Låsen är kostnadsfria.

Fördelar
Det finns flera fördelar med de digitala låsen. Personalen kan åka direkt till kunden och behöver inte använda sin tid till att hämta nycklar eller att invänta kollegor för att komma in till kunden. Systemet ökar också tryggheten både för kund och personal. Det digitala låset är förinställt på att det enbart är personal med behörighet som kan komma in till dig.

Leverantör
Båstads kommun har upphandlat nyckelsystemet och företaget Swedlock AB vann upphandlingen. Systemet används idag av ungefär 60 svenska kommuner och har dagligen över 45 000 användare. Främst inom Vård & Omsorg men även av räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Hemtjänst

Vi har inte LOV inom hemvården i Båstads kommun.

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av hjälp och stöd som du kan få i ditt eget hem. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt. Du kan t.ex få hjälp med personlig omvårdnad, hjälp med inköp, matleverans, tvätt eller städning.

Ansök om hemtjänst

Ansökan kan göras muntligt via telefon eller skriftligt. Du kan använda vår ansökningsblankett härintill. När du ansöker om hemtjänst får du kontakt med en biståndshandläggare på myndighetsenheten som hjälper dig.

Vad händer sedan?

Du träffar biståndshandläggaren och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Vad kostar det?

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm, hemtjänst, hemsjukvård samt hjälpmedel betalar du bara det du kan utifrån ditt eget avgiftsutrymme.
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. År 2020 års högkostnadsskydd/maxtaxa uppgår till 2125 kronor per månad. Klicka här för mer information.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstad Kommun

Det är till din hemkommun du vänder dig vid behov av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. De skickar sedan en beställning till oss på den hjälp du behöver och sedan kommer vi övrerens med dig om hur och när hjälpen skall utföras.

Information och beställningsblankett till andra kommuner om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstad finns i marginalen till höger.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun

Om du vill ha hemtjänst i en annan kommun än Båstad kontaktar du din biståndshandläggare i Båstads kommun. Vi utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut och beställning till den andra kommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske är det bra att vara ute i god.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Click to listen highlighted text!