Click to listen highlighted text!

Socialjour och mottagning

  1. Hem
  2.  | Category: "Ilska och utbrott"

Socialjour och mottagning

Du kan vända dig till socialförvaltningens mottagning om du behöver söka akut hjälp för dig och din familj, eller om du är orolig för att någon annan far illa. På kvällar och helger vänder du dig till socialjouren.

Mottagning

Du kan vända dig till socialförvaltningens mottagning på vardagar, om du behöver söka hjälp. Det kan handla om våld, missbruk eller övergrepp. På mottagningen ser vi till att du får kontakt med rätt person och avdelning inom socialtjänsten.

Socialjouren

På socialjouren kan du få hjälp vid akuta, sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Telefon: 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Öppettider:

  • Måndag – torsdag klockan 17:00-24:00
  • Fredag klockan 17:00-02:00
  • Lördag klockan 10:00-02:00
  • Söndag och helgdagar klockan 10:00-24:00

Om helgdagen inträffar på en fredag eller lördag har jouren öppet till 02:00

112

Nödnumret 112 ska du bara använda vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Om du är i en situation där du inte behöver akut hjälp kan du ringa något av följande nummer:

  • 1177 – sjukvårdsrådgivning
  • 042-10 68 69 – socialjour
  • 114 14 – polisens nummer vid icke akuta händelser
  • 113 13 – informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Akut psykiatrisk mottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. De har öppet dygnet runt. Läs mer på region Skånes webbplats.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Du kan ställa frågor och få råd om vård dygnet runt på sjukvårdsrådgivningen. Läs mer på 1177.se 

Gymnasium

Gymnasium

Alla elever som avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till gymnasieskolan kan välja fritt mellan utbildningar i samtliga kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var man bor. Hemkommunen betalar för eleven.

Utöver denna samverkan har Båstads kommun även samverkansavtal med Laholm.

Mer information om gymnasieskolor och gymnasieprogram i Skåne och västra Blekinge hittar du på Skanegy.se

Gymnasieskolor i kommunen

I Båstads kommun finns två gymnasieskolor att välja mellan, en kommunal och en fristående. Det kommunala gymnasiet, Akademi Båstad Gymnasium, erbjuder en unik och stimulerande studiemiljö. Här möter du både förtroende och tydlighet genom gemenskap, närhet och engagerade lärare – hos oss blir du sedd! Om du inte redan bor i kommunen finns möjlighet till eget boende i olika former.

Apelrydsskolan som är en fristående gymnasieskola som ägs av en stiftelse.

Kontakt

Akademi Båstads Gymnasium

Expeditionen
0431-777 50

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-15.00
Fredag
08.00-14.00

Besök oss
Lyckan 7, 269 22 Båstad

Postadress
Båstads kommun
Akademi Båstad Gymnasium
269 80 Båstad

Skicka meddelande

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Länkar

Skanegy.se

Grundskola

Grundskola

Skolplikt och rätt till utbildning

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i undervisningen som anordnas där. För att barnet inte ska behöva gå till skolan behövs ett giltigt skäl till det, som till exempel att barnet är sjuk eller beviljats ledighet av skolan. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikt och rätt till utbildning.

Grundskola 6-16 år

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9.

I Båstads kommun finns fem kommunla grundskolor, tre F-6-skolor och två F-9-skolor. Det finns även en fristående F-6 Montessori grundskola. Alla grundskolorna i Båstads kommun är  väl fördelade på vackra Bjärehalvön.

Båstad ligger i topp bland Sveriges skolkommuner. Regelbundna elevenkäter visar på hög trivsel och god studiemiljö. Grundskolorna i Båstads kommun uppvisar goda resultat beträffande elevernas måluppfyllelse och under de senaste åren har i genomsnitt 95 % av eleverna varit behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program.

 

Till dig mellan 6-19 år och nyanländ till Båstads kommun från ett utomnordiskt land

I Båstads kommun välkomnas alla nyanlända barn och unga som söker plats i grundskola och gymnasieskola till Samkomsten.

Ni som är asylsökande, nyanlänt barn/ungdom eller som bott i utomnordiskt land och flyttat till Båstads kommun kontaktar samordnare på Samkomsten via mejl: samkomsten@bastad.se.

Mejlet ska innehålla kontaktuppgifter till vårdnadshavarna, eleven/eleverna, ålder på eleven/eleverna samt uppgift om vilket språk man pratar, modersmål.

Samordnare på Samkomsten bokar in ett möte med barn och vårdnadshavare för pedagogisk kartläggning steg 1.

Vid samma tillfälle gör skolsköterskan på Samkomsten en skolförberedande hälsobedömning på. Skolsköterskan ställer frågor kring hälsan, vilka vaccinationer barnet fått samt kontrollerar syn, hörsel, längd och vikt.

Samtliga anmälningsblanketter gås igenom tillsammans med tolk, undertecknas och registreras och förmedlas till rektor. Den skola som eleven kommer att gå på kontaktar vårdnadshavarna och informerar om skolan och när eleven kan börja.

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Barn och utbildning
Tel kundcenter  0431-77000
barnochutbildning@bastad.se
Postadress: Båstads kommun
Barn och utbildning
269 80 Båstad
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

Chatta med SkåneGY
Ska du välja till gymnasiet? Kanske vill du prata med en studie och yrkesvägledare? Kolla in på SKANE.SE så kan du ställa frågor via chatten.

Elevhälsa

Elevhälsa

Barns och elevers hälsa är en angelägenhet och ett ansvar för all personal på förskolor och skolor. Med hälsa menar vi att barn och elever mår bra fysiskt och psykiskt och att det fungerar bra med jämnåriga och vuxna inom verksamheterna. Varje barn och elev ska bli bemött med respekt, få känna trygghet och trivas på sin förskola/skola.

Att lyckas i skolan är bland det viktigaste för att barn och ungdomar ska må bra. Deras möten med förskolans och skolans vuxna är en del av detta. Förskolans och skolans uppgift är att skapa en arbetsmiljö som främjar både lärande och hälsa.

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Det kan även ingå en logoped och studie- och yrkesvägledare. Det lokala elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, med elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Chef för Stöd- och utvecklingsenheten
Ingrid Berg-Brynje
0431-77140
ingrid.berg.brynje@bastad.se

Strandängsskolan nominerade i White Guide Junior

Strandängsskolan nominerade i White Guide Junior

Strandängsskolan i Båstad har nominerats i White Guide Junior för årets Pep-skola 2020.

– Vi är förstås väldigt stolta och glada för nomineringen, all beröm till våra kockar och biträden i köken de är fantastiska, säger Susanna Bengtsson, måltidschef på Båstads kommun.

Tävlingen är ett samarbete mellan White Public AB och Bergkvist Publishing. Syftet med White Guide Junior och White Guide Senior är att lyfta fram allt det goda som görs på förskolor, skolor och seniorboenden runt om i Sverige. Tävlingen bedömer helhetstänk och samarbete kring de offentliga måltiderna och delar därför ut pris i totalt 14 kategorier.

 Strandängsskolan i Båstad är en av tio skolor som har nominerats i White Guide Junior för årets Pep-skola 2020. Pep-skola arbetar systematiskt med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i skolan.

– Det är helt fantastiskt. Inom Båstads kommunrestauranger arbetar vi mycket med arbetsglädje och det smittar av sig till våra gäster. Det är en välkomnande måltidsmiljö, på Strandängsskolan möts man av är en stor salladsbuffé när man kommer in i matsalen där det finns något för alla. Det erbjuds dagligen nybakat bröd, två varma maträtter varav en är vegetariskt. Det finns något för alla så att eleverna ska kunna fylla på med näring och energi så att de orkar prestera resten av skoldagen. I matsalen ska eleverna få ett trevligt bemötande och känna att det är en speciell stund de tillbringar där, säger Susanna Bengtsson.

Tävlingen är den enda i sitt slag i Sverige som bedömer helheten. Juryn har bedömt smak och näring, men också måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang från rektorn, kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Totalt är drygt 250 förskolor, skolor och seniorboenden testade under det senaste året.

– Helheten är jätteviktig för att skapa en god måltidsupplevelse, vi arbetar med Måltidsmodellen som livsmedelsverket tagit fram. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider, modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska få i sig bra näring och känna matglädje.

 

Nominerade Årets Pep-skola 2020

Nominerade Årets Pep-skola 2020

Aggarpsskolan, Svedala

Bockstensskolan, Varberg

British Junior, Eskilstuna

Bäckaskolan F-6, Gnosjö

Klöverstugans förskola, Svedala

Kårsta skola, Vallentuna

Parkskolan, Teckomatorp

Runbackaskolan, Sollentuna

Strandängsskolan, Båstad

Västerstrandsskolan, Karlstad

Click to listen highlighted text!