Click to listen highlighted text!

Fritidshem / Strandängskolan

Fritidshem / Strandängskolan

"Skogsbyn"

Telefonnummer och kontakt

Om barnen av någon anledning inte kommer till fritidshemmet (ledighet, sjukdom m.m.), ring och meddela detta på numren nedanför:

Jollen
Telefon: 0431-77369, mobil 070-3078046

Korallen
0431-77367   mobil 0706 925209
Prata gärna in på telefonsvararen.

Kubben
Telefon: 0431-77365

Öppettider

  • Jollen: Måndag- fredag 06.30-18.30
  • Korallen och Klubben: Måndag- fredag 13.30-17.00. Kl. 17.00 sammanslagning med Jollen.

De barn som behöver morgontillsyn, (före skolan) är på Jollen fram till skolan börjar. Där äter vi frukost kl 07.20 i matsalen. Kl 07.50 tar barnen sina saker till klassrummet. Rast fram till 08.10.

 

Frukost
Serveras alla dagar 07.20 ( även vid lov/studiedagar ) i matsalen. 

Middag
Vid lov/studiedagar äter Jollen/Korallen middag kl:11.20 i skolans matsal.

Mellanmål
Jollen,Korallen och Klubben äter mellanmål i skolans matsal.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Regattans fritidshem (Klubben)

regattan@bastad.se

Telefon. 0431-773 65

Korallens fritidshem

korallen@bastad.se

Telefon. 0431-773 67

Jollens fritidshem

jollen@bastad.se

Telefon. 0431-773 69

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Här kan du lämna dina synpunkter till Båstads kommun. Det kan vara såväl positiva som negativa eller en fråga. Vår ambition är att återkomma med ett svar så snart vi kan, dock senast inom tio dagar. Naturligtvis får du lov att vara anonym men då kan vi tyvärr inte återkomma med ett svar.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Här kan du lämna dina synpunkter till Båstads kommun. Det kan vara såväl positiva som negativa eller en fråga. Vår ambition är att återkomma med ett svar så snart vi kan, dock senast inom tio dagar. Naturligtvis får du lov att vara anonym men då kan vi tyvärr inte återkomma med ett svar.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kommunstyrelsens socialutskotts kallelser

Kommunstyrelsens socialutskotts kallelser

OBS: Från och med årsskiftet 2020/2021 uppdateras inte längre dessa sidor. Samtliga kallelser och protokoll kommer istället löpande att läggas upp och finnas tillgängliga via kommunens diarie på webben: diariet.bastad.se. Ev. frågor? Kontakta kommunkansliet.

2020
2020-12-16 – Kallelse
2020-12-16 – Dagordning
2020-11-25 – Kallelse
2020-11-25 – Dagordning
2020-10-21 – Kallelse
2020-10-21 – Dagordning
2020-09-30 – Kallelse
2020-09-30 – Dagordning
2020-08-26 – Kallelse
2020-08-26 – Dagordning
2020-06-24 – Kallelse
2020-06-24 – Dagordning
2020-05-27 – Kallelse
2020-05-27 – Dagordning

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kommunstyrelsens socialutskotts kallelser och protokoll

Kommunstyrelsens socialutskotts kallelser och protokoll

OBS: Från och med årsskiftet 2020/2021 uppdateras inte längre dessa sidor. Samtliga kallelser och protokoll kommer istället löpande att läggas upp och finnas tillgängliga via kommunens diarie på webben: diariet.bastad.se. Ev. frågor? Kontakta kommunkansliet

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

GDPR Hantering av personuppgifter på Barn och skola

GDPR Hantering av personuppgifter på Barn och skola

Med anledning av nya dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR – ny dataskyddslag
Den 25 maj 2018 förra året trädde EU:s nya lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, och den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innebär att dina personuppgifter får ett starkare skydd. Vi har därför förtydligat reglerna för vår personuppgiftshantering.

Vi som myndighet behöver  spara och behandla personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag i skolan och förskolan.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv och folkbokföringen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter kan vara myndighetsutövning eller att det följer av ett allmänt intresse.

Andra rättsliga grunder är att hanteringen anses vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda intresse av grundläggande betydelse, för att fullgöra ett avtal eller att du lämnat ett samtycke till att uppgifterna behandlas. Dina uppgifter kommer att sparas olika länge och det beror på behovet av att spara uppgiften och på vilken lagstiftning och rättslig grund som bedöms vara tillämplig. Vi behandlar dina uppgifter med den säkerhet som krävs för att de inte ska behandlas på fel sätt.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med en annan kommunal verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Varje nämnd eller kommunstyrelsen anses vara personuppgiftsansvarig och ansvarig för hanteringen av dina uppgifter. Du har rätt att kontakta den aktuella nämnden om du vill ha ut information om de uppgifter som finns om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta den aktuella verksamheten via telefon 0431-77 000 alternativt bastads.kommun@bastad.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se alternativt via 0431-77 000. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten (www.datainspektionen.se).

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!