Click to listen highlighted text!

Kartor, lantmäteri och mätning

Kartor, lantmäteri och mätning

På dessa sidor kan du bland annat ta reda på vilka kartor du behöver när du ska söka bygglov eller vart du ska vända dig när du har lantmäterifrågor.

 

Vi på geodata samlar in geografiska data och underhåller kommunens kartdatabas. Materialet används sedan till planering, bygglov med mera.

Vi ansvarar även för kommunens arbete med GIS, Geografiska Informationssystem. Att sätta belägenhetsadresser både i tätorterna och på landsbygden tillhör också vårt ansvarsområde.

Beställ karta

 

 

Mätning

 

Lantmäteri

 

Kartor

 

Kontakt

Samhällsbyggnad
Telefontider bygglovhandläggare

Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 11-12
Fredag 11-12

Telefon medborgarservice 0431-770 00

Skicka meddelande till samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning  kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att få din permanentbostad anpassad, så att det dagliga livet i hemmet underlättas. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. För att bidrag ska kunna beviljas ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering. Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.

 

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Komma in i och ut ur bostaden
  • Förflytta sig inom bostaden
  • Sköta sin hygien

Exempel på vanliga åtgärder är att anpassa duschplats, installera spisvakt, ta bort trösklar, bredda dörrar samt montera ramper.

 

Begränsningar i bidraget

  • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostnadskrävande anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden
  • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden
  • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier
  • Bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus


Hantering av bostadsanpassningsbidraget

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassning. Tillsynsmyndighet är Boverket. Inom kommunen är det Samhällsbyggnad som har ansvar för hanteringen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

 

Bidragets storlek

Bidraget lämnas till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Bygga nytt, bygga om, bygga till

Bygga nytt, bygga om, bygga till

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du får information om hur du ansöker om bygglov eller hur du gör en anmälan. Här får du även tillgång till exempelritningar. 

Fr o m den 1 februari 2023 gäller ny plan- och bygglovstaxa

E-tjänster

Bygglov har infört fler e-tjänster. Du kan nu ansöka om lov, komplettera ditt ärende (även om du skickat in ansökan via blankett), ta del av beslut, ansöka om startbesked och slutbesked mm. Du kan även följa ditt ärende i e-tjänsten “Mina byggärenden”. Här kommer du till sidan för e-tjänster.

 

Digital brevlåda – läs din post var du än är

Vi skickar en del av vår post digitalt via Mina meddelanden. Det enda du behöver är e-legitimation och en säker digital brevlåda. På detta sätt kan du läsa din post på dator, läsplatta och på mobil. Du får posten snabbt och miljövänligt! Här kan du läsa mer om digital brevlåda via Mina meddelanden.

 

Energirådgivning

Privatpersoner, ideella organisationer, föreningar samt små och medelstora företag erbjuds kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Läs mer om energi- och klimatrådgivning här.

 
 
 

Ansökan om bygglov

Ansökan om förhandsbesked

Bygglov och anmälan

Bygglovsarkiv

Olovligt byggande

Rivningslov och marklov

Strandskydd

Kontakt

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Samhällsbyggnad
Telefontider bygglovhandläggare

Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 11-12
Fredag 11-12

Telefon medborgarservice 0431-770 00

Skicka meddelande till samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Läs mer om detaljplanering här

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Sophämtning

I Båstad är det NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) som ansvarar för sophämtningen. På NSR:s hemsida hittar du all information om den service NSR erbjuder i Båstads kommun och tips om hur du sorterar för en hållbar framtid.

Här kommer du till NSR:s sida om återvinning och sophämtning

Kontakta NSR:s kundservice om du har frågor, till exempel om hämtningsdagar. Kontaktuppgifter ser du här till höger.

Ändrad sophämtning vid helger

Runt större helger hämtar NSR ibland dina sopor en dag tidigare eller senare än vanligt. Förändringarna gäller i de fallen både flerfamiljsfastigheter och villor och omfattar också hämtning av grovsopor och trädgårdsavfall.

Du hittar information om ändrade hämtningsdagar på NSR:s webbplats

Tänk även på att öppettiderna på NSR:s återvinningscentraler ändras i samband med storhelger. Till exempel under Midsommarafton och midsommardagen är alla NSR:s återvinningscentraler stängda.

Återvinningsstationer

Privata hushåll kan lämna förpackningar och tidningar på obemannade återvinningsstationer som finns på flera platser i kommunen. Återvinningsstationerna sköts av FTI AB. Sök din närmaste återvinningsstation.

Rullande återvinningscentral

Lämna avfall i en rullande återvinningscentral? Läs mer om NSR:s återvinningstjänst på hjul.

Grönyta för trädgårdsavfall i Båstad

I avsaknad av en återvinningscentral i Båstad behövs en plats att lämna in trädgårdsavfall. Läs mer om projektet Grönyta Båstad via NSR.

Ansök om dispens från renhållningsordningen

Miljöavdelningen på Båstads kommun ansvarar för alla dispensansökningar enligt renhållningsordningen. Du kan till exempel ansöka om att få dela sopkärl med din granne eller ansöka om uppehåll i sophämtningen. Här kommer du till Båstads kommuns sida för ansökan.

Rapportera farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar någon form av farligt avfall – som t.ex. elektronik, lysrör, färg och kemikalierester – rapportera in uppgifter till ett nationellt register. Rapportering till avfallsregistret gör du här via Naturvårdsverket med hjälp av e-legitimation.

Kontakt

NSR Kundservice

Besök oss
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg

Telefonnummer
042-400 13 40

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag, fredag
08:00-16:30
Torsdag
08:00-15:00
Lunchstängt, 12:00-12:30

Till nsr.se/kundservice

Click to listen highlighted text!