Click to listen highlighted text!

Ungdomsmottagningen

  1. Hem
  2.  | Category: "Dödsfall"

Elevhälsa

  1. Hem
  2.  | Category: "Dödsfall"

Elevhälsa

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet.

Har du frågor kontakta elevhälsoteamet på skolan.

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!