Click to listen highlighted text!

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Från och med idag, den 1 december, uppmanar Folkhälsomyndigheten att alla, även yngre barn och elever, som bor tillsammans med någon som har fått bekräftad covid-19 ska stanna hemma. Det gäller barn och elever inom förskola, fritidshem och grundskola.

Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.
Båstads kommuns skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi värnar om allas hälsa och gör det vi kan för att minska smittspridningen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här

 

Alla som bor med någon som har fått bekräftad covid-19 uppmanas stanna hemma.

Skolbibliotek

Skolbibliotek

Välkommen till skolbiblioteket!

Här kan du låna böcker och söka information till skolarbetet. Bibliotekets personal står gärna tillhands med boktips och råd angående informationssökning. Tveka inte att fråga!

Du som använder Legimus kan självklart kontakta oss vid behov.

Lånetiden för biblioteksböcker är oftast fyra veckor. Om du vill ha boken längre kan den lånas om två gånger, om ingen annan har reserverat boken.

Om du har en pinkod kan du testa att låna om själv på bibliotekens hemsida: bibliotekfh.se. Pinkod väljer du i biblioteket!

Öppettider på skolbiblioteken kan variera. Kolla på biblioteket eller fråga din lärare!

BIBLIOTEKEN I BÅSTAD

Telefon:
0431-770 88

E-post:
bastad.bibliotek@bastad.se

Besök huvudbiblioteket:
Lyckan 7, Båstad

Klicka här för kontaktuppgifter och öppettider för kommunens bibliotek!

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Riktlinjer för synpunkter och klagomål

Riktlinjer för synpunkter och klagomål

Eftersom vi ständigt vill förbättra våra verksamheter är alla synpunkter från barn, elever och vårdnadshavare viktiga. Känner du dig missnöjd med något i verksamheten önskar vi att få kännedom om det. Vi får då möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som har gått fel.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid vända dig till den förskola eller skola som det berör. I första hand till personalen och i andra hand till rektor.

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter på förskolan eller skolan är du välkommen att höra av dig till Barn och skola.

Gäller synpunkten eller klagomålet förskolechefs eller rektors tjänsteutövning lämnas det till skolchefen. Den person som tar emot synpunkten eller klagomålet har ansvar för att hantera det och ge återkoppling.

Vid klagomål på en fristående skola vänder du dig till Skolinspektionen. Du kan ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål. Alla synpunkter och klagomål förmedlas till den ansvarige för verksamheten där utredning måste genomföras. Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin uppfattning om synpunkterna eller klagomålen.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Synpunkter eller klagomål skickas till:

Båstads kommun
Barn och skola
Box 1043
269 21  BÅSTAD

barnochskola@bastad.se


Skolinspektionen
Box 23069
104 35  STOCKHOLM

skolinspektionen@skolinspektionen.se

Gymnasium

Gymnasium

Alla elever som avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till gymnasieskolan kan välja fritt mellan utbildningar i samtliga kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var man bor. Hemkommunen betalar för eleven.

Utöver denna samverkan har Båstads kommun även samverkansavtal med Laholm.

Mer information om gymnasieskolor och gymnasieprogram i Skåne och västra Blekinge hittar du på Skanegy.se

Gymnasieskolor i kommunen

I Båstads kommun finns två gymnasieskolor att välja mellan, en kommunal och en fristående. Det kommunala gymnasiet, Akademi Båstad Gymnasium, erbjuder en unik och stimulerande studiemiljö. Här möter du både förtroende och tydlighet genom gemenskap, närhet och engagerade lärare – hos oss blir du sedd! Om du inte redan bor i kommunen finns möjlighet till eget boende i olika former.

Apelrydsskolan som är en fristående gymnasieskola som ägs av en stiftelse.

Kontakt

Akademi Båstads Gymnasium

Expeditionen
0431-777 50

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-15.00
Fredag
08.00-14.00

Besök oss
Lyckan 7, 269 22 Båstad

Postadress
Båstads kommun
Akademi Båstad Gymnasium
269 80 Båstad

Skicka meddelande

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Länkar

Skanegy.se

Förskola

Förskola

Barn är det största ansvaret och den största glädjen!

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, därför är det viktigt att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för ditt barn.

Förskolan vänder sig till barn i åldern 1-5 år. För barn i åldern 3-5 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola 15 timmar i veckan.

I Båstad finns totalt nio kommunala förskolor, två öppna förskolor och fyra fristående förskolor utspridda på hela vackra Bjärehalvön.

Båstad kommun genomför regelbundet tillsyn av de fristående verksamheterna.

 

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN

Försäkring

Barn i kommunal och fristående förskola och fritidshem är försäkrade under den tid de är i verksamheten. För att ha ett fullgott försäkringsskydd bör även en privat barnförsäkring tecknas av varje familj.

Olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar  Försäkringsbesked 2022

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Elevhälsa

Elevhälsa

Barns och elevers hälsa är en angelägenhet och ett ansvar för all personal på förskolor och skolor. Med hälsa menar vi att barn och elever mår bra fysiskt och psykiskt och att det fungerar bra med jämnåriga och vuxna inom verksamheterna. Varje barn och elev ska bli bemött med respekt, få känna trygghet och trivas på sin förskola/skola.

Att lyckas i skolan är bland det viktigaste för att barn och ungdomar ska må bra. Deras möten med förskolans och skolans vuxna är en del av detta. Förskolans och skolans uppgift är att skapa en arbetsmiljö som främjar både lärande och hälsa.

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Det kan även ingå en logoped och studie- och yrkesvägledare. Det lokala elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, med elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Chef för Stöd- och utvecklingsenheten
Ingrid Berg-Brynje
0431-77140
ingrid.berg.brynje@bastad.se

Click to listen highlighted text!