Click to listen highlighted text!

Julhälsning från Thomas Andersson och Johan Olsson Swanstein

Julhälsning från Thomas Andersson och Johan Olsson Swanstein

Jul och nyår närmar sig och vi går snart in i det nya året 2021. Thomas Andersson (L), kommunfullmäktiges ordförande, och Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande, önskar er alla en god jul och ett gott nytt år i en gemensam hälsning. Se julhälsningen i videon nedan.

Ta del av manus till julhälsningen här

En julhälsning från Thomas Andersson (L), kommunfullmäktiges ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det har varit ett omtumlande år för oss alla och julen blir inte som vanligt i år. Några stora släktkalas kan det inte bli tal om utan vi måste finna nya former och annorlunda former för att fira jul med de allra närmaste. Och några av oss får kanske fira jul ensamma.

Det som är viktigt att tänka på är att vi stöttar varandra i dessa tider. Skicka en hälsning eller ring ett telefonsamtal. En sådan omtanke värmer och gör livet lite lättare.

Det har sannerligen inte varit ett vanligt år. För ungefär ett år sedan var det ingen som överhuvudtaget tänkte på covid-19, isoleringar och pandemier. Nu gör vi det egentligen alla på våra olika sätt.

En del har varit tvungna att vara isolerade, andra har blivit tvungna att ändra sitt arbetssätt och för vissa också sitt privatliv. Och egentligen gäller ju det för oss alla. Alla har vi ändrat stora delar av vårt liv.

Vi skulle också vilja passa på just nu att framföra ett stort tack till den personal vi har i kommunen som varje dag har stått i frontlinjen och mött frågor och oro, och också fått vara med om att ändra om sin verksamhet.

Alla har bidragit, alla har gjort det här på ett sådant sätt att det faktiskt ändå, trots allt har blivit en rätt så hanterbar situation.

Det har varit tungt och det är fortsatt tungt. Vi hoppas verkligen nu när julen kommer att många får lov att vila och ta igen sig, om än precis som Thomas sa på ett lite annorlunda sätt.

Det blir inte som det har varit innan, men det kan bli bra ändå. Vår förhoppning är att just den här vilan också innebär att vi orkar med att ta oss an ett nytt år 2021.

Ja, med dessa ord så får vi önska: En god jul och ett gott nytt år!

Båstad är nominerad till Årets nyföretagarkommun 2020

Båstad är nominerad till Årets nyföretagarkommun 2020

Båstads kommun är en av åtta kommuner i landet som har nominerats till priset Årets nyföretagarkommun 2020 som delas ut vid mässan Eget företag i december. Den kommun som vinner får ta del av 100 000 kronor som ska användas till att stärka lokalt entreprenörskap.

– Hedrade över att vi är nominerade. Sverige behöver fler nya och livskraftiga företag. Bakom varje nystartat företag finns en idé och entreprenörskap. Det ska vi uppmärksamma och vara stolta över, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Årets nyföretagarkommun är ett pris som varje år delas ut av Visma och Nyföretagarcentrum för att lyfta fram kommuner som är framgångsrika inom området nyföretagande.

– Det är glädjande att se att Båstads kommun uppmärksammas för goda resultat inom området nyföretagande. Det lokala näringslivet och entreprenörskapet är en viktig del av kommunen och vi vill att det ska finnas bra förutsättningar för dem som vill starta nya företag på Bjärehalvön, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör i Båstads kommun.

Vilka kommuner som nomineras bestäms utifrån statistik över hur många nya företag som startats per tusen invånare över 18 månader samt utifrån en jurys bedömning av kommunernas arbete med lokalt entreprenörskap och nyföretagande.

–  Vi är stolta och glada över nomineringen. Bjärehalvön har en fin tradition av företagande och entreprenörskap och vi jobbar ganska hårt för att den ska fortleva. Företagssafari, entreprenörsskolor, Ung Drive, UF, uppmuntrande priser och företagslots är några exempel. Härligt att det ger resultat och att det uppmärksammas, säger Karin Bengtsson, vd på Båstad Turism & Näringsliv.

Prissumman på 100 000 kronor ska användas till olika lokala initiativ eller organisationer för att lyfta och stärka entreprenörskapet i kommunen. Vilken kommun som blir Årets nyföretagarkommun 2020 avgörs vid nyföretagarmässan Eget företag den 8 till 9 december.

Läs även mer om priset på Nyföretagarcentrums webbplats här

Båstads kommun är en av åtta nominerade kommuner.

Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen

Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Detta för att minska trängseln och därmed spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 3 november och innebär att storleken på ett sällskap begränsas. Ett sällskap som får sitta vid samma bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Om ett serveringsställe vill anordna en konsert eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.

– För att säkerställa att trängsel inte uppstår ska serveringsställen, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalen, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten, på folkhalsomyndigheten.se.

Källa: folkhalsomyndigheten.se

Samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2

Samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2

Detaljplanen för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2 är utsänd på samråd under tiden 2020-10-22 fram till och med 2020-12-04. Huvudsyftet med detaljplanen är att tillskapa ny verksamhetsmark i anslutning till handels/verksamhetsområdet Entré Båstad samt delvis möjliggöra utveckling av befintlig etablerad verksamhet inom Entré Båstad etapp 1.

Här kan du läsa mer om detaljplanen

Fortsatt extra stöd till barn- och ungdomsföreningarna

Fortsatt extra stöd till barn- och ungdomsföreningarna

I april tog krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutet att verksamhetsbidraget till kommunens barn- och ungdomsföreningar under våren skulle anpassas och vara minst samma som det bidrag som gavs under våren 2019. Detta för att kunna ge föreningarna extra stöd under coronapandemin.

Vid nämndens sammanträde i förra veckan beslutades att det extra stödet ska fortsätta genom att minst samma bidrag ges även för hösten 2020 som för hösten 2019.

Under onsdagens möte beslutade krisledningsnämnden att föreningarna i kommunen ska få minst lika mycket verksamhetsbidrag för hösten 2020 som de fick för hösten 2019.

Under coronapandemin har många föreningar drabbats negativt genom inställda matcher och cuper, men även genom att färre barn och ungdomar deltar i föreningarnas aktiviteter på grund av riskerna med viruset. Minskad omfattning på verksamheten skulle vanligen även innebära att mindre verksamhetsbidrag betalas ut. Genom att fortsätta med samma bidrag vill man ge föreningarna ett fortsatt extra stöd under pandemin och bättre förutsättningar inför framtiden.

Båstads kommun blir delägare i Ängelholm Helsingborg Airport

Båstads kommun blir delägare i Ängelholm Helsingborg Airport

När ägaren av Ängelholm Helsingborg Airport beslutade att lägga ned driften av flygplatsen tidigare i år meddelade Båstads kommun tillsammans med sex andra kommuner i Familjen Helsingborg att man ville vara med och säkra fortsatt drift av flygplatsen. Igår, onsdag, togs ärendet upp i kommunfullmäktige och en majoritet röstade för ett delägarskap.

De sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommun har gått samman för att genom ett nyskapat bolag rädda driften av flygplatsen. Vid gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige kom det slutgiltiga beslutet att Båstads kommun blir en av delägarna. Kommunen ska gå in som ägare av 9,95 procent av aktierna och 49 procent av dessa kommer sedan att säljas till det lokala näringslivet genom Båstad Turism och Näringsliv.

– Detta är viktigt ur ett regionalt perspektiv inte minst, men också otroligt viktigt för vår kommun. Vi vill ha ett levande näringsliv och möjlighet att röra oss runt i det här landet. För oss är det viktigt att vara en attraktiv kommun och en attraktiv region och med det måste vi också skapa de förutsättningar vi kan när det gäller infrastrukturen, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

De sju kommunerna beräknar att ta över flygplatsverksamheten från och med den 1 september.

Båstads kommun blir delägare tillsammans med sex andra kommuner i Familjen Helsingborg.

Click to listen highlighted text!