Click to listen highlighted text!

Ungdomsmottagningen

  1. Hem
  2.  | Category: "Dyslexi"

Gymnasium

Gymnasium

I Båstads kommun finns två gymnasieskolor, en kommunal och en fristående.

Det kommunala gymnasiet, Akademi Båstad Gymnasium, erbjuder en unik och stimulerande studiemiljö. Här möter du både förtroende och tydlighet genom gemenskap, närhet och engagerade lärare – hos oss blir du sedd! Om du inte redan bor i kommunen finns möjlighet till eget boende i olika former – kontakta skolan för mer information.

Akademi Båstad Gymnasium

I Båstads kommun finns också Apelrydsskolan som är en fristående gymnasieskola och som ägs av en stiftelse.

Apelrydsskolan

Samverkansavtal

Samtliga kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till gymnasieskolan kan välja fritt mellan utbildningar i samtliga kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var man bor. Hemkommunen betalar för eleven.

Båstads kommun har även samverkansavtal med Laholms kommun.

Mer information om gymnasieskolor och gymnasieprogram i Skåne och västra Blekinge hittar du på Skånegy.

Skanegy.se

Kontakt

Akademi Båstads Gymnasium

Expeditionen
0431-777 50

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-15.00
Fredag
08.00-14.00

Besök oss
Lyckan 7, 269 22 Båstad

Postadress
Båstads kommun
Akademi Båstad Gymnasium
269 80 Båstad

Skicka meddelande

Grundskola

Grundskola

Skolplikt och rätt till utbildning

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i undervisningen som anordnas där. För att barnet inte ska behöva gå till skolan behövs ett giltigt skäl till det, som till exempel att barnet är sjuk eller beviljats ledighet av skolan. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikt och rätt till utbildning.

Grundskola 6-16 år

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9.

I Båstads kommun finns fyra kommunla grundskolor, två F-6-skolor och två F-9-skolor. Det finns även en fristående F-6 Montessori grundskola. Alla grundskolorna i Båstads kommun är  väl fördelade på vackra Bjärehalvön.

Båstad ligger i topp bland Sveriges skolkommuner. Regelbundna elevenkäter visar på hög trivsel och god studiemiljö. Grundskolorna i Båstads kommun uppvisar goda resultat beträffande elevernas måluppfyllelse och under de senaste åren har i genomsnitt 95 % av eleverna varit behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program.

 

Till dig mellan 6-19 år och nyanländ till Båstads kommun från ett utomnordiskt land

I Båstads kommun välkomnas alla nyanlända barn och unga som söker plats i grundskola och gymnasieskola till Samkomsten.

Ni som är asylsökande, nyanlänt barn/ungdom eller som bott i utomnordiskt land och flyttat till Båstads kommun kontaktar samordnare på Samkomsten via mejl: samkomsten@bastad.se.

Mejlet ska innehålla kontaktuppgifter till vårdnadshavarna, eleven/eleverna, ålder på eleven/eleverna samt uppgift om vilket språk man pratar, modersmål.

Samordnare på Samkomsten bokar in ett möte med barn och vårdnadshavare för pedagogisk kartläggning steg 1.

Vid samma tillfälle gör skolsköterskan på Samkomsten en skolförberedande hälsobedömning på. Skolsköterskan ställer frågor kring hälsan, vilka vaccinationer barnet fått samt kontrollerar syn, hörsel, längd och vikt.

Samtliga anmälningsblanketter gås igenom tillsammans med tolk, undertecknas och registreras och förmedlas till rektor. Den skola som eleven kommer att gå på kontaktar vårdnadshavarna och informerar om skolan och när eleven kan börja.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Barn och utbildning
Tel kundcenter  0431-77000
barnochutbildning@bastad.se
Postadress: Båstads kommun
Barn och utbildning
269 80 Båstad
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

Chatta med SkåneGY
Ska du välja till gymnasiet? Kanske vill du prata med en studie och yrkesvägledare? Kolla in på SKANE.SE så kan du ställa frågor via chatten.

Elevhälsa

Elevhälsa

Barns och elevers hälsa är en angelägenhet och ett ansvar för all personal på förskolor och skolor. Med hälsa menar vi att barn och elever mår bra fysiskt och psykiskt och att det fungerar bra med jämnåriga och vuxna inom verksamheterna. Varje barn och elev ska bli bemött med respekt, få känna trygghet och trivas på sin förskola/skola.

Att lyckas i skolan är bland det viktigaste för att barn och ungdomar ska må bra. Deras möten med förskolans och skolans vuxna är en del av detta. Förskolans och skolans uppgift är att skapa en arbetsmiljö som främjar både lärande och hälsa.

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Det kan även ingå en logoped och studie- och yrkesvägledare. Det lokala elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, med elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Chef för Stöd- och utvecklingsenheten
Camilla Persson
0431-771 65
camilla.persson@bastad.se

Click to listen highlighted text!