Click to listen highlighted text!

NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun

NSVA meddelade strax efter klockan 12 på fredagen att de inför bevattningsförbud i Båstads kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Vattenförbrukningen har legat på en hög nivå en längre tid och tidigare uppmaningar att spara på vattnet har inte hörsammats. Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

– Vi hoppas att även fastighetsägare och företagare med eget vatten är sparsamma eftersom allt hänger ihop, det är samma grundvatten vi använder. I denna situation räknas varje droppe så spar på vattnet, säger Jonas Håkansson.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster.

– Att stå utan vatten är ett läge vi behöver undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner, säger Jonas Håkansson.

Spara vatten-tips finns samlade på www.nsva.se/sparavatten.

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVAs kundservice via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00. Läs mer på: nsva.se/bevattningsforbud

Uppdateringar sker på www.nsva.se/driftinfo

Om vattnet tar slut

  • Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta dricksvatten i en nödvat­tentank. I normalfall använder en person 140 liter vatten per person och dygn. Med nödvattentank blir det ransonering av dricksvatten med cirka 3-5 liter vatten per person enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
  • När vattnet tar slut är nästa steg att köra dricksvatten med tankbilar vilket kommer att bli komplicerat och oerhört dyrt för dig som ingår i VA-kollektivet. Har du en fastighet med anslutet vatten och avlopp i berörd kommun ingår du i VA-kollektivet.
  • Tomma vattenledningar skapar problem för räddnings­tjänsten. Om en brand skulle uppstå finns inget vatten till släckningsarbetet.
  • Efter att det har varit tomt i ledningen och vattnet kommer tillbaka införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att allt vatten till mat och dryck måste kokas innan det används. Enligt Livsmedelsverkets regler måste det finnas godkän­da vattenprover innan vattnet får användas som vanligt. Detta tar minst tre dagar.

 

Båstads bibliotek beviljas pengar för digital utveckling

Båstads bibliotek beviljas pengar för digital utveckling

Biblioteken i Båstads kommun har sökt och beviljats ett bidrag på 350 000 kronor från Kulturrådets Stärkta bibliotek. Målet är att utveckla bibliotekets digitala verksamhet.

– Fantastiskt roligt. Nu ska vi arbeta för att alla invånare i kommunen ska ges möjlighet att ta del av bibliotekets hela utbud, säger Maria Ragnarsson, tf bibliotekschef.

Under pandemin har det uppstått ett behov av att utveckla bibliotekets digitala verksamhet och att se till att alla invånare kan delta i denna, samt vara delaktiga i det digitala samhället. Man har också sett att det finns ett starkt behov för människor att kunna mötas och där kan biblioteket vara en möjliggörare genom att tillgängliggöra mötesplatser digitalt.

För att utveckla den digitala verksamheten ansökte man om bidrag från Kulturrådets Stärkta bibliotek.

I veckan kom nyheten att ansökan beviljades och Båstads bibliotek får 350 000 kronor som ska gå till bibliotekets digitaliseringsarbete.

– Vi är otroligt glada över detta. Genom en väl utvecklad digital verksamhet kan biblioteket möta invånarna dygnet runt, alla dagar på året. Vi vill att fler ska kunna ta del av bibliotekets hela utbud. Att arbeta för att motverka digitalt utanförskap blir en ledstjärna i projektet, säger Maria Ragnarsson, tf bibliotekschef på Båstads bibliotek.

Enligt Maria Ragnarsson ska en plan för den digitala utvecklingen av biblioteksverksamheten tas fram. Personalen behöver utbildning och en projektledare på deltid. Projektet kommer att pågå till slutet av nästa år.

Håll dig uppdaterad om badvattenkvaliteten i Båstads kommun

Håll dig uppdaterad om badvattenkvaliteten i Båstads kommun

Under sommaren 2021 kommer personal på Båstads kommun som vanligt ta kontinuerliga prover av badvattenkvaliteten vid kommunens EU-bad.

Resultatet är klart cirka tre dagar efter varje provtagning och presenteras därefter på Havs och Vattenmyndighetens webbplats.

 

Är badvattnet tjänligt?

Håll dig uppdaterad om badvattenkvaliteten på Havs och Vattenmyndighetens webbplats.

 

Badplatser i kommunen

Läs mer om våra stränder och badplatser under Uppleva och Göra på bastad.se

Badvattenkvalitet vid Stora Hult

Badplatsen Stora Hult har fått klassificeringen dåligt badvatten och bedömningen är baserad på fyra års provtagning.

Under säsongen 2020 analyserades ett flertal badvattenprov som otjänliga. Ett arbete bedrevs för att försöka komma fram till vad som kunde vara orsaken.

Analysresultaten har visat på avvikelser längs hela kusten under en längre period, vilket har försvårat ett arbete med källspårning. På grund av den stora geografiska spridningen är det sannolikt inte ett specifikt kustnära utsläpp såsom till exempel bräddning som orsakat de otjänliga analyserna. Det bedöms inte heller vara en förorening som kommer längre ifrån via havsströmmar eftersom likvärdiga resultat då borde uppmätts hos våra grannkommuner.

Det som tydligast skiljer 2020 från tidigare år är att en annan analysmetod tillämpats för Båstads kommun, vilken bedöms vara känsligare än den analysmetoden som tidigare använts. Resultaten kan då påvisa stammar av bakterier som tidigare inte detekterats och man kan få ett resultat som inte är fullt jämförbart med tidigare års resultat. Vidare blir inte heller resultat helt jämförbart med angränsande kommuner där annan metod använts. Det är därför svårt att säga att det varit ett sämre badvatten 2020 jämfört med tidigare år då resultat från olika analysmetoder jämförs.

Kommunen har haft en dialog med analyserande labb och myndigheter avseende detta och avsikten är att under 2021 göra en studie där de olika metoderna jämförs. Vi kommer också arbeta mer aktivt med källspårning vid avvikelser.

Då Stora Hult är ett EU-bad är kommunen skyldig att följa de riktlinjer som finns och annonsera avvikelser enligt detta regelverk. Vi kommer ta kontinuerliga prov som vanligt i år och blir resultatet tjänligt med anmärkning eller sämre, tas omprov direkt och information sätts upp på hemsida. Normalt kan man därmed bada precis som vanligt i Stora Hult, men man ska hålla kolla på resultaten från de aktuella provtagningarna samt undvika att bada dagen efter ett ösregn, om det har blåst starka vindar med vågor som följd, om vattnet luktar illa eller ser motbjudande ut.

 

En rundtur på vård- och omsorgsboendet Haga Park

En rundtur på vård- och omsorgsboendet Haga Park

Strax nedanför det nya bostadsområdet Förslövs ängar hittar du kommunens vård- och omsorgsboende Haga Park. Boendet började byggas 2018 och två år senare, i april 2020, flyttade de första vård- och omsorgstagarna in.

Haga Park består av tre våningar med totalt 48 lägenheter på våning ett och två. Lägenheterna är strax över 20 kvadratmeter stora och rymmer ett litet pentry med kokplatta, mikrovågsugn och kylskåp. I lägenheterna finns även badrum med dusch, tvättmaskin och torktumlare.

På nedre plan finns personalutrymmen samt träningslokal, frisörsalong, spaavdelning och en fotvårdslokal för de boende. På varje våningsplans finns också en vinterträdgård med fantastiska vyer ut över Förslöv och Haga Parks trädgård. Maten som serveras på Haga Park hämtas från Skogslidens kök och hanteras därefter i boendets två kök med tillhörande matsalar.

I filmen nedan får du en rundtur på Haga Park.

Träffa vård- och omsorgstagaren Margareta Skog som berättar om sitt liv på Haga Park.

 

Gasläcka i Grevie nu åtgärdad

Gasläcka i Grevie nu åtgärdad

Uppdaterad information kl. 16.10: 

Problemet med läckaget är nu åtgärdat. Det finns inte längre något gasläckage och räddningstjänsten har lämnat platsen. Personal från Södra Hallands Kraft utför nu reparation på plats för att täta ledningen.

Information publicerad kl. 15.30:
Just nu pågår en gasläcka på Järnvägsgatan i Grevie där en naturgasledning har grävts av. Räddningstjänsten och annan personal är på plats och arbetar för att åtgärda läckan. Riskavståndet från läckaget är 200 meter och området spärras av.

I skrivande stund är det oklart när problemet kommer att vara löst. Den här texten kommer att uppdateras löpande.

 

Hemestra i nordvästra Skåne med Kultursommarkortet

Hemestra i nordvästra Skåne med Kultursommarkortet

Du har väl inte missat att Kultursommarkortet började säljas den 1 juni?

Kultursommarkortet har växt och innehåller i år tre månaders kulturfrihet och rabatter i nordvästra Skåne. För 300 kronor får du en hel sommar laddad med ett nästintill oändligt antal utflykter, berättelser, romantiska dejter, barfotaspring, egentid, tidsresor, glass, gemenskap, skådespel, skratt och mycket annat på temat kultur och konst, historia och natur. 

I Båstads kommun kan du uppleva sommaren på Birgit Nilsson museum. Här kan du lära dig allt du vill veta om en av Sveriges främsta artister genom tiderna.

Kultursommarkortet är ett samarbete med Familjen Helsingborg. Läs mer om kortet på www.kulturkortet.se/kultursommarkortet2021

Click to listen highlighted text!