Click to listen highlighted text!

Båstad är nominerad till Årets nyföretagarkommun 2020

Båstad är nominerad till Årets nyföretagarkommun 2020

Båstads kommun är en av åtta kommuner i landet som har nominerats till priset Årets nyföretagarkommun 2020 som delas ut vid mässan Eget företag i december. Den kommun som vinner får ta del av 100 000 kronor som ska användas till att stärka lokalt entreprenörskap.

– Hedrade över att vi är nominerade. Sverige behöver fler nya och livskraftiga företag. Bakom varje nystartat företag finns en idé och entreprenörskap. Det ska vi uppmärksamma och vara stolta över, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Årets nyföretagarkommun är ett pris som varje år delas ut av Visma och Nyföretagarcentrum för att lyfta fram kommuner som är framgångsrika inom området nyföretagande.

– Det är glädjande att se att Båstads kommun uppmärksammas för goda resultat inom området nyföretagande. Det lokala näringslivet och entreprenörskapet är en viktig del av kommunen och vi vill att det ska finnas bra förutsättningar för dem som vill starta nya företag på Bjärehalvön, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör i Båstads kommun.

Vilka kommuner som nomineras bestäms utifrån statistik över hur många nya företag som startats per tusen invånare över 18 månader samt utifrån en jurys bedömning av kommunernas arbete med lokalt entreprenörskap och nyföretagande.

–  Vi är stolta och glada över nomineringen. Bjärehalvön har en fin tradition av företagande och entreprenörskap och vi jobbar ganska hårt för att den ska fortleva. Företagssafari, entreprenörsskolor, Ung Drive, UF, uppmuntrande priser och företagslots är några exempel. Härligt att det ger resultat och att det uppmärksammas, säger Karin Bengtsson, vd på Båstad Turism & Näringsliv.

Prissumman på 100 000 kronor ska användas till olika lokala initiativ eller organisationer för att lyfta och stärka entreprenörskapet i kommunen. Vilken kommun som blir Årets nyföretagarkommun 2020 avgörs vid nyföretagarmässan Eget företag den 8 till 9 december.

Läs även mer om priset på Nyföretagarcentrums webbplats här

Båstads kommun är en av åtta nominerade kommuner.

Nytt nationellt beslut om alkoholserveringen

Nytt nationellt beslut om alkoholserveringen

Sedan den 20 november är det nu förbjudet att servera alkohol mellan vissa klockslag på bland annat restauranger och barer efter ett beslut från regeringen. Syftet med förbudet är att minska smittspridningen av covid-19.

Från den 20 november fram till 28 februari 2021 är det förbjudet för serveringsställen att servera alkohol mellan kl. 22.00 och klockan 11.00. Folköl omfattas inte av beslutet. De nya reglerna innebär även att lokalerna måste utrymmas, det vill säga tömmas på gäster, senast klockan 22.30.

Om ett serveringsställe vill övergå till servering av lättdrycker och folköl krävs att man håller stängt i minst 30 minuter efter att lokalerna utrymts och att all alkohol samt kranar tas bort eller täcks över. De med serveringstillstånd som önskar återöppna ett serveringsställe är skyldiga att anmäla detta till kommunen.

Anmälan om återöppning ska vara skriftlig, innehålla en beskrivning av vilka åtgärder man kommer vidta för att plocka bort all alkohol och en bedömning av hur lång tid detta kommer ta. Anmälan ska inkomma i god tid innan den förändrade verksamheten ska starta.

Anmälan skickas till samhallsbyggnad@bastad.se

Läs även mer om beslutet på regeringens webbplats här

Möjlighet att driva och utveckla verksamhet intill Malenbadet

Möjlighet att driva och utveckla verksamhet intill Malenbadet

Just nu söker Båstads kommun intressenter till att driva och utveckla verksamheter som ligger intill Malenbadet i Båstad. Det gäller restaurangen/caféet vid Malenbadet och Malens minigolfbana.

Restaurangen/caféet ligger vid Strandpromenaden i Båstad och är en lokal som har uteservering både mot Malenbadet och mot Strandpromenaden samt även en servering inomhus. Högsäsongen är framför allt sommaren då både många lokala besökare och turister rör sig i området.

Malens minigolfbana ligger vid havet mellan parkeringen och Malenskogen bredvid Malenbadet. Ytan är cirka 2000 kvadratmeter och på anläggningen finns det 18 hål. Till anläggningen hör även en kiosk och en biljettbod.

Intresseanmälan till att driva antingen restaurangen/caféet eller Malens minigolfbana ska vara inskickad till Båstads kommun senast fredagen den 13 november.

Du som är intresserad av mer information eller bokning av visning kan kontakta fastighets- och fritidschef Hans Paganus på telefonnummer 0431 – 772 14 eller via mejl på hans.paganus@bastad.se.

Läs även mer information om verksamheterna och om hur du lämnar intresseanmälan här:

Mer om restaurangen/caféet vid Malenbadet

Mer om Malens minigolfbana

Utbildning Förenkla – helt enkelt

Utbildning Förenkla – helt enkelt

Utbildningssatsning på tjänstepersoner i syfte att förbättra vårt företagsklimat

I januari 2017 påbörjades vår resa tillsammans med kommunerna i Familjen Helsingborg och specifikt ett 70-tal medarbetare från Båstad ,denna utbildningssatsning från SKL som på sikt ska förbättra vårt företagsklimat. Läs mer om utbildningen i länken till höger.

Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till utvecklingen av välfärden. Men det bidrar också till att enskilda kommuninvånare kan förverkliga sina drömmar. Målet med Förenkla – helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunens tjänstepersoner och det lokala näringslivet. Tillit skapas genom bland annat tydlighet, dialog, rättssäkerhet och likabehandling. Att skapa ett gott företagsklimat är inte enkelt och det tar tid. Så det krävs kompetens, samarbete, uthållighet och inte minst den berömda viljan för att vi tillsammans ska lyckas.

Den 7 november 2017 gjorde vi vår sista utbildningsdag och handlingsplanen presenterades. Det är nu vi ska implementera våra nyvunna kunskaper och arbetet påbörjas.

I slutet av februari 2018 drog vårt interna projekt “Röda tråden” igång. Syftet med Röda tråden är att få en intern förståelse för våra roller samt uppmuntra till samverkan, olika verksamhetsområden emellan. Förstår vi inom den kommunala organisationen varandras ansvar och roller så blir vi tydligare mot alla externa kontakter såsom näringsliv och kommunmedborgare. Så i detta nu skickas en stafettpinne i form av en röd tråd, runt i hela organisationen och den medarbetare som får äran att föra den vidare har även fina möjligheter att kamma hem en vinst i Röda trådens månadslotteri. Detta projekt pågår under hela 2018.

Nästa steg under våren är att påbörja en utbildning för medarbetare att bli ännu vassare på värdskap och service och det gör vi i samarbete med vår utbildningsanordnare Akademi Båstad uppdragsutbildning.

För mer information kring arbetet med företagsklimatet kontakta näringslivsstrategen via kommunens kundcenter; Tel 0431-77000 eller mejl:info@bastad.se.

 

Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Upphandlingsavdelningen genomför kommungemensamma samt verksamhetsspecifika upphandlingar över tröskelvärdet, tillsammans med representanter från verksamheterna. Direktupphandlingar genomförs av verksamheterna.

Samtliga upphandlingar ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska genomföras.

En del inköp görs genom avrop från nationellt eller regionalt upphandlade ramavtal från SKL Kommentus, Kommunförbundet Skåne och HBV (Husbyggnadsvarors förening).

Utöver att följa de grundläggande principerna och Lagen om offentlig upphandling ska Båstads kommuns upphandlingar även följa kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

Regelverket för offentlig upphandling ser likadant ut i hela EU.

Att lämna anbud

Båstads kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. Detta innebär att alla anbud endast tas emot elektroniskt via upphandlingssystemet. För att lämna anbud måste man registrera sig för att kunna logga in. Detta är gratis och tar bara några minuter. Via systemet kan man också prenumerera på annonserade upphandlingar/områden.

Offentlig upphandling – för dig som leverantör

E-handel

Båstads kommun arbetar med E-handel. Detta innebär att hela inköpsprocessen sker elektroniskt vilket ger en rad fördelar,

 • Förbättrar styrning
 • Högre avtalstrohet
 • Underlättar att beställa till rätt leverantör
 • Bättre kontroll över inköp, samt enklare uppföljning och redovisning

Båstads kommun använder E-handelssystemet Visma Proceedo och systemet har två olika sätt att ansluta leverantörer, EDI eller via en webbaserad leverantörsportal.

En EDI-koppling innebär att order går direkt från vårt system till leverantörens affärssystem. Orderformat enligt SFTI-standard.

Det andra alternativet är en webb-lösning. Leverantören får en inloggning till Visma Supplier Center där både order och faktura kan hanteras. Order skickas till leverantören med ett e-postmeddelande samt återfinns i supplier Center. I Supplier Center kan order enkelt vändas till elektronisk faktura. Leverantörer behöver endast komplettera uppgifter med fakturanummer. Enda kravet på leverantören är tillgång till dator och internet.

E-faktura

Från och med den 1 april 2019 är det lagkrav på e-faktura till offentlig sektor. Båstads kommun har Visma Commerce AB Proceedo som leverantör för e-faktura.

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i ett elektroniskt system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Identitet via Svefaktura:
Moms/VATnr: SE212000094401
GLN: 7350086260007
Peppolid: 0007:2120000944 (elektroniskt id)

E-faktura via Fakturaportalen
Om ni inte har system för att skicka elektronisk faktura, återkom med mailadress till ehandel@bastad.se för möjlighet att skicka faktura via vår kostnadsfria portal.

Referensnummer för fakturor
Fakturor ska innehålla det fyrsiffriga referensnummer som hör till den verksamhet som gjort köpet. Fakturan går då automatiskt till verksamheten och hanteras rätt och blir behandlad inom rätt tid. Om du inte har ett referensnummer, kontakta ovanstående e-postadress.

Fakturan ska innehålla:

 • Leverantörens namn, adress samt organisations-personnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om leverantörens bankgiro eller plusgiro
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Produktens benämning och pris
 • Fyrsiffrigt referensnummer till verksamheten samt övriga referensuppgifter

Betalperiod på 30 dagar
Faktureringsavgift får ej tillämpas

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Charlotte Rosenlund Sjövall ny kommundirektör i Båstads kommun

Charlotte Rosenlund Sjövall ny kommundirektör i Båstads kommun

Nu är det klart att nästa kommundirektör i Båstads kommun blir Charlotte Rosenlund Sjövall som tillträder tjänsten den 1 september.
– Vi hälsar Charlotte Rosenlund Sjövall hjärtligt välkommen till Båstad och jag ser fram emot ett gott samarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein.

Charlotte Rosenlund Sjövall arbetar idag som biträdande kommundirektör i Trelleborgs kommun och hon har en lång kommunal erfarenhet. Hon har bland annat arbetat som stabschef, strategisk chef och kommunikationschef. Hon har en utbildningsbakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap från Lunds universitet.

– Min drivkraft är ett genuint intresse för samhällsbyggande och att få ut så mycket verksamhet som möjligt av varje skattekrona, säger hon.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att erbjuda tjänsten till Charlotte Rosenlund Sjövall den 10 juni. Rekryteringen har genomförts av ett externt företag i samverkan med kommunens HR-avdelning, tjänstepersoner, förtroendevalda och fackliga företrädare.
– Vi ser att Charlotte med sin bakgrund kommer att bidra positivt och ta sig an de utmaningar Båstads kommun står inför, säger Johan Olsson Swanstein.

– Det viktiga för mig i starten är att lära känna organisationen och medborgarna, att lyssna och lära, helt enkelt.  Min ambition är också att omgående sätta igång arbetet med att få en budget i balans 2021, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.

Charlotte Rosenlund Sjövall bor med sin familj i Malmö.
– Båstad är en av Skånes pärlor och jag ser fram emot att spendera arbetsveckorna på Bjärehalvön. Jag sökte mig till Båstad eftersom det är en kommun med en stor potential och det finns höga ambitioner hos uppdragsgivaren, säger hon.

Nuvarande kommundirektör Erik Lidberg har ett tidsbegränsat uppdrag som tar slut vid årsskiftet. Han kommer att finnas kvar inom organisationen tills dess men i en annan roll under hösten.

 

Charlotte Rosenlund Sjövall tillträder som kommundirektör i Båstads kommun den 1 september.

Click to listen highlighted text!