Click to listen highlighted text!

Akut vattenläcka, Lillarydsvägen

Akut vattenläcka, Lillarydsvägen

Startdatum: 2023-02-28 10:50
Beräknas klart: Oklart i skrivande stund
Berörda adresser: Lilla rydsvägen, Stockarydsvägen, Mässingevägen, 351, 352, 7, Ramsjövägen, 206, 221, 236, 237, 239, 240,311, 313, Vegaltsvägen, 9
Vatten finns att hämta: Nej

En akut vattenläcka har uppstått i Båstad. Arbete med att laga läckan pågår. Berörda fastigheter kommer att vara utan vatten under tiden lagningsarbetet pågår.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. I de flesta fall är missfärgat vatten ofarligt. Men för säkerhets skull rekommenderar vi att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart innan du använder det. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Kommunen flaggar för att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag

Kommunen flaggar för att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag

Den 24 februari är Sverigefinnarnas dag. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. År 2012 beslutade Svenska Akademien att den 24 februari ska anges som sverigefinnarnas dag i Akademialmanackan. Sedan år 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten. Idag hissas denna flagga vid Båstads kommunhus.

 

Om nationella minoriteter

Sverigefinnar är tillsammans med judar, romer, tornedalingar och samer Sveriges fem erkända nationella minoriteter. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Minoritetsgrupperna har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att bevara sin identitet.

Sverigefinnar, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade och förtryckta vilket fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslutade år 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Statliga myndigheter, kommuner och regioner har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter är en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna. 

Vi flaggar för Ukraina

Vi flaggar för Ukraina

Fredag den 24 februari uppmärksammar kommunen årsdagen av invasionen i Ukraina och det krig som fortfarande pågår. Kommunen vill på detta vis visa vårt stöd för Ukraina.

För snart ett år sedan, den 24 februari 2022, invaderade Ryssland Ukraina. På årsdagen av invasionen vill vi därför visa vårt stöd för Ukraina genom att flaggar utanför kommunhuset under dagen.

– Båstads kommun vill visa att vi står bakom Ukraina i en mycket svår tid. Våra tankar går till alla de som stupat i kriget, deras anhöriga och till det Ukrainska folket, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsen ordförande.

Kommunens anställda kommer också att hålla en tyst minut för att hedra krigets offer.

Jobba inom vård och omsorg

Jobba inom vård och omsorg

Beachen eller jobbet? Varför välja? Du hittar båda i Båstad i sommar – sök jobb inom vård och omsorg! Vi söker dig som vill göra skillnad för andra personer varje dag. I utbyte får du mycket glädje och stor tacksamhet.

Du kommer hjälpa personer som behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel vara hjälp med städning, omvårdnad eller att ta medicin i rätt tid. Du kan jobba på ett boende eller hemma hos den person som behöver hjälp. Du kan jobba med äldre, med unga och med personer som har olika funktionsnedsättningar. Alla dagar ser olika ut och det blir aldrig långtråkigt.

Du behöver vara 18 år eller äldre för att kunna ansöka. Välkommen med din ansökan!

 

Frågor och svar för dig som vill jobba inom äldreomsorgen

Vilka arbetstider kommer jag att ha?

Äldreomsorgen bedrivs dygnet runt. Antingen blir du anställd genom att bara jobba natt, eller genom att jobba både dag och kväll.

Arbetstiderna varierar beroende på vilken enhet du arbetar på. Det är alltid vård- och omsorgstagarnas behov som styr. Därför kan vissa justeringar ske löpande, men inga ändringar sker utan din kännedom.

Inom äldreomsorgen börjar ett dagpass normalt klockan 07. Du arbetar mellan fem till nio timmar på ett arbetspass. Kvällspassen börjar på eftermiddagarna. Efter kvällspasset kommer nattpatrullen och tar vid. Nattpersonal arbetar alltid natt.

Kommer jag jobba helg?

Är du fast- eller månadsanställd arbetar du varannan helg, antingen dagpass eller kvällspass.

Vad får jag för lön?

Vi har individuell lönesättning vilket innebär att lönesättning beror på om du är utbildad, har erfarenhet från vården och vilken ålder du har. OB tillkommer på obekväm arbetstid för kvällar och helger.

Kan jag sommarjobba hos er även om jag inte arbetat inom vården tidigare?

Det går bra. Vi har ett introduktionsprogram som du kommer att få vara delaktig i och du tilldelas en handledare som du går bredvid dina första arbetspass. När du är klar med din introduktion arbetar du oftast ensam hos vård- och omsorgstagarna, men ni är alltid ett gott gäng som arbetar under samma arbetspass som du kan kontakta under arbetets gång om du har några frågor. Vi ser att du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite.

Vad är särskilt boende?

Ett särskilt boende är en annan benämning på ett äldreboende. Där vårdas äldre vars hälsotillstånd kräver en omvårdnad som inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet.

Vad är hemtjänst/hemvård?

Hemtjänst benämns numera oftast som hemvård. Hemvård betyder att personal hjälper äldre människor i sitt ordinära boende.

Beroende på hur långt vi ska ta oss inom hemvården så använder vi automatväxlade bilar, elcyklar eller så promenerar vi till vård- och omsorgstagarna.

När du kommer till arbetet får du en mobiltelefon med ditt arbetspass. Där finns också en panering som visar vad du ska göra vid insatserna.

Vi använder digitala nycklar i kommunen. En digital nyckel går på batteri som du tankar över information till med din personliga kod som du får vid anställning. Med denna nyckel får du åtkomst till alla vård-och omsorgstagare inom det område där du ska arbeta.

Ordlista inom äldreomsorgen

Runda/Rad/Tur = Den lista som visar vilka vård- och omsorgstagare du ska till under till arbetspass.

En insats = Ett samlingsnamn för det som vi stödjer vård- och omsorgstagarna med vid varje tillfälle.

Delegering = Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegering av legitimerad personal såsom sjuksköterska eller rehab-personal. Det är exempelvis att ge mediciner eller att utföra personanpassade träningar. Delegering behöver även sommarjobbare ha för att kunna hjälpa vård- och omsorgstagarna.

SOL-insatser = Insatser som utförs enligt socialtjänstlagen. Kan exempelvis vara städ, inköp, dusch, hjälpa till vid uppstigning eller sänggående.

Dokumentation = En del av arbetet innebär att läsa och dokumentera i vård- och omsorgstagarnas journal. Det kräver att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

Hemsjukvård = Hemsjukvård får vård- och omsorgstagare som inte själva kan ta sig till vårdcentralen. Det innebär att man blir tilldelad en kommunal sjuksköterska istället för en sjuksköterska som arbetar på vårdcentralen.

Trygg omsorg = Kommunens larmgrupp som arbetar med att på- och avinstallera trygghetslarm hos vård- och omsorgstagare.

Dubbelbemanning = När man är två personal på samma insats. Behövs ibland vid förflyttningar av vård- och omsorgstagare.

VT = Vård- och omsorgstagare

UT = Undertecknad

VB = Vårdbiträde

USK = Undersköterska

SSK = Sjuksköterska

DSK = Distriktssköterska

AT = Arbetsterapeut

FT/SG = Fysioterapeut/Sjukgymnast

MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SÄBO = Särskilt boende (äldreboende)

Frågor och svar för dig som vill jobba inom LSS

Vilka arbetstider kommer jag att ha?

Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda morgon, kväll och natt. På natten kan det vara sovande jour, vilket betyder att du sover på arbetet, eller vaken natt. När det är vaken natt är det en speciell grupp som bara arbetar vaken natt.

Kommer jag jobba helg?

Är du fast- eller månadsanställd arbetar du varannan helg.

Vad får jag för lön?

Vi har individuell lönesättning vilket innebär att lönesättning beror på om du är utbildad, har erfarenhet från vården och vilken ålder du har. OB tillkommer på obekväm arbetstid för kvällar och helger.

Kan jag sommarjobba hos er även om jag inte arbetat inom vården tidigare?

Det går bra. Vi har ett introduktionsprogram som du kommer få vara delaktig i och du tilldelas en handledare som du går bredvid dina första arbetspass. När du är klar med din introduktion är du redo att antingen arbeta ensam eller tillsammans med dina kollegor. Vi har alla varit nya på jobbet och vi ser hellre att du frågar en gång för mycket än en gång för lite.

Vad är personlig assistans?

Stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Stödet sker i brukarens egna hem och är individuellt utformat.

Vad är en gruppbostad inom LSS?

Stöd till personer med funktionsnedsättningar som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. I en gruppbostad bor brukarna i egna lägenheter som är samlade kring gemensamma lokaler. Vi arbetar främst med omvårdnad, motivation och aktiviteter.

Vad är en servicebostad inom LSS?

Stöd till personer med funktionsnedsättning som kan bo i egen lägenhet, men har behov av tillgängligt stöd dygnet runt. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp.  Vi arbetar främst med omvårdnad, motivation och aktiviteter.

Ordlista inom LSS

En rad = en persons schema

En schemaperiod = 4 veckors schema

En insats = Ett samlingsnamn för det som vi stödjer brukarna med vid varje tillfälle.

Dubbelbemanning = När man är två personal på samma insats. Behövs ibland vid förflyttningar av brukare.

Delegering = Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegering av legitimerad personal såsom sjuksköterska eller rehab-personal. Det är exempelvis att ge mediciner eller att utföra personanpassade träningar. Delegering behöver även sommarjobbare ha för att kunna hjälpa brukarna.

Dokumentation = En del av arbetet innebär att läsa och dokumentera i brukarnas journal. Det kräver att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

SOL= Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

HSL-insatser = Hälso- och sjukvårdsinsatser

USK = Undersköterska

SSK = Sjuksköterska

AT = Arbetsterapeut

FT/SG = Fysioterapeut/Sjukgymnast

MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Jobba inom LSS

“Det bästa med mitt jobb är att jag får chans att göra skillnad i människors vardag.”

Hör Niklas berätta om sitt arbete som stödpedagog på en daglig verksamhet

Jobba som undersköterska

“Det bästa med mitt arbete är att jag får möta människor.”

Hör Muzey berätta om sitt arbete som undersköterska på ett vård- och omsorgsboende

Jobba som sjuksköterska

“Jag jobbar inom vård och omsorg för att jag älskar att kunna göra en skillnad för andra människor, både i stort och litet.”

Hör Kajsa berätta om sitt arbete som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende

SMHI varnar för stormvindar

SMHI varnar för stormvindar

SMHI har gått ut med en orange vädervarning för Båstad och Kattegatt. Från och med fredag förmiddag den 17 februari väntas stormbyar på 14-17 m/s som kommer tillta i styrka till 22-26 m/s under eftermiddagen. Varningen gäller även för lördag.

Orange varning är den andra nivån på SMHI:s skala som består av gul, orange och röda varningar. Stanna inomhus om du kan och tänk på hur du kan förbereda dig. Stormbyar kan bland annat leda till omkringflygande föremål, nedfallna träd och mycket begränsad framkomlighet på vägarna.

Följ SMHI:s varningar och meddelanden

Störningar i trafiken

På Trafikverkets webbplats kan du se trafikläget i realtid. Hos Skånetrafiken kan du se om din resa påverkas av vädret.

Trafikläget (Trafikverket.se)

Påverkas min resa? (Skånetrafiken.se)

Hur kan det påverka mig?
 • Mycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
 • Förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
 • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
 • Skador på byggnader och risk för flygande föremål.
 • Omfattande skogsskador.
Ta hand om dig själv och andra
 • Stanna inomhus. Det finns risk att du kan skadas av exempelvis fallande träd eller grenar som hårda vindar bär med sig.
 • Stormvindar kan få lösa föremål att gå sönder och i värsta fall skada en person. Därför behöver du ta hand om dina egna lösa föremål.
 • Se till att dörrar och fönster är stängda.
 • Äger du båt – se över båtens förtöjning.
 • Undvik bilen om du måste gå ut. Stormar kan orsaka störningar i trafiken och det finns även risk för att exempelvis träd och lyktstolpar faller på vägen.
 • Tänk på att inte stressa om du behöver åka bil. Håll avstånd och kör på ett sätt som vädret och väglaget tillåter.
 • Håll koll på väderleksrapporter.
Förberedelse för eventuella störningar i elnätet

Vid storm finns risk för störningar i elnätet. Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och betalningssystem. Därför är det bra att vara förberedd redan innan strömmen försvinner.

Detta är exempel på saker som alltid är bra att ha hemma:

 • batteri- eller solcellsdriven radio
 • ficklampor och reservbatterier
 • stearinljus och tändstickor/tändare
 • dunkar eller behållare att spara dricksvatten i
 • livsmedel som inte kräver uppvärmning
 • extra element eller värmare som drivs av exempelvis fotogen
 • telefonlistor uppskrivna på papper
 • hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • husapotek med det allra viktigaste
 • kontanter
 • laddade extrabatterier (powerbank) till mobilen.

Krisinformation.se om hur du kan förbereda dig för strömavbrott. 

Sök jobb på vår digitala jobbportal

Sök jobb på vår digitala jobbportal

Söker du nytt jobb? Från och med den 16 februari till och med den 16 april kan du söka arbete via vår digitala jobbportal. Där kan du lätt navigera bland företag som har ett rekryteringsbehov, som till exempel kommunen, restaurang- och besöksnäringen samt tillverkningsindustrin och många fler.

Den digitala portalen är ett samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism & Näringsliv.

Digital jobbportal på Båstad Turism & Näringslivs webbplats

 

Click to listen highlighted text!