Click to listen highlighted text!

Johan Olsson Swanstein diskuterade pandemins påverkan med kronprinsessparet

Johan Olsson Swanstein diskuterade pandemins påverkan med kronprinsessparet

På tisdagen träffade kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein kronprinsessan Victoria och prins Daniel via ett digitalt videomöte. Samtalet handlade om pandemins påverkan i Båstads kommun.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel ringer just nu runt till ett stort antal av landets kommunstyrelseordförande för att informera sig om pandemiläget i olika kommuner. På tisdagsförmiddagen blev kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein uppringd av kronprinsessparet. De hade bjudit in till ett videomöte för att få veta mer om Båstads kommuns utmaningar och insatser under året som gått.

– Det var ett trevligt samtal. Vi pratade om vad vi varit med om året som varit, om den allmänna oron vi alla känner och om de utmaningar Båstads kommun stått inför under året som gått, säger Johan Olsson Swanstein.

Johan Olsson Swanstein beskriver det som ett personligt samtal med ett kronprinsesspar som var nyfikna och visade intresse för Båstad.

– Kronprinsessparet är väldigt engagerade i sitt arbete och ställde många frågor om Båstad och kommunens utveckling. Vi pratade även om när de besökte Norrvikens trädgårdar 2019. Det var ett samtal som andades värme och som avslutades med att jag hälsade de åter välkomna till Båstad.

Johan Olsson Swanstein tillsammans med kronprinsessparet. Foto: Båstads kommun

Stipendiet Vårdtacket tilldelas kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska

Stipendiet Vårdtacket tilldelas kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska

Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Båstads kommun, har tilldelats Fredrika Bremer-stipendiet Vårdtacket för sina arbetsinsatser under coronapandemin.

Fredrika Bremer-förbundet delar i år ut åtta rekreationsstipendier om 10 000 kronor vardera till personer som på olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjorts inom vård- och omsorg under coronapandemin då de i ett läge av kris och pandemi tagit sig an sin yrkesroll och sitt uppdrag som såväl jury och kollegor uppfattar utöver det vanliga. Stipendiet kallas “Vårdtacket” och nomineringarna har gjorts av mottagarnas kollegor.

I Båstads kommun har Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tilldelats stipendiet för att hon har ett omfattande, innerligt och djupgående engagemang för de personer som kommunens verksamheter finns till för och har tack vare sitt tydliga, förtroendeingivande och empatiska sätt att navigera i den rådande krisen väglett verksamheterna i kampen mot den osynliga men ack så påtagliga faran som coronaviruset utgör.

Stipendiet är tänkt att gå till rekreation på det sätt som mottagaren efter året som gått behöver och skulle må bra av.

– Det känns fantastiskt roligt och hedersamt att blivit tilldelad stipendiet. Jag vill också passa på att lyfta all vård- och omsorgspersonal som kämpar outtröttligt för vård- och omsorgstagare i kommunen. Jag hoppas att detta leder till att all vårdpersonal får det erkännande som de är värda efter senaste årets kraftansträngning, säger Sandra Sturk.

Motivering

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad

Sandra har ett omfattande, innerligt och djupgående engagemang för de personer som kommunens verksamheter finns till för och har tack vare sitt tydliga, förtroendeingivande och empatiska sätt att navigera i den rådande krisen väglett verksamheterna i kampen mot den osynliga men ack så påtagliga faran som coronaviruset utgör.

Sandra Sturk. Foto: Båstads kommun

Personal inom räddningstjänsten får sin första dos av vaccinet

Personal inom räddningstjänsten får sin första dos av vaccinet

Den här veckan har de första vaccineringarna mot covid-19 påbörjats hos räddningstjänsten i Båstad. Under en period på två veckor kommer den personal som regelbundet åker på IVPA-larm att erbjudas den första dosen av vaccinet.

Det är den personal som åker på IVPA-larm, vilket står för I väntan på ambulans och är sjukvårdslarm där räddningstjänsten kallas först på platsen innan ambulans anländer, som nu erbjuds den första dosen av vaccinet mot covid-19. I Båstads kommun är detta samtlig utryckande personal.

Under de närmaste två veckorna kommer den första dosen vaccin att ges och den andra dosen om cirka tio veckor.

– Vi har mycket skyddsutrustning som vi har använt sedan ett år tillbaka med förkläde, visir, handskar och munskydd. Självklart kommer vi att fortsätta hålla en hög säkerhetsfunktion även framöver med skydd, men nu blir det lite lättare. Man minskar smittorisken, säger Pelle Pettersson, räddningschef på räddningstjänsten i Båstad.

Lättnader för de äldre på vård- och omsorgsboenden som har vaccinerats

Lättnader för de äldre på vård- och omsorgsboenden som har vaccinerats

Igår, den 25 februari, kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre som har vaccinerats med två doser av vaccinet mot covid-19. Två veckor efter andra dosen kan nu den som har vaccinerats träffa symtomfria anhöriga och komma dem nära.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att de äldre som har fått två doser av vaccin efter två veckor inte längre behöver vara lika försiktiga i kontakten med andra i hemmet. För att kunna skydda dem som inte ännu är vaccinerade påpekas dock vikten av fortsatt försiktighet hos både boende, besökare och personal. I Båstads kommun har rutiner tagits fram för att göra besöken på de särskilda boendena i kommunen så säkra som möjligt.

– Det är väldigt positivt med dessa lättnader och vi är glada att kunna öppna upp så att våra vård- och omsorgstagare kan möta sina anhöriga på ett närmare sätt. Men det är trots detta viktigt att fortsätta vara försiktig och tänka på att som anhörig inte komma på besök om man har symtom och inte vistas i de allmänna utrymmena. Tid för besök ska också bokas in i förväg. Vi fortsätter att iakttaga försiktighet, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef i Båstads kommun.

Läs mer information i en nyhet från Folkhälsomyndigheten här

 

Vid besök på särskilda boenden i Båstads kommun gäller

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:

  • Symtomfri anhörig/anhöriga bokar besök till respektive avdelning liksom tidigare.
  • Endast närmst anhörig/anhöriga har möjlighet att boka besök. Närmst anhörig/anhöriga kan variera beroende på hur vård- och omsorgstagarens livssituation ser ut.
  • Antal besökande på avdelningen bokas utifrån verksamhetens omständigheter så att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa anhöriga ut efter besöket.
  • Personalen följer alltid besökare till och från vård- och omsorgstagarens lägenhet.
  • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna samt använda munskydd till och från vårdtagarens lägenhet.
  • Inga anhörigbesök får ske i allmänna utrymmen.

Fjärrundervisning väntar för högstadie- och gymnasieelever

Fjärrundervisning väntar för högstadie- och gymnasieelever

Fjärrundervisning väntar för högstadie- och gymnasielever första veckan efter sportlovet. Beslutet togs efter rekommendation från Smittskydd Skåne.

Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne har brutits under vecka 7. Med anledning av detta och att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för smitta rekommenderar Smittskydd Skåne att högstadier och gymnasieskolor i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.

Högstadieelever på Strandängsskolan samt Förslövs skola kommer att övergå till fjärrundervisning första veckan efter sportlovet. Även gymnasieelever på Akademi Båstad Gymnasium kommer att fjärrundervisas under samma tid.

Samtliga elever med behov av undervisning på respektive skola ska erbjudas detta under perioden, även skolskjuts erbjuds. Måltider ska erbjudas de elever som fjärrundervisas.

Information har gått ut till elever och vårdnadshavare på Unikum.

Information till dig som varit utomlands

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under sju dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter fem dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Fjärrundervisning införs för enstaka klasser på Östra Karups och Förslövs skola

Fjärrundervisning införs för enstaka klasser på Östra Karups och Förslövs skola

Under onsdagen beslutade rektorer i samråd med skolchefen på Båstads kommun att årskurs 6 på Östra Karups skola kommer att gå över till fjärrundervisning från och med torsdag 18 februari. De elever som med kort varsel har haft möjlighet har redan undan onsdagen deltagit i undervisning hemifrån.

Även på Förslövs skola har man vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning. Från och med torsdag 18 februari bedrivs fjärrundervisning för en klass i årskurs 7. Anledningen är en hög sjukfrånvaro hos elever i klassen där de flesta av de frånvarande eleverna har förkylningssymptom. Fjärrundervisningen kommer att pågå resten av veckan. Information har gått ut på lärplattformen Unikum.

Click to listen highlighted text!