Click to listen highlighted text!

Ungdomsmottagningen

  1. Hem
  2.  | Category: "Dödsfall"

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Du kan också testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar eller få preventivmedel. Besöken kostar inget och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

 

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Elevhälsa

  1. Hem
  2.  | Category: "Dödsfall"

Elevhälsa

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet.

Har du frågor kontakta elevhälsoteamet på skolan.

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!