Click to listen highlighted text!

Bostadstillägg

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre. Du kan själv göra en beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. Du som är anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan ansöka åt din närstående.

Räkna ut ditt bostadstillägg

Du kan också ringa kundservice telefon 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Ansök om bostadstillägg 

Digitala informationsmöten
Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt.

Informationsmöte om pension

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Gratis reskort för dig över 75 år

Gratis reskort för dig över 75 år

Från och med februari 2022 kan du som är 75 år eller äldre åka gratis med kollektivtrafiken inom Båstads kommun. Erbjudandet vänder sig till dig som är folkbokförda i kommunen. Du får  automatiskt Skånetrafikens reskort samt information hemskickat till dig i brevlådan.

Båstads kommun har beslutat att införa ett reskort som ger kommuninvånare som är 75 år eller äldre gratis resor med kollektivtrafiken inom kommunen. Målsättningen är att möjliggöra ett socialt välbefinnande och öka livskvaliteten för kommunens seniorer.

Seniorkortet gäller inom Båstads kommun. Vill du åka utanför kommungränsen får du köpa en biljett från och med sista zonen inom kommunen. Kortet är personligt och ska visas upp vid resan. Om chauffören begär det, ska du kunna legitimera sig.

Reskortet, inklusive information, kommer att skickas hem till dig – du behöver inte göra någonting.  Alla som är folkbokförda i kommen kommer att få ett kort skickat till sig då de fyller 75 år.

Om du inte har fått ditt kort kontaktar du kommunens kundcenter på 0431- 77 000.

Har du problem med att få kortet att fungera, kontakta Skånetrafikens kundservice på telefon 0771 – 77 77 77 eller besök något av deras kundcenter.

Läs mer om Seniorbiljetten på Skånetrafikens webbplats.

Vigsel och begravning

Vigsel och begravning

Att få barn, bröllop eller dödsfall inom familjen är exempel på händelser som kan förändra livet på många sätt. Vi vill att dessa händelser ska fungera så bra som möjligt. På den här sidan hittar du information om borgerlig vigsel, begravning och namngivning.

Borgerlig vigsel

I Båstads kommun finns det många möjligheter att gifta sig borgerligt . Ni kan välja att vigas i all enkelhet på kommunhuset, i den egna bostaden, eller kanske utomhus någonstans i kommunen.

Läs mer om borgerlig vigsel

Borgerlig begravning

Med borgerlig begravning avses en ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål.

Läs mer om borgerlig begravning

Dödsboanmälan

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne kan Båstads kommun hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Dödsbodelägare (de personer som har rätt till arv) kan i så fall kontakta kommunens dödsbohandläggare för att påbörja en utredning.

Läs mer om dödsboanmälan

Begravningsombud
Namngivning

I Båstads kommun har du möjlighet att ta hjälp av en namngivningsförrättare/namngivare om du vill ha en borgerlig ceremoni som alternativ till barndopet.

Läs mer om namngivning 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Nordvästra Skåne är först att prova danskt skilsmässokoncept

Nordvästra Skåne är först att prova danskt skilsmässokoncept

Den digitala tjänsten SES visade sig så framgångsrik i Danmark att den under en tid blev lag. Nu har nordvästra Skåne blivit först i Sverige med att lansera stödverktyget för barns och föräldrars välbefinnande vid en skilsmässa/separation. Från den 25 januari finns tjänsten tillgänglig för alla invånare i kommunerna Båstad, Helsingborg, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.  

Tjänsten vänder sig till par som har bestämt sig för att gå skilda vägar och har barn. Att skiljas som gift, eller separera som samboende, kan vara plågsamt för alla inblandade. Inte minst för barnen. Det är främst för deras skull som konceptet har utarbetats av forskare vid Köpenhamns universitet.

SES är ett verktyg för självreflektion, där användaren får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och själv kan fundera  över vilka val som görs i samband med en separation. Och hur du som förälder berättar om valen för dina barn.

– Här i Sverige finns inga planer på att göra lag av tjänsten. Vi har valt att erbjuda den då den har visat sig framgångsrik i att lindra barns och föräldrars oro och lidande i samband med separationer. I Danmark har tjänsten funnits sedan 2016. Vi gör nu SES tillgänglig för invånarna i alla i de sex kommunerna. Det är gratis och den som väljer att använda tjänsten får vara helt anonym, säger Lisbeth Davidsson vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Det hela sker via nätet. Användaren får av Helsingborg kontaktcenter inloggningsuppgifter och kan därefter, närsomhelst på dygnet koppla upp sig. Användaren får tillgång till evidensbaserad kunskap och forskning, får se filmer och reflektera kring ett antal viktiga frågor som brukar resa sig vid skilsmässor eller separation.

– Vi erbjuder här ett verktyg för ökad självkännedom, hjälp till självhjälp.  Man kan använda det både inför, under och efter en separation, det är helt enkelt ett stöd för föräldrar som inte bor tillsammans, för att göra tillvaron så bra som möjligt för barnen, säger Lisbeth Davidsson.

Läs mer om SES och hur du använder tjänsten på Helsingborgs stads webbplats här

Haga Park – Förslöv

Haga Park – Förslöv

Haga Park vård- och omsorgsboende i Förslöv

Haga Park ligger i en lummig och behaglig miljö i Förslövs tätort och har nära till service, vårdcentral och apotek. Boendet har en vidunderlig utsikt över bebyggelse och natur, där det kan njutas av årstidernas skiftningar.

Haga Park är ett modernt boende med människan i centrum och stod klart för inflyttning i april 2020. Boendet har 48 lägenheter för personer med somatiska sjukdomar och är uppdelat på fyra avdelningar, fördelat i två plan. Det finns gemensam matsal på varje plan samt rum som uppmuntrar till spontana möten och olika aktiviteter. För att inbjuda till utevistelse för de boende har mycket omsorg lagts för att få en trivsam och trygg utemiljö.

Personalen arbetar efter genomförandeplaner som har utarbetats tillsammans med den boende och dennes kontaktman, det skall erbjudas möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro oavsett hälsotillstånd. Det finns tillgång till personal dygnet om.

Kvalitetsregister

I Båstads kommun arbetar vi efter flera nationella kvalitetsregister inom vård och omsorg. Genom Senior Alert arbetar vi förebyggande och med riskbedömningar inom områden som undernäring, trycksår, fall och munhälsa.

NVP och Palliativa registret vars syfte är att successivt förbättra vården i livets slutskede.

Adress: Linvägen 1, 269 73 Förslöv

 

Filmer från Haga Park

Bilder från Haga Park

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Socialrådgivning ges vid Kompetenshubben

Socialrådgivning ges vid Kompetenshubben

Sedan september månad finns möjlighet för allmänheten att få rådgivning i frågor som kan uppstå i kontakten med socialtjänsten. Varje onsdag finns socialrådgivare på plats vid Kompetenshubben på Båstads bibliotek för att svara på frågor och ge vägledning.

Syftet med rådgivningen är att erbjuda kommuninvånarna information om allt från hur man fyller i blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd, förmåner hos försäkringskassan eller aktivitetsrapportering till arbetsförmedlingen till annan information som rör samhället och myndigheter.

Tanken med rådgivningen är att den ska fungera som hjälp till självhjälp där besökarna får information och kunskap som gör att de i framtiden själva kan utföra ett visst ärende.

– Vi har sett att det finns ett behov hos en del av att få mer stöd och hjälp och vi vill att kontakten med oss som myndighet ska vara så enkel som möjligt. Hjälpen gäller inte bara våra egna blanketter utan även var man kan vända sig i samhället med en viss fråga, förklarar Jeanette Östlund Zielinski, enhetschef på individ- och familjeomsorgen.

Rådgivningen har inte en myndighetsutövande funktion och den som har behov av ett personligt möte med en socialsekreterare hänvisas istället till individ- och familjeomsorgens kontor.

För att minska risken för smittspridning tar Kompetenshubben emot en person i taget och besökaren och rådgivaren åtskiljs av en plexiglasskärm. Rådgivningen ges varje onsdag mellan klockan 13 och 15.

Socialrådgivningen ges vid Kompetenshubben på Båstads bibliotek.

Click to listen highlighted text!