Click to listen highlighted text!

Varning för bedragare

Varning för bedragare

Vi har fått information om att en okänd person under torsdagen och fredagen har ringt till personer på Bjäre och falskeligen utgett sig för att komma från Båstads kommun.

Personen säger att den som blir uppringd är berättigad hemtjänst från kommunen och att personen ska komma hem för att hjälpa till. Den som ringer har också försökt att bestämma ett möte vid kommunens lokaler.

Den som falskeligen ringer hänvisar till chefer inom kommunen och lämnar också ett telefonnummer att ringa till. Detta telefonnummer är inte ett nummer som tillhör kommunen.

Vi vill återigen gå ut med information om att Båstads kommun inte arbetar på detta sätt. Om du är osäker på om en person som utger sig för att vara från kommunen är det – kan du be personen att identifiera sig med sitt tjänstekort. Under dagtid kan du också ringa vår kundtjänst på 0431-77000 som kan kontrollera att personen är från kommunen.

Telefonnummer som är bra att kunna:

 • För att kontrollera att personalen kommer från kommunen kan du under dagtid kontakta kommunens kundcenter på 0431-77000.
 • Vid pågående brott – ring 112.
 • Om du redan har blivit utsatt för brott ring – 114 14.

Information om hur du skyddar dig från bedragare i hemmet, på stan eller på nätet finner du på polisens hemsida:

Polisens sida om hur du skyddar dig mot bedrägeri.

Varning för mycket hårda vindbyar

Varning för mycket hårda vindbyar

SMHI har utfärdat en klass-1-varning i Skåne då det väntas mycket hårda vindbyar under torsdag eftermiddag och kväll.

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar: Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Läs mer om SMHI:s varningar

Följ väderläget på SMHI:s webbplats

Följ trafikläget på Trafikverkets webbplats

Andra användbara länkar:

Skånetrafiken

ÄngelholmHelsingborg Airport

Öresundsbron

Bjäre Kraft

Så kan du förbereda dig:

 • Ta in eller surra fast lösa föremål som studsmattor, soptunnor, cyklar eller krukor från trädgårdar, uteplatser och balkonger.
 • Se över så att fönster, dörrar och garageportar är ordentligt stängda.
 • Om du vet att ditt hus riskerar att drabbas av översvämning vid ett oväder, tänk på att bära upp saker från källaren eller åtminstone palla upp dem ett par centimeter. Se också till att avrinningen från fastigheten fungerar som den ska. Rensa stuprännor, brunnar och lövsilar från grenar, löv och annat skräp.
 • Har du båt? Se över förtöjningar så att den inte slits loss.
 • Kolla så att du har ficklampor, batterier, stearinljus och tändstickor hemma.
 • Ladda din mobiltelefon.
 • Stanna inne! Om du måste ut och köra, ta det lugnt på vägarna.

Fler tips finns på dinsäkerhet.se

 

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstads kommun klättrar 94 placeringar och närmar sig toppen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. Det är bland annat insatser kring service och bemötande, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare som gett ett positivt resultat i årets undersökning.

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I rankingen höjer Båstads kommun sin snittpoäng från i fjol och klättrar 94 placeringar till plats 20 i riket och plats 5 i Skåne.

– Det är ett mycket glädjande resultat. Målet är att Båstad ska vara ett föredöme för ett gott företagsklimat. Det ska vara enkelt och positivt att vara företagare i Båstads kommun. Jag vill ge en stor eloge till alla som är med och bidrar till ett förbättrat företagsklimat. Ett bra teamwork är avgörande, säger Pathricia Hansson, företagslots på Båstads kommun samt näringslivsutvecklare på Båstad Turism & Näringsliv.

I Svenskt Näringslivs undersökning är det företagare själva som tycker till om kommunen genom en enkät som genomfördes under perioden januari-april i år. För Båstads kommuns räkning bygger resultatet på svar från cirka 104 företagare. Därtill har Svenskt Näringsliv vägt in statistik från SCB och UC om kommunens näringslivsutveckling.

Kommunens service och bemötande står för den största förbättringen i årets ranking följt av kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder.

– Båstads kommun har tagit ett rejält kliv framåt i rankingen vilket visar att vi är en bra kommun att driva företag i. Resultatet är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete där både tjänstepersoner, politiker och näringsliv arbetar tillsammans för god service och bra villkor för våra företagare, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Årets ranking består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC. Båstad är topp 5 i riket inom faktorn Företagsamhet samt utmärker sig som bästa landsbygdskommun med besöksnäring.

– Jag är otroligt glad och stolt över mina medarbetare både på Båstad Turism och Näringsliv och i Båstads kommun, säger Annika Borgelin, Vd Båstad Turism & Näringsliv. För ett par år sedan tog vi ett gemensamt beslut ihop med Båstads kommun om att prioritera arbetet med företagsklimat och näringslivsutveckling, och se vilket resultat det gett – 144 placeringar på två år och 94 placeringar bara i år. Dessutom blev vi Årets nyföretagarkommun år 2020. Några av de springande faktorerna till resultatet tror jag är att vi i grunden är väldigt positiva till företagande i Båstad, har en positiv attityd och har ett näringsliv som är väldigt duktiga på samverkan. Ytterligare faktorer som blivit väldigt lyckade är att vi har tillsatt funktionen Företagslots, att vi genomför ett stort antal utbildning/nätverksaktiviteter mellan både företagare emellan samt mellan företag, politiker och tjänstemän. Det skapar en förståelse för varandras arbete vilket är grunden till allt. Nu ser vi fram emot att fortsätta detta fina arbete och ta ytterligare kliv för ett starkt näringsliv i Båstad.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2021 hittar ni på Svenskt Näringslivs hemsida.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • A, Hur sommaren har varit i kommunen, Båstad Turism och närlinglivs vd Annika Borgelin
 • B, Socialnämndens arbete, socialnämndens ordförande Gösta Sandgren
 • C, Vård- och omsorgsnämndens arbete, vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz
 • Beslutslogg
 • Revidering av måltidspolicy
 • Redovisning av partistöd för 2020
 • Interpellationsdebatt – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Åtgärder för kommuninvånare som drabbas av översvämningar
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Jonas Persson Follin (BP)
 • Väckt motion – Överfartsbron i Sinarpsdalen
 • Väckt motion – Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
 • Väckt medborgarförslag – Uthyrning av kommunala lokaler
 • Väckt medborgarförslag – Seniorgym

Nu ska Familjen Helsingborg bli SMART:are

Nu ska Familjen Helsingborg bli SMART:are

Att man blir smartare tillsammans med andra har kommunerna i Familjen Helsingborg tagit vara på. Nu ska de elva kommunerna arbeta med smarta och hållbara lösningar som möter flera av de stora utmaningar som kommunerna står inför.

Klimatförändringar, digitalisering och urbanisering är stora utmaningar som alla kommuner står inför. Tillsammans ska de elva kommunerna i Familjen Helsingborg sätta mål för hur utmaningarna ska bemötas på lokal nivå. Det kan handla om allt från bevattning av kommunens parker till hur skolbarn med hjälp av digitalisering ska röra på sig mer.

Samarbete kring testbäddar och teknikutveckling ska leda fram till en hel katalog av möjliga åtgärder för hur kommuner kan bli smartare.

– Detta är ett utmärkt projekt att göra inom ramen för Familjen Helsingborg. En stad har en lösning, en annan stad har en annan lösning på samma problem. Jag ser framemot många oväntade samarbeten utanför kommunhusen också, med näringsliv, akademi och invånare, säger Christin Zachrisson, projektledare för SMART Stad.

Arbetet kommer ledas av en projektledare som finns på plats i Ängelholms kommun. Projektet drivs inom ramen för familjen Helsingborg. Projektet ska vara klart om ett år.

Kommunerna som ingår i familjen Helsingborg är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Tre SMARTA stad-projekt

 • Smart mat i Helsingborg: ”SmartMat Hbg” är ett projekt inom Helsingborgs stad där målet varit att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat på sina skolor. Resultatet blev att de mellan åren 2017 och 2020 halverade matsvinnet i Helsingborgs stads skolor. Totalt minskade matsvinnet med närmare 120 ton mat om året.Tre SMARTA stad-projekt
 • Smarta bevattningssensorer: Flera städer har infört smarta sensorer i planteringar och vid annat som behöver bevattnas. Sensorerna känner av när växtligheten behöver vatten och hur mycket som behövs. Ett automatiskt bevattningssystem startar och ger då rätt mängd vatten vid rätt tillfälle. På så sätt sparas vatten, energi och växtligheten får precis den mängd som behövs.
 • Smarta lås: I Stockholm har hemtjänsten genomfört en projekt som heter Smarta lås. Nyckelhanteringen var mycket resurskrävande och skapade extra restid och transporter. Genom att sätta in ett smart lås som ger rätt behörighet till rätt utrymme i rätt tid behövs enbart en nyckel som laddas med information varje morgon. Detta ökar säkerhet, minskar stress och onödiga resor.

Familjen helsingborg

Underrättelse om granskning – del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Underrättelse om granskning – del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv är nu utställd för granskning under tiden 2021-09-15 till och med 2021-10-20. Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för verksamheter, där personaltät verksamhet liksom en mångfald av verksamheter är en kommunal målsättning.

Mer information om detaljplanen

Click to listen highlighted text!