Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Socialnämndens presidium 2023-03-22 - omedelbar justering, sekretess
Politiskt organ: Socialnämndens presidium
Sammanträdesdatum: 2023-03-22
Protokollet justerat: 2023-03-22
Anslaget publicerat: 2023-03-22
Anslaget uppe till och med:
2023-04-13
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Socialnämnden 2023-03-22 - omedelbar justering
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-03-22
Protokollet justerat: 2023-03-22
Anslaget publicerat: 2023-03-22
Anslaget uppe till och med:
2023-04-13
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-03-09
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-03-09
Protokollet justerat: 2023-03-16
Anslaget publicerat: 2023-03-17
Anslaget uppe till och med:
2023-04-08
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2023-03-08
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2023-03-08
Protokollet justerat: 2023-03-15
Anslaget publicerat: 2023-03-15
Anslaget uppe till och med:
2023-04-06
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsen 2023-03-07
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-03-07
Protokollet justerat: 2023-03-14
Anslaget publicerat: 2023-03-15
Anslaget uppe till och med:
2023-04-06
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktiges valberedning 2023-03-07
Politiskt organ: Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum: 2023-03-07
Protokollet justerat: 2023-03-07
Anslaget publicerat: 2023-03-07
Anslaget uppe till och med:
2023-03-29
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 2023-02-27
Politiskt organ: Nämnden för överförmyndare i samverkan
Sammanträdesdatum: 2023-02-27
Protokollet justerat: 2023-02-27
Anslaget publicerat: 2023-03-01
Anslaget uppe till och med:
2023-03-24
Förvaringsplats: Rådhuset i Halmstad
Digitalt protokoll:

 

Socialnämndens presidium 2023-02-15 - sekretess
Politiskt organ: Socialnämndens presidium
Sammanträdesdatum: 2023-02-15
Protokollet justerat: 2023-02-22
Anslaget publicerat: 2023-02-22
Anslaget uppe till och med:
2023-03-16
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Socialnämnden 2023-02-15
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-02-15
Protokollet justerat: 2023-02-22
Anslaget publicerat: 2023-02-22
Anslaget uppe till och med:
2023-03-16
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2023-03-22

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 22 mars 2023 kl. 18.30.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Kallelsen når du här.

Gösta Sandgren (M)
Ordförande

Mottagningstider 2023, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Från och med den 1 januari 2023 har Nämnden för överförmyndare i samverkan följande
öppettider:

Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00

Då receptionen är öppen kan allmänheten lämna handlingar och begära att få ut allmänna
handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt
informationsmaterial. Receptionen bemannas av personal från kommunens kontaktcenter,
Halmstad Direkt.

Besök hos handläggare på överförmyndarkansliet bokas genom kontaktcenter Halmstad
Direkt. Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk, Laholm och
Båstad.

Kontaktuppgifter: tel. 035 – 13 70 00 eller direkt@halmstad.se
Besöksadress: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg i Halmstad.

Mer information finns på www.halmstad.se/godman

Carolina Winkler
Kanslichef

Flyttade fordon
Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2023

Under 2023 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 25 januari 15 februari 22 mars
Kvartal 2 19 april 17 maj 14 juni
Kvartal 3 20 september    
Kvartal 4 25 oktober 15 november 13 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning

 

 

Fordonsflytt

Webbdiarium och arkiv

Webbdiarium och arkiv

Diarium kallas det register som kommunen använder för att registrera allmänna handlingar. I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i kommunarkivet. Justerade protokoll hittar du på kommunens digitala anslagstavla.

Det finns olika diariesystem beroende på vilket verksamhetsområde eller nämnd det gäller, men större delen av registreringen sker via kommunkansliet.

Webbdiarium: Handlingar, kallelser och protokoll

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Så kan du påverka

Så kan du påverka

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen.

Var med och påverka

Genom att du röstar i kommunalvalet så väljer du politikerna som styr över till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg. Mellan valen kan du påverka kommunen på flera andra sätt. Välj det som passar dig och ditt ärende bäst.

Så här kan du påverka:

  • Engagera dig i ett politiskt parti
  • Skicka in ett medborgarförslag
  • Säga din åsikt
  • Göra namninsamlingar
  • Kontakta en politiker
  • Överklaga kommunala beslut

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakta dina politiker

Kontakta dina politiker

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!