Click to listen highlighted text!

Vigsel och begravning

Vigsel och begravning

Att få barn, bröllop eller dödsfall inom familjen är exempel på händelser som kan förändra livet på många sätt. Vi vill att dessa händelser ska fungera så bra som möjligt. På den här sidan hittar du information om borgerlig vigsel, begravning och namngivning.

Borgerlig vigsel

I Båstads kommun finns det många möjligheter att gifta sig borgerligt . Ni kan välja att vigas i all enkelhet på kommunhuset, i den egna bostaden, eller kanske utomhus någonstans i kommunen.

Läs mer om borgerlig vigsel

Borgerlig begravning

Med borgerlig begravning avses en ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål.

Läs mer om borgerlig begravning

Dödsboanmälan

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne kan Båstads kommun hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Dödsbodelägare (de personer som har rätt till arv) kan i så fall kontakta kommunens dödsbohandläggare för att påbörja en utredning.

Läs mer om dödsboanmälan

Begravningsombud
Namngivning

I Båstads kommun har du möjlighet att ta hjälp av en namngivningsförrättare/namngivare om du vill ha en borgerlig ceremoni som alternativ till barndopet.

Läs mer om namngivning 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Nordvästra Skåne är först att prova danskt skilsmässokoncept

Nordvästra Skåne är först att prova danskt skilsmässokoncept

Den digitala tjänsten SES visade sig så framgångsrik i Danmark att den under en tid blev lag. Nu har nordvästra Skåne blivit först i Sverige med att lansera stödverktyget för barns och föräldrars välbefinnande vid en skilsmässa/separation. Från den 25 januari finns tjänsten tillgänglig för alla invånare i kommunerna Båstad, Helsingborg, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.  

Tjänsten vänder sig till par som har bestämt sig för att gå skilda vägar och har barn. Att skiljas som gift, eller separera som samboende, kan vara plågsamt för alla inblandade. Inte minst för barnen. Det är främst för deras skull som konceptet har utarbetats av forskare vid Köpenhamns universitet.

SES är ett verktyg för självreflektion, där användaren får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och själv kan fundera  över vilka val som görs i samband med en separation. Och hur du som förälder berättar om valen för dina barn.

– Här i Sverige finns inga planer på att göra lag av tjänsten. Vi har valt att erbjuda den då den har visat sig framgångsrik i att lindra barns och föräldrars oro och lidande i samband med separationer. I Danmark har tjänsten funnits sedan 2016. Vi gör nu SES tillgänglig för invånarna i alla i de sex kommunerna. Det är gratis och den som väljer att använda tjänsten får vara helt anonym, säger Lisbeth Davidsson vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Det hela sker via nätet. Användaren får av Helsingborg kontaktcenter inloggningsuppgifter och kan därefter, närsomhelst på dygnet koppla upp sig. Användaren får tillgång till evidensbaserad kunskap och forskning, får se filmer och reflektera kring ett antal viktiga frågor som brukar resa sig vid skilsmässor eller separation.

– Vi erbjuder här ett verktyg för ökad självkännedom, hjälp till självhjälp.  Man kan använda det både inför, under och efter en separation, det är helt enkelt ett stöd för föräldrar som inte bor tillsammans, för att göra tillvaron så bra som möjligt för barnen, säger Lisbeth Davidsson.

Läs mer om SES och hur du använder tjänsten på Helsingborgs stads webbplats här

Haga Park – Förslöv

Haga Park – Förslöv

Haga Park vård- och omsorgsboende i Förslöv

Haga Park ligger i en lummig och behaglig miljö i Förslövs tätort och har nära till service, vårdcentral och apotek. Boendet har en vidunderlig utsikt över bebyggelse och natur, där det kan njutas av årstidernas skiftningar.

Haga Park är ett modernt boende med människan i centrum och stod klart för inflyttning i april 2020. Boendet har 48 lägenheter för personer med somatiska sjukdomar och är uppdelat på fyra avdelningar, fördelat i två plan. Det finns gemensam matsal på varje plan samt rum som uppmuntrar till spontana möten och olika aktiviteter. För att inbjuda till utevistelse för de boende har mycket omsorg lagts för att få en trivsam och trygg utemiljö.

Personalen arbetar efter genomförandeplaner som har utarbetats tillsammans med den boende och dennes kontaktman, det skall erbjudas möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro oavsett hälsotillstånd. Det finns tillgång till personal dygnet om.

Kvalitetsregister

I Båstads kommun arbetar vi efter flera nationella kvalitetsregister inom vård och omsorg. Genom Senior Alert arbetar vi förebyggande och med riskbedömningar inom områden som undernäring, trycksår, fall och munhälsa.

NVP och Palliativa registret vars syfte är att successivt förbättra vården i livets slutskede.

Adress: Linvägen 1, 269 73 Förslöv

 

Filmer från Haga Park

Bilder från Haga Park

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Socialrådgivning ges vid Kompetenshubben

Socialrådgivning ges vid Kompetenshubben

Sedan september månad finns möjlighet för allmänheten att få rådgivning i frågor som kan uppstå i kontakten med socialtjänsten. Varje onsdag finns socialrådgivare på plats vid Kompetenshubben på Båstads bibliotek för att svara på frågor och ge vägledning.

Syftet med rådgivningen är att erbjuda kommuninvånarna information om allt från hur man fyller i blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd, förmåner hos försäkringskassan eller aktivitetsrapportering till arbetsförmedlingen till annan information som rör samhället och myndigheter.

Tanken med rådgivningen är att den ska fungera som hjälp till självhjälp där besökarna får information och kunskap som gör att de i framtiden själva kan utföra ett visst ärende.

– Vi har sett att det finns ett behov hos en del av att få mer stöd och hjälp och vi vill att kontakten med oss som myndighet ska vara så enkel som möjligt. Hjälpen gäller inte bara våra egna blanketter utan även var man kan vända sig i samhället med en viss fråga, förklarar Jeanette Östlund Zielinski, enhetschef på individ- och familjeomsorgen.

Rådgivningen har inte en myndighetsutövande funktion och den som har behov av ett personligt möte med en socialsekreterare hänvisas istället till individ- och familjeomsorgens kontor.

För att minska risken för smittspridning tar Kompetenshubben emot en person i taget och besökaren och rådgivaren åtskiljs av en plexiglasskärm. Rådgivningen ges varje onsdag mellan klockan 13 och 15.

Socialrådgivningen ges vid Kompetenshubben på Båstads bibliotek.

Ilska och utbrott

  1. Hem
  2.  | Category: "Omsorg och stöd"

Barn och unga

  1. Hem
  2.  | Category: "Omsorg och stöd"

Barn och unga

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

 

Alkohol och droger

Om du känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger är det viktigt att du vänder dig till någon som kan hjälpa dig.

BUFFF

Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar. När en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns till för alla familjemedlemmar.

Dödsfall

Om du förlorar någon som betyder mycket, kan sorg visa sig på många olika sätt.

Dyslexi

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika saker, dyslexi kan vara en av orsakerna.

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn och ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade resurser. Din familj har kanske knappt pengar till det allra nödvändigaste som mat, bostad och kläder.

Frånvaro i skolan

Att utvecklas tillsammans med andra och gå igenom skolan med godkända betyg är viktigt för att det ska gå bra för dig i framtiden.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen.

Identitet, sex och relationer

Om du har funderingar kring identitet, kroppen, sex och relationer finns det flera platser som du som ung kan vända dig till om du vill prata med någon, få stöd eller bara träffa andra med samma erfarenheter.

Ilska och utbrott

Om du och din familj behöver stöd för att kunna fungera bra tillsammans finns det hjälp att få.

Kriminalitet

Befinner du dig i en situation där du behöver prata med någon?

Problem hemma

Barn och ungdomar har rätt till omsorg och skydd, men ibland räcker inte de vuxnas förmåga till.

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger är farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Sexuella övergrepp

Alla sexuella handlingar som görs mot din vilja, är sexuella övergrepp.

Självmord

Mer information kommer snart

Skilsmässa

I dag är det inte ovanligt med skilsmässor, men hur det känns när ens föräldrar separerar är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg.

Stress

Stress är den känsla som uppstår när du känner att du har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när du har för höga krav och förväntningar på dig själv. Stress kan också bero på en jobbig situation hemma.

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon.

 

Kontakt

Mottagningen: 0431 777 03 eller mottagningeniof@bastad.se
Öppettider: må, on, fre kl 8.30-12.00
tis-tors 13.00-16.00
Besök oss: Lyckan 15, Båstad

Click to listen highlighted text!