Click to listen highlighted text!

Vaccination mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete

Vaccination mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete

Vaccinering mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete i kommunen. Beslut har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott torsdagen den 28 oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att det ska ställas krav på vaccinering mot covid-19 vid all nyanställning till omvårdsnära arbete. Beslutet togs efter att vård- och omsorgsnämnden föreslagit arbetsutskottet att fatta beslut i frågan.

Under torsdagen beslutades även att socialchefen ska ges mandat att i vissa fall, och i samråd med verksamheterna, vidta åtgärder och uppställa krav att enbart vaccinerade medarbetare ska arbeta i viss specifik verksamhet och/eller i relation till vissa vårdtagare. Det gäller när det av verksamhetsskäl kan anses befogat att uppställa specifika krav som till exempel avser patientsäkerhet och smittskyddskrav till exempelvis extra smittkänsliga vård- och omsorgstagare.

Vård och omsorgs verksamhet ska också underlätta för och stimulera medarbetare till att vaccinera sig mot covid-19.

– Att arbeta inom omvårdnadsnära arbete med äldre och sköra personer ser vi som ett område där det är berättigat att ställa krav på vaccination. Av den anledningen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om krav på vaccination vid nyanställning, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

– Syftet med beslutet är att man så långt det är möjligt ska säkra en god, trygg och säker vård och omsorg inom kommunen, säger Ulf Jiewertz, vård- och omsorgsnämndens ordförande, som behandlade ärendet.

Båstads kommun har undersökt vilka förutsättningar man som arbetsgivare har inom ramen för gällande lagar och avtal att genom vaccination säkerställa en tillfredsställande patientsäkerhet inom Vård och omsorgs verksamhet.

En arbetsgivare kan inte tvinga en arbetstagare att vaccinera sig mot covid-19. Bedömningen är dock att det inte finns några hinder mot att vid exempelvis en nyanställning fråga huruvida en potentiell arbetstagare är vaccinerad eller om hen kan uppvisa ett vaccinationsintyg.

– Vi fortsätter, så klart, att följa myndigheters rekommendationer rörande bland annat basala hygienrutiner och munskydd i omvårdnadsnära arbete, och detta gäller ju oavsett om du är vaccinerad eller inte. Vi har ingen statistik över hur många medarbetare som är vaccinerade idag men vi har ingen anledning att tro annat än att vaccinationsgraden är hög. Det är viktigt att vi fortsätter motivera och underlätta för våra medarbetare att vaccinera sig, och särskilt angeläget är det inom omvårdnadsnära arbete där vård ges till sköra medborgare, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef.­

Innan beslutet träder i kraft ska det samverkas med de fackliga organisationerna.

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Från och med imorgon, den 15 juli, är det återigen möjligt att besöka kommunhuset. För närvarande kommer öppettiderna vara vardagar mellan klockan 08.00-12.00.

I takt med att smittspridningen minskar har regeringen tagit fram en plan för hur den stegvis ska trappa ner de restriktioner som infördes under pandemin.

Från och med den 15 juli tas de regler som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer bort. Det möjliggör för en öppning av kommunhuset som på grund av pandemin varit stängt för besökare sedan oktober 2020.

– Det är glädjande att kunna ta emot besök hos kommunens kundcenter igen. Jag vill dock även be besökare att visa hänsyn och hålla avstånd när de kommer till oss, säger Cecilia Franzén Rooth, service- och evenemangschef.

Kommunhuset kommer för närvarande att vara öppet måndag till fredag klockan 08.00-12.00. Du kan fortsatt boka besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.

 

Sara Stefansson, medarbetare i kundcenter, håller dörren öppen till kommunhuset.

Vaccination av fas 4 har inletts i Båstad

Vaccination av fas 4 har inletts i Båstad

Nu startar vaccinationer av fas 4 i Båstad på Scala Biografen. I Båstads kommun är det Kronans Apotek och MediCheck som fått uppdrag av Region Skåne att ansvara för vaccinationerna.

Tillgången på vaccin avgör, men Region Skånes ambition är att alla över 18 år ska ha blivit erbjudna och fått sin första dos i augusti.

För tidsbokning och frågor hänvisar vi till 1177.se

Här bokar du din vaccinationstid

Om vaccination mot covid-19.

About covid-19 in other languages.

Hitta till Scala Biografen i Båstad.

Visir inte längre ett krav vid patientnära vård

Visir inte längre ett krav vid patientnära vård

Från och med den 7 juni 2021 är visir inte längre ett krav vid all patientnära vård utan används som tillägg till munskydd/andningsskydd vid patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid misstanke om smittspridning på enheten.
Skyddseffekten av vaccination bedöms vara god och Vårdhygien Skåne ser ett minskat antal utbrott och smittspridning inom personalgrupper. Detta motiverar att visir som extra smittförebyggande åtgärd vid all patientnära vård kan tas bort enligt ett uppdaterat Regiondirektörsbeslut. Se www.vardgivare.skane.se för mer information.

Fira nationaldagen med Båstads kommun

Fira nationaldagen med Båstads kommun

Idag firar vi Sveriges nationaldag. Även i år måste vi fira på ett säkert sätt där vi håller avstånd och inte riskerar någon smittspridning av covid -19. Lösningen blev ett förinspelat firande från Bjäre Härads Hembygdspark.

– Ni kommer att få lyssna på somrig och vacker musik med Båstads barnkör under ledning av organisten Andreas Lindgren, mezzosopranen Sophie Måård och Kulturskolans elev Solyana Asmailo. Vi hoppas att ni får en härlig nationaldag, njuter av filmen och att vi kan ses på riktigt nästa år igen, säger Florence Rick, kultursamordnare.

Filmen publiceras idag den 6 juni på Båstads kommuns webbplats, den finns även tillgänglig på kommunens sociala medier. Fira gärna Sveriges nationaldag tillsammans med Båstads kommun!

Båstads kommuns digitala nationaldagsfirande 2021

Medverkande:

  • Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande
  • Helene Steinlein, Kulturchef och kulturskolechef på Båstads kommun
  • Nike Sandberg, Integrationsstrateg
  • Mats Johansson, Bibliotekarie
  • Ingrid Thuresson, Ordförande i Bjäre Härads Hembygdsförening
  • Jenny Högforsen, Bjäre Härads Hembygdsförening

Sång och musik:

  • Kyrkans barnkör under ledning av Andreas Lindgren
  • Kristina Bengtsson och Solyana Asmailo från Kulturskolan i Båstad
  • Sophie Måård, Mezzosopran

Båstads kommun bjuder in till digitalt nationaldagsfirande

Båstads kommun bjuder in till digitalt nationaldagsfirande

Även i år måste vi fira vår nationaldag på ett säkert sätt där vi håller avstånd. Lösningen blir, precis som förra året, en film med ett förinspelat firande från Bjäre Härads Hembygdspark.

På morgonen den 6 juni släpps den förinspelade filmen på kommunens webbsida och på kommunens Youtubekonto.

– Ni kommer att få lyssna på somrig och vacker musik med Båstads barnkör under ledning av organisten Andreas Lindgren, mezzosopranen Sophie Måård och Kulturskolans elev Solyana Asmailo, säger Florence Rick, kultursamordnare.

Traditionsenligt hissas den svenska flaggan och kommunstyrelsen ordförande Johan Olsson Swanstein håller ett tal. Lyssna även på tal med kulturchefen och kulturskolechefen Helene Steinlein samt integrationstrategen Nike Sandberg.

– Nytt för i år är en guidning i Palmagården med Jenny Högforsen för dig som på grund av omständigheterna inte kunnat se Hembygdsparkens historiska lokaler.

Bibliotekarien Mats Johansson Brinck bjuder på högläsning av de vinnande dikterna om Sverige från en tävling bland kommunens skolor.

Styreselordförande för Bjäre Härads Hembygdsförening Ingrid Thuresson avslutar firandet.

– Vi hoppas att ni får en härlig nationaldag, njuter av filmen och att vi kan ses på riktigt nästa år igen, säger Florence Rick.

Den 6 juni visas ett förinspelat nationaldagsfirande från Bjäre Härads Hembygdspark.

Click to listen highlighted text!