Click to listen highlighted text!

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

  1. Hem
  2.  | Category: "ID och relationer"

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Till antidiskrimineringsbyrån kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av bland annat kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

 

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Ung HBTQ/HBG

  1. Hem
  2.  | Category: "ID och relationer"

Ung HBTQ/HBG

Ung HBTQ/HBG är en mötesplats för dig mellan 13 och 25 år som identifierar dig som hbtq. här kan du byta erfarenheter med jämnåriga.

 

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

RFSL Helsingborg

  1. Hem
  2.  | Category: "ID och relationer"

RFSL Helsingborg

RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter erbjuder bland annat stödjour, information och aktiviteter

 

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Ungdomsmottagningen

  1. Hem
  2.  | Category: "ID och relationer"

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Du kan också testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar eller få preventivmedel. Besöken kostar inget och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

 

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Elevhälsa

Elevhälsa

Barns och elevers hälsa är en angelägenhet och ett ansvar för all personal på förskolor och skolor. Med hälsa menar vi att barn och elever mår bra fysiskt och psykiskt och att det fungerar bra med jämnåriga och vuxna inom verksamheterna. Varje barn och elev ska bli bemött med respekt, få känna trygghet och trivas på sin förskola/skola.

Att lyckas i skolan är bland det viktigaste för att barn och ungdomar ska må bra. Deras möten med förskolans och skolans vuxna är en del av detta. Förskolans och skolans uppgift är att skapa en arbetsmiljö som främjar både lärande och hälsa.

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Det kan även ingå en logoped och studie- och yrkesvägledare. Det lokala elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, med elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Chef för Stöd- och utvecklingsenheten
Ingrid Berg-Brynje
0431-77140
ingrid.berg.brynje@bastad.se

Click to listen highlighted text!