Click to listen highlighted text!

Resebidrag för gymnasieelever

Resebidrag för gymnasieelever

Om du är skriven i Båstads kommun, studerar på gymnasieskola och har mer än 6 km till skolan så har du rätt att ansöka om resebidrag i form av busskort. Har du inackorderingstillägg har du inte rätt till busskort.  

Fyll i ansökan och skicka in till Kundcenter, Båstads Kommun. Busskortet skickas hem till dig inför höstterminens start. Har du lämnat in en ansökan men inte fått ditt kort hemskickat – vänligen kontakta kundcenter (notera att Skånetrafiken skickar ut korten med start v.32). Nekad ansökan meddelas inom 8 arbetsdagar via brev.

OBS! Ditt nya resekort behåller du under hela din gymnasietid, men du måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår.

Ansökan om busskort

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Ansök via e-tjänst eller blankett

Ansök via e-tjänst eller blankett

Vi tar helst emot ansökningar digitalt genom att mejla ansökan till samhallsbyggnad@bastad.se. Självklart går det även bra att skicka in ansökan pappersvägen.

E-tjänster

Vi kommer under början av 2020 att införa nya e-tjänster för bygglov. Vår tidigare e-tjänst “mitt bygge” kommer därför att avvecklas och helt försvinna i slutet på 2019.

Mejla in din ansökan

Det går bra att mejla din ansökan till samhallsbyggnad@bastad.se. Då behöver du fylla i en blankett för ansökan, adress på kontaktkort.

Skicka in pappershandlingar

Det går även bra att skicka in pappershandlingar till Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad.

Vilka handlingar behövs vid ansökan om förhandsbesked?

Klicka på länken här för att läsa om vilka handlingar som krävs.

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Ansöka om förhandsbesked

Ansöka om förhandsbesked

Om du planerar att bygga något som är bygglovspliktigt utanför detaljplan kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbesked är ett sätt att tidigt i processen ta reda på om åtgärden som planeras är möjlig. Ansökan om förhandsbesked prövas hos myndighetsnämnden i Båstads kommun.

 

Ett förhandsbesked är inte samma sak som ett bygglov. Efter ett positivt beslut måste du inom två år ansöka om bygglov.

Lämna in din ansökan i god tid då det ofta tar längre tid att handlägga ett förhandsbesked än ett bygglov. Det beror bland annat på att grannar och andra berörda ska höras samt att myndighetsnämndens representant ibland genomför platsbesök. Det här måste din ansökan innehålla.

Mer information om förhandsbesked hittar du på Boverkets hemsida.

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Telefontider bygglovhandläggare
Mån kl 10-12
Tis kl 15.30-17.30
Tors kl 10-12
Ring 0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov

Bygglov håller inget öppet hus tillsvidare med anledning av coronaviruset. Det kan finnas möjlighet att boka besök och träffa en handläggare under denna tid (tis kl 15-17.30). För att boka tid, mejla samhallsbyggnad@bastad.se.

Skicka meddelande

Värmepump

Värmepump

Om du tänker installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten kan detta påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljöavdelningen.

En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du dock inte anmäla. Tänk bara på att kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att det inte blir bullerstörningar för omgivningen.

Att tänka på innan du installerar en värmepump

  • Det är viktigt att din anmälan är fullständigt ifylld och att du lämnar in den i god tid.
  • När du installerar en bergvärmepump ställer vi vanligtvis krav på att borrhålet ska fyllas igen på grund av att det finns risk för att vattnet från olika grundvattenmagasin blandas eller att vatten under tryck kan förekomma på platsen.
  • Om din värmepumpsanläggning innehåller mer än 10 kg köldmedium omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.
  • Om din fastighet ligger inom ett naturskyddat område bör du kontrollera med länsstyrelsen eller miljöavdelningen om vad som gäller vid exempelvis grävning.

Avgift

För handläggningen av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Fastighet inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde kan det finnas förbud för värmepumpar och tillståndsplikt för andra installationer. Kontakta oss för mer information. Vid tillståndsplikt får du inte börja gräva, borra eller installera någon del av anläggningen innan du fått vårt beslut.

Vattenverksamhet

Om du avser att installera värmepumpsanläggning för grundvattenvärme kan det krävas att åtgärden anmäls till länsstyrelsen.

Hallandsåstunneln

Om din fastighet ligger nära Hallandsåstunneln kan det finnas begränsningar för installationen.

Blankett för anmälan

Blanketten för att anmäla installation av värmepump hittar du i vårt blankettarkiv under Miljöskydd, se länk i högerkolumnen.

Övrig information

De flesta installationer av värmepumpar blir godkända av miljöavdelningen. Men tänk på att det i miljöavdelningens beslut finns krav på både hur installationen ska utformas och på hur den ska dokumenteras.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att din entreprenör följer kraven i beslutet. Blankett för kvalitetsförsäkran hittar du i vårt blankettarkiv under Miljöskydd, se länk i högerkolumnen. Kvalitetsförsäkran skriver du tillsammans med din entreprenör under efter att värmepumpsanläggningen har blivit installerad. Kvalitetsförsäkran i original är en värdehandling som ska följa fastigheten, och ska lämnas över till den nya fastighetsägaren om du säljer fastighet.

Kontakt

Miljöavdelningen, nås via kundcenter telefon 0431-77 000.

 

 

Kontakt

Miljöavdelningen

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Skicka meddelande

Bostäder

Bostäder

I Båstads kommun finns det ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Båstads kommun, Båstadhem AB.

Bostadsbolaget Båstadhem AB är den största aktören på bostadsmarknaden avseende hyresrätter i kommunen med över 1000 lägenheter i Båstad och på Bjärehalvön. Båstadhem äger och förvaltar kommunens samtliga äldrevårdsfastigheter och sedan april 2011 förvaltar de även kommunens övriga fastigheter. 

Se lediga lägenheter hos Båstadhem

Kommunal tomtkö

Kommunal tomtkö

Båstads kommun förmedlar kommunala villatomter via kommunens tomtkö.

Ansökan görs på blankett som finns att hämta till höger på sidan. Avgiften är 250 kr per kalenderår och betalas in till kommunens bankgiro 650-8337 med text “tomtköavgift”.

När kommunen har nya tomter till försäljning, skickas förfrågan till dem som står i tomtkö för respektive område på aktuella tomter.

 

Regler för tomtförsäljning

För att få köpa en kommunal tomt måste du vara folkbokförd på fastigheten. Tomten ska bebyggas inom tre år. Reglerna har antagits av kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunens regler för tomtköp i vår lathund.

Click to listen highlighted text!