Click to listen highlighted text!

Information om krisen i Ukraina

Information om krisen i Ukraina

Många hör av sig till oss och är oroliga med anledning av krisen i Ukraina. Här har vi samlat viktig information om säkerhetsläget, hur du kan hantera din och andras oro och var du kan vända dig för att få stöd.

Båstads kommun arbetar nära berörda myndigheter och följer händelseutvecklingen i Ukraina och hur den kan påverka oss i kommunen. Vårt fokus är att omvärldsbevaka, följa situationen och analysera för att kunna agera effektivt vid behov. I dagsläget spår vi ingen större påverkan i våra verksamheter, men i takt med att situationen i omvärlden eskalerar kan läget komma att förändras med kort varsel. Enligt Försvarsmakten är det en fortsatt låg risk för ett väpnat angrepp mot Sverige.

Så kan du hjälpa

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Det finns flera hjälporganisationer på plats för att minska lidandet för civilbefolkningen. De gör en ovärderlig insats samtidigt som de riskerar sin egen säkerhet.

Här listar vi några exempel på aktörer som gör skillnad:

Länsstyrelsen i Skåne har sammanställt ett antal frågor och svar som kan vara bra att känna till för dig som tar emot flyktingar från Ukraina i ditt hem, eller på annat sätt vill hjälpa till. Du hittar frågorna och svaren på Länsstyrelsens webbplats.

Frågor och svar om krisen i Ukraina

Hur tar kommunen hand om ukrainska medborgare som kommer hit?

 

Som ukrainsk medborgare har man rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige.

EU:s medlemsstater har dessutom beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Man kan också välja att söka asyl. Mer infor­ma­tion finns på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket – Situationen i Ukraina
Migrationsverket – Medan du väntar på asyl

Den som tar kontakt med kommunen har alltid rätt till en tolk. Kommunen hjälper också till att vägleda till rätt myndighet eller instans.

Vad är kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet?

Det är viktigt att betona att det är Migrationsverket som ansvarar för stödet till flyktingarna som kommer från Ukraina, det gäller både ekonomiskt stöd och hjälp med boende. Det gäller även samtliga asylsökande i Sverige. Undantaget är ensamkommande barn. De ansvarar vi som kommun för. Vi har också ett ansvar att tillhandahålla skolgång och där har vi en god kapacitet när det gäller skolplatser.

I början av mars gick Migrationsverket ut med en begäran till kommunerna, via länsstyrelserna, om så kallade evakueringsplatser. Hittills är cirka 4 500 kommunala evakueringsplatser aktiverade och tillgängliga för myndigheten. Eftersom läget har stabiliserats jämfört med bedömningen i början av mars ser Migrationsverket nu ett minskat behov av evakueringsplatser. Istället för totalt 12000 platser är behovet nu 6000 platser. Migrationsverket kommer att i huvudsak fortsätta använda de evakueringsboenden som redan är i drift.

Med anledning av det minskade behovet har Migrationsverket meddelat Båstads kommun att vårt evakueringsboende är inaktiverat.

Får flyktingar från Ukraina vård som asylsökande?

Ja. Vårdgivare som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till enligt lag. Det gäller både personer som berörs av EUs direktiv om massflykt och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU. Läs mer Region Skånes webbplats.

Flyktingar från Ukraina behöver inte ha biljett för att resa med Skånetrafiken

Alla flyktingar med pass/id-handlingar från Ukraina får resa med Skånetrafiken utan biljett. Läs mer på Skånetrafikens hemsida här.

Jag har kläder, filtar och andra saker som jag vill skänka, hur gör jag?

Båstads kommun har ingen samordnad insamling av kläder eller andra gåvor. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med frivilligorganisationerna och höra med dem vad de kan vara i behov av för saker – se ovan under rubriken Så kan du hjälpa.

Jag har ett husrum jag kan upplåta till flyktingar. Hur går jag tillväga?

Har du en bostad att erbjuda till behövande på flykt från Ukraina kan du kontakta kommunens kundcenter för att lämna kontaktuppgifter inför eventuella kommande behov.

Kontaktuppgifter till kommunens kundcenter.

Behöver kommunen några volonärsarbetare eller tillfällig personal?

För tillfället behöver kommunen inte någon tillfällig personal. 

Är du intresserad av att få uppdrag som volontär kan du skicka din intresseanmälan till civilsamhalle@bastad.se Ange ditt namn, boendeort samt telefonnummer. Du måste även intyga att du har begärt ut ett utdrag ur belastningsregistret. Utdrag hämtar du på polisens webbplats. 

Det går också bra att kontakta kommunen via kundcenter.

Vad vet vi om det säkerhetspolitiska läget?

Krisinformation har samlat information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

Försvarsmakten om säkerhetsläget i närområdet

Om kriget i Ukraina på krisinformation.se

Varför hörde jag inte senaste testet för Hesa Fredrik?

I Sverige bor cirka 50 procent inom hörbart avstånd från en ljudsändare så att de kan höra signalen om de befinner sig utomhus. Signalen gäller för viktigt meddelande (VMA), även kallad Hesa Fredrik.

SOS Alarm skickar ut VMA som sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig. Du behöver inte anmäla dig för att få dessa sms.

Kommunen ansvarar för drift, underhåll och test av systemet. Kommunen kan ansöka om fler ljudsändare hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är slutligen MSB som beslutar om fler ljudsändare ska sättas upp.

MSB – Frågor och svar om utomhusvarning och VMA 

Jag har inget skyddsrum nära mig, vart ska jag ta vägen om krisen kommer?

Bege dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare eller en tunnel.
Skyddsrummen finns främst i områden som är svåra att utrymma, till exempel i större orter eller städer.

Skyddsrumskarta hos MSB

Förbered dig om krisen kommer

Broschyren “Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Broschyren “Om krisen eller kriget kommer” på msb.se

Hantera din och andras oro

Många känner stress och oro över världsläget. Här finns information om hur du kan hantera din oro och hur du kan prata med barn om situationen.

Stöd vid oro på krisinformation.se

Om oron för krig – frågor och svar för barn

 

Skyddsrum nära dig

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida finns en skyddsrumskarta där du bland annat kan se alla registrerade skyddsrum i Båstads kommun.

Skyddsrumskarta hos MSB

Frågor och svar om skyddsrum hos MSB

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Det är viktigt att tänka källkritiskt och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Frågor du kan ställa när du tar del av information:

  • Vem är avsändaren?
  • Varför sprids informationen?
  • Vad sprider du själv för information?

Krisinformation om källkritik

Krisinformation om sociala medier i kriser

 
Click to listen highlighted text!