Click to listen highlighted text!

Fortsatt extra stöd till barn- och ungdomsföreningarna

Fortsatt extra stöd till barn- och ungdomsföreningarna

I april tog krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutet att verksamhetsbidraget till kommunens barn- och ungdomsföreningar under våren skulle anpassas och vara minst samma som det bidrag som gavs under våren 2019. Detta för att kunna ge föreningarna extra stöd under coronapandemin.

Vid nämndens sammanträde i förra veckan beslutades att det extra stödet ska fortsätta genom att minst samma bidrag ges även för hösten 2020 som för hösten 2019.

Under onsdagens möte beslutade krisledningsnämnden att föreningarna i kommunen ska få minst lika mycket verksamhetsbidrag för hösten 2020 som de fick för hösten 2019.

Under coronapandemin har många föreningar drabbats negativt genom inställda matcher och cuper, men även genom att färre barn och ungdomar deltar i föreningarnas aktiviteter på grund av riskerna med viruset. Minskad omfattning på verksamheten skulle vanligen även innebära att mindre verksamhetsbidrag betalas ut. Genom att fortsätta med samma bidrag vill man ge föreningarna ett fortsatt extra stöd under pandemin och bättre förutsättningar inför framtiden.

Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-23
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-23
Protokollet justerat: 2022-05-25
Anslaget publicerat: 2022-05-26
Anslaget uppe till och med:
2022-06-17
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktige 2022-05-19
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-05-19
Protokollet justerat: 2022-05-25
Anslaget publicerat: 2022-05-26
Anslaget uppe till och med:
2022-06-17
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Protokollet justerat: 2022-05-19
Anslaget publicerat: 2022-05-20
Anslaget uppe till och med:
2022-06-11
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2022-05-11
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-11
Protokollet justerat: 2022-05-18
Anslaget publicerat: 2022-05-18
Anslaget uppe till och med:
2022-06-08
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsen 2022-05-10
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10
Protokollet justerat: 2022-05-13
Anslaget publicerat: 2022-05-14
Anslaget uppe till och med:
2022-06-05
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2022-05-19

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 april 2022 kl. 18.30.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Kallelsen når du här.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Bildande av biotopskyddsområde inom fastigheten Lya 8:9 i Båstads kommun

Bildande av biotopskyddsområde inom fastigheten Lya 8:9 i Båstads kommun

Beslut om bildande av biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr i Båstads kommun.

Beslutet om biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr i Båstads kommun hålls tillgängligt för berörda på kommunens anslagstavla under perioden 11 februari 2022 till och med den 4 mars 2022.

Meddelande från länsstyrelsen 2022-02-10

Kungörelse från länsstyrelsen 2022-02-03

Beslut från länsstyrelsen 2022-02-03

Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2022

Under 2022 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 19 januari 16 februari 16 mars
Kvartal 2 20 april 19 maj 15 juni
Kvartal 3 21 september    
Kvartal 4 19 oktober 16 november 14 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) mfl, Petersberg i Hemmeslöv

Detaljplanen är utställd under tiden 220510 — 220628. 

 

Fordonsflytt

Webbdiarium och arkiv

Webbdiarium och arkiv

Diarium kallas det register som kommunen använder för att registrera allmänna handlingar. I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i kommunarkivet. Justerade protokoll hittar du på kommunens digitala anslagstavla.

Det finns olika diariesystem beroende på vilket verksamhetsområde eller nämnd det gäller, men större delen av registreringen sker via kommunkansliet.

Webbdiarium: Handlingar, kallelser och protokoll

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Så kan du påverka

Så kan du påverka

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen.

Var med och påverka

Genom att du röstar i kommunalvalet så väljer du politikerna som styr över till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg. Mellan valen kan du påverka kommunen på flera andra sätt. Välj det som passar dig och ditt ärende bäst.

Så här kan du påverka:

  • Engagera dig i ett politiskt parti
  • Skicka in ett medborgarförslag
  • Säga din åsikt
  • Göra namninsamlingar
  • Kontakta en politiker
  • Överklaga kommunala beslut

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakta dina politiker

Kontakta dina politiker

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!