Click to listen highlighted text!

Båstad är nominerad till Årets nyföretagarkommun 2020

Båstad är nominerad till Årets nyföretagarkommun 2020

Båstads kommun är en av åtta kommuner i landet som har nominerats till priset Årets nyföretagarkommun 2020 som delas ut vid mässan Eget företag i december. Den kommun som vinner får ta del av 100 000 kronor som ska användas till att stärka lokalt entreprenörskap.

– Hedrade över att vi är nominerade. Sverige behöver fler nya och livskraftiga företag. Bakom varje nystartat företag finns en idé och entreprenörskap. Det ska vi uppmärksamma och vara stolta över, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Årets nyföretagarkommun är ett pris som varje år delas ut av Visma och Nyföretagarcentrum för att lyfta fram kommuner som är framgångsrika inom området nyföretagande.

– Det är glädjande att se att Båstads kommun uppmärksammas för goda resultat inom området nyföretagande. Det lokala näringslivet och entreprenörskapet är en viktig del av kommunen och vi vill att det ska finnas bra förutsättningar för dem som vill starta nya företag på Bjärehalvön, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör i Båstads kommun.

Vilka kommuner som nomineras bestäms utifrån statistik över hur många nya företag som startats per tusen invånare över 18 månader samt utifrån en jurys bedömning av kommunernas arbete med lokalt entreprenörskap och nyföretagande.

–  Vi är stolta och glada över nomineringen. Bjärehalvön har en fin tradition av företagande och entreprenörskap och vi jobbar ganska hårt för att den ska fortleva. Företagssafari, entreprenörsskolor, Ung Drive, UF, uppmuntrande priser och företagslots är några exempel. Härligt att det ger resultat och att det uppmärksammas, säger Karin Bengtsson, vd på Båstad Turism & Näringsliv.

Prissumman på 100 000 kronor ska användas till olika lokala initiativ eller organisationer för att lyfta och stärka entreprenörskapet i kommunen. Vilken kommun som blir Årets nyföretagarkommun 2020 avgörs vid nyföretagarmässan Eget företag den 8 till 9 december.

Läs även mer om priset på Nyföretagarcentrums webbplats här

Båstads kommun är en av åtta nominerade kommuner.

Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen

Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Detta för att minska trängseln och därmed spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 3 november och innebär att storleken på ett sällskap begränsas. Ett sällskap som får sitta vid samma bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Om ett serveringsställe vill anordna en konsert eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.

– För att säkerställa att trängsel inte uppstår ska serveringsställen, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalen, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten, på folkhalsomyndigheten.se.

Källa: folkhalsomyndigheten.se

Samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2

Samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2

Detaljplanen för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2 är utsänd på samråd under tiden 2020-10-22 fram till och med 2020-12-04. Huvudsyftet med detaljplanen är att tillskapa ny verksamhetsmark i anslutning till handels/verksamhetsområdet Entré Båstad samt delvis möjliggöra utveckling av befintlig etablerad verksamhet inom Entré Båstad etapp 1.

Här kan du läsa mer om detaljplanen

Fortsatt extra stöd till barn- och ungdomsföreningarna

Fortsatt extra stöd till barn- och ungdomsföreningarna

I april tog krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutet att verksamhetsbidraget till kommunens barn- och ungdomsföreningar under våren skulle anpassas och vara minst samma som det bidrag som gavs under våren 2019. Detta för att kunna ge föreningarna extra stöd under coronapandemin.

Vid nämndens sammanträde i förra veckan beslutades att det extra stödet ska fortsätta genom att minst samma bidrag ges även för hösten 2020 som för hösten 2019.

Under onsdagens möte beslutade krisledningsnämnden att föreningarna i kommunen ska få minst lika mycket verksamhetsbidrag för hösten 2020 som de fick för hösten 2019.

Under coronapandemin har många föreningar drabbats negativt genom inställda matcher och cuper, men även genom att färre barn och ungdomar deltar i föreningarnas aktiviteter på grund av riskerna med viruset. Minskad omfattning på verksamheten skulle vanligen även innebära att mindre verksamhetsbidrag betalas ut. Genom att fortsätta med samma bidrag vill man ge föreningarna ett fortsatt extra stöd under pandemin och bättre förutsättningar inför framtiden.

Båstads kommun blir delägare i Ängelholm Helsingborg Airport

Båstads kommun blir delägare i Ängelholm Helsingborg Airport

När ägaren av Ängelholm Helsingborg Airport beslutade att lägga ned driften av flygplatsen tidigare i år meddelade Båstads kommun tillsammans med sex andra kommuner i Familjen Helsingborg att man ville vara med och säkra fortsatt drift av flygplatsen. Igår, onsdag, togs ärendet upp i kommunfullmäktige och en majoritet röstade för ett delägarskap.

De sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommun har gått samman för att genom ett nyskapat bolag rädda driften av flygplatsen. Vid gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige kom det slutgiltiga beslutet att Båstads kommun blir en av delägarna. Kommunen ska gå in som ägare av 9,95 procent av aktierna och 49 procent av dessa kommer sedan att säljas till det lokala näringslivet genom Båstad Turism och Näringsliv.

– Detta är viktigt ur ett regionalt perspektiv inte minst, men också otroligt viktigt för vår kommun. Vi vill ha ett levande näringsliv och möjlighet att röra oss runt i det här landet. För oss är det viktigt att vara en attraktiv kommun och en attraktiv region och med det måste vi också skapa de förutsättningar vi kan när det gäller infrastrukturen, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

De sju kommunerna beräknar att ta över flygplatsverksamheten från och med den 1 september.

Båstads kommun blir delägare tillsammans med sex andra kommuner i Familjen Helsingborg.

Kommunens naturvårdsprojekt visas upp under LONA-dagarna

Kommunens naturvårdsprojekt visas upp under LONA-dagarna

På söndag, 30 augusti, arrangeras flera aktiviteter runt om i Båstads kommun i samband med Lokala Naturvårdens dagar, LONA-dagarna. På tre platser i kommunen kommer besökarna kunna lära sig mer om kommunens naturvårdsprojekt, njuta av den vackra naturen och delta i roliga aktiviteter som att bygga ett eget insektshotell, testa sin artkunskap eller skapa en egen fröbomb.

LONA, den Lokala naturvårdssatsningen, är en satsning från Naturvårdsverket med syftet att stimulera kommuners och ideella föreningars naturvårdsengagemang. I Båstads kommun har ett flertal naturvårdsprojekt tilldelats bidrag från satsningen och på söndag eftermiddag visas resultatet från tre av projekten upp av Båstads kommun i samarbete med Bjäre Naturskyddsförening och Sinarpsdalens intresseförening.

Vid den nya ängen i Grevie, i Sinarpsdalen och vid Kustlingan kommer representanter från kommunen och föreningarna finnas på plats för att berätta mer om projekten inom biologisk mångfald, naturvård och friluftsliv.

– Detta ger medborgarna en chans till att få inblick i det arbete som pågår och även inspiration att själv engagera sig i dessa frågor. Att ha nära till naturen i vardagen, kanske för att ta en promenad, leka, träna eller bara njuta, är en viktig del för vårt välmående, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare på Avdelningen för hållbar utveckling på Båstads kommun.

Vid de tre platserna kommer besökarna kunna delta i aktiviteter som är kopplade till varje enskilt naturvårdsprojekt. Med tanke på corona-viruset hålls alla aktiviteter utomhus med möjlighet att hålla avstånd och med tillgång till handsprit för den som vill.

– Aktiviteterna passar alla åldrar och är lättillgängliga. Det går bra att dyka upp när som helst under eftermiddagen, komma till platsen närmast eller ta sig runt och besöka alla tre, säger Carolina Holgersson Ivarsson och avslutar:

– Vi önskar alla välkomna till en spännande dag i naturens tecken.

 

Här sker aktiviteterna

– Nya ängen vid gång- och cykelleden Grevie banvall, vid servicestationen/toaletten. Båstads kommun berättar om den nya ängen som gynnar den biologiska mångfalden. Besökarna får bygga enkla insektshotell att ta hem eller sätta upp i området.

– Sinarpsdalen, vid svarta huset vid parkeringen. Sinarpsdalens intresseförening finns på plats för att berätta om dalen och våtmarksprojektet i området. Bjäre Naturskyddsförening berättar om arter och besökarna kan testa sina artkunskaper genom att ta Naturfalken, ett simborgarmärke för artkunskap.

– Kustslingan, vid ekskogen intill Semaforvägen och Karupsvägen. Båstads kommun finns på plats och berättar om vandringsslingan som sträcker sig genom Båstads kommun och Laholms kommun. Besökarna har chansen att göra en egen fredlig fröbomb som kan bli en blombuffé åt bin och andra insekter.

När? Mellan klockan 14 och 17.

Båstads kommuns naturvårdsprojekt visas upp under LONA-dagarna.

Click to listen highlighted text!