Click to listen highlighted text!

Yrkeshögskolan får fortsätta erbjuda utbildning inom trädgårdsanläggning

Yrkeshögskolan får fortsätta erbjuda utbildning inom trädgårdsanläggning

Akademi Båstad Yrkeshögskola får grönt ljus för fortsättning av utbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare. Det var resultatet när Myndigheten för Yrkeshögskolan presenterade vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan med start under hösten 2023 eller våren 2024.

Myndigheten för Yrkeshögskolan presenterade på torsdagen den 12 januari beviljade ansökningar för hösten 2023 och våren 2024. Akademi Båstad Yrkeshögskola sökte tre utbildningar och blev beviljad att fortsätta med utbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare.

– Det betyder mycket för yrkeshögskolans framtid i Båstad att vi kan fortsätta erbjuda utbildningen. Jag har ett fantastiskt team på yrkeshögskolan som gjort detta möjligt. Men även näringslivet har varit behjälpligt med att bekräfta behovet och att de vill samarbeta med oss i Båstad. Vår långa tradition av att driva yrkesutbildning stärker samarbetet med olika branscher och är avgörande i våra ansökningar, säger Ewa Nilsson Winqvist, rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola.

Kvalificerad trädgårdsanläggare

 • 1,5 årig utbildning, 100% fart, 300 poäng.
 • Ger kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella trädgårdsanläggningar.
 • Utbildningen rör sig i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska.
 • Unik utbildning som går på djupet och med den omfattningen i trädgårdsanläggningsämnet.

Nytt från kommunstyrelsen – januari 2023

Nytt från kommunstyrelsen – januari 2023

Uppdatering av plan- och bygglovtaxa samt svar på medborgarförslag är några av de ärenden som kommunstyrelsen hanterade på sitt möte i januari.

 

Svar medborgarförslag – Hjärtstartare på platser med bemanning dygnet runt

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett medborgarförslag om att placera hjärtstartare vid kommunala verksamheter som har bemanning dygnet runt.  Båstads kommun har en god täckningsgrad av hjärtstartare och organisationen ska vara förberedd för att hantera situationer som kan uppstå. Att öka täckningsgraden och tillgängligheten anses medföra positiva effekter för allmänheten. Hjärtstartare ska placeras på kommunens särskilda boenden i Båstad, Förslöv och Östra Karup.

Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens budget.

Medborgarförslag – Hjärtstartare 

 

Ändring av plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD

Plan- och bygglovtaxan ska uppdateras för att bättre motsvara självkostnadsprincipen så att avgiften omfattar den tid som läggs ned i varje ärende. Samtidigt ändras gammal lagstiftning till nu gällande och mindre språkliga ändringar för att underlätta för läsaren och rätta felaktigheter såsom att samhällsbyggnadsutskottet bytt namn till miljö- och byggnadsnämnden.   

Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 februari 2023. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Tjänsteskrivelse – Ändring av plan- och bygglovtaxa 

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

 

VA-arbete – Vattenavstängning, Hallandsvägen

VA-arbete – Vattenavstängning, Hallandsvägen

Startdatum: 2023-01-10 13:00
Beräknas klart: Beräknas vara klart under kvällen
Berörda adresser: Hallandsvägen 9-29
Vatten finns att hämta: Ja
Plats för vatten: Kalkvägen 7

I samband med ett VA-arbete måste NSVA stänga av vattnet för berörda fastigheter på Hallandsvägen under eftermiddagen. Tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. I de flesta fall är missfärgat vatten ofarligt. Men för säkerhets skull rekommenderar vi att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart innan du använder det. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten. 

Få tips om din privatekonomi

Få tips om din privatekonomi

Oroar du dig över ekonomin och hur du ska få pengarna att räcka? Att leva med ekonomisk stress är jobbigt och det påverkar ofta hälsan. Men det finns hjälp att få.

Den 11 januari 2023 klockan 15.30 välkomnas du som är 65+ till Sessionssalen i kommunhuset för att få goda ekonomiska råd från kommunens budget- och skuldrådgivare.

Under föreläsningen får du bland annat tips på hur du kan få ekonomin i balans och skapa en hållbar ekonomi på sikt. Du får också information om vilka möjligheter du har för att få hjälp med ekonomin.

Föreläsningen, som är gratis, är en del av kommunens satsning på förebyggande hälsoarbete för äldre.

Vårens evenemang på biblioteket

Vårens evenemang på biblioteket

Nu har evenemangsvåren dragit igång på Båstad bibliotek. Precis som vanligt innehåller programmet en spännande blandning av evenemang och aktiviteter för barn, unga och vuxna.

Under hela 2023 uppmärksammar biblioteket våra fem nationella minoriteter: romer, samer, tornedalingar, sverigefinnar och judar. Då lyfter vi fram deras kultur, språk och historia genom olika evenemang.

Varje tisdag, med start den 17 januari, kan du återigen besöka vår digitala drop-in. Personal från biblioteket hjälper dig med dina digitala vardagsproblem. Ta med din dator, surfplatta eller mobil.

Under sportlovet finns flera aktiviteter för barn och unga. För dig mellan 7 till 10 år och som gillar film finns möjlighet att prova på Stop Motion-film. Vi gör en film tillsammans utifrån samiska sagor, med hjälp av Ipads och Stop Motion-tekniken. Biblioteket står för Ipads under dagen.

Alla aktiviteter och olika evenemang finns att ladda ner som broschyr. Du kan också hämta en utskriven broschyr på våra bibliotek.

Ta del av vårens evenemang som en pdf

 

Hur ser din hemberedskap ut egentligen?

Hur ser din hemberedskap ut egentligen?

Vi lever i en tid där det pratas om att elen kanske inte kommer räcka till och Sverige blir tvunget att släckas ner. Vid en sådan kris kommer samhällets resurser i första hand gå till de mest utsatta. Därför behöver majoriteten av oss förbereda oss på att klara sig själva en tid. Hur väl förberedd är du?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pratar om hemberedskap och om att vi ska preppa för en vecka. Det betyder att vi ska förbereda oss och vår bostad för att, i en krissituation, kunna klara oss själva utan hjälp från samhället under en vecka.

Förbered dig för det värsta – bli en prepper

En prepper är en person som är förberedd och redo för det mesta och värsta som kan hända och skapar förutsättningar för att klara sig utan hjälp utifrån direkt. Bli en prepper du också. Följande checklista innehåller tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris i samhället

  • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
  • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
  • Flaskor och dunkar med rent vatten.
  • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
  • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
  • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
  • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
  • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
  • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
  • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
  • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
  • Extra batterier, laddade powerbanks.
  • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
  • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

 

Mer information från MSB kring hemberedskap

Click to listen highlighted text!