Click to listen highlighted text!

Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Under sommaren och hösten 2022 genomför Båstads kommun natur- och vattenvårdsåtgärder i nedre delen av Sinarpsdalen. Arbetet påbörjas under juli månad med röjning av sly och yngre träd. Därefter kommer markarbetena att påbörjas för att bland annat återskapa en slingrande bäck.

 Som en del av projektet kommer även vandringsleden att få en ny sträckning. Arbetena beräknas vara färdigställda i början av hösten 2022.

­­–­ Nu genomför vi ett större projekt som kommer att vara värdefullt för miljön och ur naturvårdssynpunkt. Åtgärderna kommer också att bidra till att flödet nedströms genom Båstad jämnas ut. Jag vill rikta ett stort tack till de markägare som ställt sig positiva till detta projekt, säger Ingemar Lundström, projekt och utredningsingenjör i Båstads kommun.

Läs mer om projektet Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Företag utger sig för att ringa på uppdrag av kommunen

Företag utger sig för att ringa på uppdrag av kommunen

Vi har fått information om att ett företag ringer till privatpersoner i Båstads kommun och erbjuder hembesök för att spola vattenledningar.

Vi vill göra er uppmärksamma på att personerna som ringer runt inte ringer på uppdrag av kommunen eller av NSVA. Ta legitimation på den som kommer om du är osäker.

Båstads kommun arbetar inte på detta sätt och inte våra entreprenörer heller.

Telefonnummer som är bra att kunna:

  • För att kontrollera att personalen kommer från kommunen kan du under dagtid kontakta kommunens kundcenter på 0431-770 00.
  • Vid pågående brott – ring 112.
  • Om du redan har blivit utsatt för brott ring – 114 14.

Brandriskprognos för kommunen

Brandriskprognos för kommunen

Håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud via brandriskprognosen som uppdateras dagligen. Prognosen bygger på värden från SMHI om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet.

Aktuell brandriskprognos för Båstad och Bjärehalvön

Direktlänk till aktuell brandriskprognos

Brandrisken värderas i en sexgradig skala 1–5E från mycket liten brandriskbrandrisk till mycket stor brandrisk. Brandrisken visas på följande sätt:

Brandrisk 1 – Mycket liten brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 2 – Liten brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 3 – Normal brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 4 – Stor brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 5 – Mycket stor brandrisk (förbjudet att elda)
Brandrisk 5E – Mycket stor brandrisk, extremt torrt (förbjudet att elda)

Mer information om eldning och brandriskprognos

Uppmaning att spara på vattnet i nordöstra Båstad

Uppmaning att spara på vattnet i nordöstra Båstad

Det går just nu oerhört mycket vatten i Hemmeslöv, Östra Karup, Eskilstorpsstrand, centrala Båstad med omnejd vilket har medfört att vi har väldigt låga nivåer i våra vattentorn som förser området med vatten. Vi vill därför uppmana våra kunder att vara extra försiktiga och återhållsamma med hur man använder sitt dricksvatten.

Tänk på att inte vattna gräsmattor, fylla pooler eller liknande.

Tack för att du hjälper oss att spara vatten. Varenda droppe räknas!

På NSVA:s webbplats kan du hålla dig uppdaterad om det aktuella läget.

Räddningstjänsten är redo dygnet runt

Räddningstjänsten är redo dygnet runt

En varm sommardag i juni förra året inträffade en arbetsolycka intill en fastighet i Grevie. Räddningstjänsten larmades till platsen där en gasledning grävts av. Tillsammans med polis spärrade man av ett område på 200 meter. Därefter kunde räddningstjänsten knipa åt den läckande rörledningen. Insatsen blev lyckad.

Gasläckan i Grevie är bara en av flera hundratals utryckningar kommunens räddningstjänst åkt på under 2021.

– Under 2021 hade vi några större händelser och några händelser som stack ut från det normala. Gasläckan i Grevie och branden i Fiskhuset i Torekov är händelser av större karaktär och som kräver stora resurser av personal och material. Vårt samarbete med våra grannkommuner är otroligt viktigt i de kritiska lägena, säger Pelle Pettersson, räddningschef i Båstads kommun.

Räddningstjänsten i kommunen består av 49 brandmän varav 11 personer är i beredskap dygnet runt. I deras verksamhetsberättelse för 2021 nämns det att stationen i Båstad larmades ut 264 gånger, stationen i Förslöv 120 gånger och stationen i Torekov larmades ut till 97 händelser förra året. Den vanligaste enskilda händelsen i varje stationsområde har varit sjukvårdslarm.

Utbildning är en stor och viktig del av räddningstjänstens verksamhet. Under 2021 genomfördes flera utbildningar där ett stort fokus lades på HLR, hjärt- och lungräddning, och hjärtstartare kombinerat med information och utbildning till kommunens äldre befolkning.

Vill du läsa mer om räddningstjänstens arbete under 2021? Ta del av deras verksamhetsberättelse. 

Kommunens sjuksköterskor fick pris för årets arbetsplats

Kommunens sjuksköterskor fick pris för årets arbetsplats

Fyra av kommunens arbetsplatser nominerades tidigare i år till utmärkelsen Årets arbetsplats; Hemstödsteamet Norr, Vuxenenheten, Individ och familj, sjuksköterskorna och Arbetsmarknadsenheten.

Till slut stod det klart att det var kommunens sjuksköterskor som tog hem priset för årets arbetsplats. Utmärkelsen delas ut till en arbetsgrupp eller arbetsplats som bidragit till sin egen och till kommunens utveckling.

– Vi sjuksköterskor utför hälso- och sjukvårdsinsatser i både särskilt boende, korttidsvård, i ordinärt boende samt inom LSS. Vi arbetar på uppdrag från slutenvården och primärvården och finns tillgängliga dygnet runt för vård- och omsorgstagarna i kommunen. Vi arbetar i team med övriga verksamheter inom vård och omsorg. Vårt fokus är att vara flexibla i arbetet där vårdtagare och närstående är i centrum.  Vi är en stor grupp med olika lång erfarenhet och våra olika kunskaper och bakgrunder kompletterar varandra. Stämningen i vår arbetsgrupp är god och positiv, vi hjälps åt och lyfter varandra. Vi har den mest fantastiska chef som ser oss, hör oss och låter oss växa och bli bättre. Vår arbetsgrupp är bäst!

Vinsten på 25 000 kronor ska användas till kompetensutveckling eller annan utveckling.

Stort grattis till kommunens sjuksköterskor!

Tack för ert fina arbete!

Kommunens sjuksköterskor vann utmärkelsen Årets arbetsplats. Priset på 25000 kronor ska användas till kompetensutveckling eller annan utveckling. Här ses de fira vinsten utanför kommunhuset i Båstad.

Click to listen highlighted text!