Click to listen highlighted text!

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen på Båstads kommun har nu lanserat e-tjänster för en rad av de ärenden som du som bor eller verkar i kommunen kan tänkas komma i kontakt med avdelningen om. Nu kan du bland annat utföra diverse ansökningar och registrera en livsmedelsverksamhet digitalt.

På sidan Blanketter och e-tjänster finns ett antal digitala tjänster som underlättar kontakten med kommunen. Här finns e-tjänster för allt från ansökan om enskilt avlopp och anmälan om installation av värmepump till registrering eller ändring av livsmedelsverksamhet och anmälan av misstänkt matförgiftning. Via e-tjänst kan du nu även se de egna pågående och beslutade ärendena.

På sidan finns även sedan tidigare en rad e-tjänster som berör bygglovsärenden som exempelvis ansökan om bygglov, ansökan om slutbesked och anmälan av kontrollansvarig.

Läs mer och ta del av e-tjänsterna här

Kommunens naturvårdsprojekt visas upp under LONA-dagarna

Kommunens naturvårdsprojekt visas upp under LONA-dagarna

På söndag, 30 augusti, arrangeras flera aktiviteter runt om i Båstads kommun i samband med Lokala Naturvårdens dagar, LONA-dagarna. På tre platser i kommunen kommer besökarna kunna lära sig mer om kommunens naturvårdsprojekt, njuta av den vackra naturen och delta i roliga aktiviteter som att bygga ett eget insektshotell, testa sin artkunskap eller skapa en egen fröbomb.

LONA, den Lokala naturvårdssatsningen, är en satsning från Naturvårdsverket med syftet att stimulera kommuners och ideella föreningars naturvårdsengagemang. I Båstads kommun har ett flertal naturvårdsprojekt tilldelats bidrag från satsningen och på söndag eftermiddag visas resultatet från tre av projekten upp av Båstads kommun i samarbete med Bjäre Naturskyddsförening och Sinarpsdalens intresseförening.

Vid den nya ängen i Grevie, i Sinarpsdalen och vid Kustlingan kommer representanter från kommunen och föreningarna finnas på plats för att berätta mer om projekten inom biologisk mångfald, naturvård och friluftsliv.

– Detta ger medborgarna en chans till att få inblick i det arbete som pågår och även inspiration att själv engagera sig i dessa frågor. Att ha nära till naturen i vardagen, kanske för att ta en promenad, leka, träna eller bara njuta, är en viktig del för vårt välmående, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare på Avdelningen för hållbar utveckling på Båstads kommun.

Vid de tre platserna kommer besökarna kunna delta i aktiviteter som är kopplade till varje enskilt naturvårdsprojekt. Med tanke på corona-viruset hålls alla aktiviteter utomhus med möjlighet att hålla avstånd och med tillgång till handsprit för den som vill.

– Aktiviteterna passar alla åldrar och är lättillgängliga. Det går bra att dyka upp när som helst under eftermiddagen, komma till platsen närmast eller ta sig runt och besöka alla tre, säger Carolina Holgersson Ivarsson och avslutar:

– Vi önskar alla välkomna till en spännande dag i naturens tecken.

 

Här sker aktiviteterna

– Nya ängen vid gång- och cykelleden Grevie banvall, vid servicestationen/toaletten. Båstads kommun berättar om den nya ängen som gynnar den biologiska mångfalden. Besökarna får bygga enkla insektshotell att ta hem eller sätta upp i området.

– Sinarpsdalen, vid svarta huset vid parkeringen. Sinarpsdalens intresseförening finns på plats för att berätta om dalen och våtmarksprojektet i området. Bjäre Naturskyddsförening berättar om arter och besökarna kan testa sina artkunskaper genom att ta Naturfalken, ett simborgarmärke för artkunskap.

– Kustslingan, vid ekskogen intill Semaforvägen och Karupsvägen. Båstads kommun finns på plats och berättar om vandringsslingan som sträcker sig genom Båstads kommun och Laholms kommun. Besökarna har chansen att göra en egen fredlig fröbomb som kan bli en blombuffé åt bin och andra insekter.

När? Mellan klockan 14 och 17.

Båstads kommuns naturvårdsprojekt visas upp under LONA-dagarna.

Bevattningsförbud hävs i Torekov med omnejd

Bevattningsförbud hävs i Torekov med omnejd

NSVA häver bevattningsförbudet som infördes den 7 augusti för orterna Torekov, Ramsjö, Ramsjöstrand, Glimminge plantering, Öllövs Strand, Ängelbäcksstrand, Segeltorpsstrand, Ranarpsstrand, Lervik samt Stora Hult i Båstads kommun.

– Den senaste tiden har förbrukningen stabiliserat sig och ligger på nivå som vi bedömer håller även på lång sikt. Vi ser en koppling mellan nederbörd, svalare temperatur och minskad vattenförbrukning. Det är tydligt att dricksvatten används till bevattning som gör att våra vattenverk inte har kapacitet för att möta detta, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA, i ett pressmeddelande på nsva.se.

NSVA inför bara bevattningsförbud när det verkligen behövs, därför är det nu viktigt att Båstads kommuninvånare fortsätter att agera vattensmart med det kommunala dricksvattnet.
– Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit, och som fortsätter att bidra med att hushålla med dricksvattnet. I Torekov och de andra orterna spelar varje liten besparing roll eftersom det är begränsade grundvattenresurser i området som kan användas för att producera dricksvatten, säger Jonas Håkansson.

Kartor, lantmäteri och mätning

Kartor, lantmäteri och mätning

På dessa sidor kan du bland annat ta reda på vilka kartor du behöver när du ska söka bygglov eller vart du ska vända dig när du har lantmäterifrågor.

 

Vi på geodata samlar in geografiska data och underhåller kommunens kartdatabas. Materialet används sedan till planering, bygglov med mera.

Vi ansvarar även för kommunens arbete med GIS, Geografiska Informationssystem. Att sätta belägenhetsadresser både i tätorterna och på landsbygden tillhör också vårt ansvarsområde.

Beställ karta

 

 

Mätning

 

Lantmäteri

 

Kartor

 

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Skicka meddelande

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning  kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att få din permanentbostad anpassad, så att det dagliga livet i hemmet underlättas. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. För att bidrag ska kunna beviljas ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering. Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.

 

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Komma in i och ut ur bostaden
  • Förflytta sig inom bostaden
  • Sköta sin hygien

Exempel på vanliga åtgärder är att anpassa duschplats, installera spisvakt, ta bort trösklar, bredda dörrar samt montera ramper.

 

Begränsningar i bidraget

  • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostnadskrävande anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden
  • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden
  • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier
  • Bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus


Hantering av bostadsanpassningsbidraget

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassning. Tillsynsmyndighet är Boverket. Inom kommunen är det Samhällsbyggnad som har ansvar för hanteringen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

 

Bidragets storlek

Bidraget lämnas till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Bygga nytt, bygga om, bygga till

Bygga nytt, bygga om, bygga till

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du får information om hur du ansöker om bygglov eller hur du gör en anmälan. Här får du även tillgång till exempelritningar. 

 

E-tjänster

Bygglov har infört fler e-tjänster. Du kan nu ansöka om lov, komplettera ditt ärende (även om du skickat in ansökan via blankett), ta del av beslut, ansöka om startbesked och slutbesked mm. Här kommer du till sidan för e-tjänster.

 

Digital brevlåda – läs din post var du än är

Vi skickar en del av vår post digitalt via Mina meddelanden. Det enda du behöver är e-legitimation och en säker digital brevlåda. På detta sätt kan du läsa din post på dator, läsplatta och på mobil. Du får posten snabbt och miljövänligt! Här kan du läsa mer om digital brevlåda via Mina meddelanden.

 

Energirådgivning

Privatpersoner, ideella organisationer, föreningar samt små och medelstora företag erbjuds kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Läs mer om energi- och klimatrådgivning här.

 
 
 

Ansökan om bygglov

Ansökan om förhandsbesked

Bygglov och anmälan

Bygglovsarkiv

Olovligt byggande

Rivningslov och marklov

Strandskydd

Kontakt

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Telefontider bygglovhandläggare
Mån kl 10-12
Tis kl 15.30-17.30
Tors kl 10-12 
Ring 0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov

Bygglov håller inget öppet hus på tisdagar tillsvidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att kontakta en bygglovhandläggare under telefontid enligt ovan.

Skicka meddelande

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Läs mer om detaljplanering här

Click to listen highlighted text!