Click to listen highlighted text!

Lediga jobb

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Vägen till ett jobb är inte alltid spikrak. Vi på Arbetsmarknadsenheten arbetar med att skapa förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden och få ett hållbart arbetsliv. Du som är arbetssökande och har kontakt med Arbetsförmedlingen eller har ekonomiskt bistånd via Individ och familj kan bli hänvisad till oss.

Hjälp från Arbetsmarknadsenheten

Ibland behöver man pröva nya vägar, kanske praktisera eller delta i ett projekt. Vi hjälper dig med  att skräddarsy individuell lösning för att du ska komma vidare mot dina egna mål. Inom vår verksamhet arbetar vi med coachning, arbetsträning, språk- och arbetspraktik.

Arbetsmarknadsenheten fungerar som en länk mellan dig som är arbetssökande och olika arbetsgivare i Båstads Kommun. Vi hjälper även till med att förmedla praktikplatser inom kommunens olika förvaltningar och privata näringslivet.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samordna kommunens insatser för arbetssökande genom att erbjuda praktikplatser, bidragsanställningar och vara en länk till den reguljära arbetsmarknaden.

Individuellt stöd

I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi med individuellt stöd både för ungdomar och vuxna. Andra samarbetspartner är kommunens studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen, Individ o Familj med flera.

Besök gärna KompetensHubben som är en del av vår verksamhet.

 

Kontaktpersson:

Ritva Veeborn

ritva.veeborn@bastad.se

Relaterade länkar

Arbetsförmedlingen

Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Upphandlingsavdelningen genomför kommungemensamma samt verksamhetsspecifika upphandlingar över tröskelvärdet, tillsammans med representanter från verksamheterna. Direktupphandlingar genomförs av verksamheterna.

Samtliga upphandlingar ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska genomföras.

En del inköp görs genom avrop från nationellt eller regionalt upphandlade ramavtal från SKL Kommentus, Kommunförbundet Skåne och HBV (Husbyggnadsvarors förening).

Utöver att följa de grundläggande principerna och Lagen om offentlig upphandling ska Båstads kommuns upphandlingar även följa kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

Regelverket för offentlig upphandling ser likadant ut i hela EU.

Att lämna anbud

Båstads kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. Detta innebär att alla anbud endast tas emot elektroniskt via upphandlingssystemet. För att lämna anbud måste man registrera sig för att kunna logga in. Detta är gratis och tar bara några minuter. Via systemet kan man också prenumerera på annonserade upphandlingar/områden.

Offentlig upphandling – för dig som leverantör

E-handel

Båstads kommun arbetar med E-handel. Detta innebär att hela inköpsprocessen sker elektroniskt vilket ger en rad fördelar,

 • Förbättrar styrning
 • Högre avtalstrohet
 • Underlättar att beställa till rätt leverantör
 • Bättre kontroll över inköp, samt enklare uppföljning och redovisning

Båstads kommun använder E-handelssystemet Visma Proceedo och systemet har två olika sätt att ansluta leverantörer, EDI eller via en webbaserad leverantörsportal.

En EDI-koppling innebär att order går direkt från vårt system till leverantörens affärssystem. Orderformat enligt SFTI-standard.

Det andra alternativet är en webb-lösning. Leverantören får en inloggning till Visma Supplier Center där både order och faktura kan hanteras. Order skickas till leverantören med ett e-postmeddelande samt återfinns i supplier Center. I Supplier Center kan order enkelt vändas till elektronisk faktura. Leverantörer behöver endast komplettera uppgifter med fakturanummer. Enda kravet på leverantören är tillgång till dator och internet.

E-faktura

Från och med den 1 april 2019 är det lagkrav på e-faktura till offentlig sektor. Båstads kommun har Visma Commerce AB Proceedo som leverantör för e-faktura.

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i ett elektroniskt system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Identitet via Svefaktura:
Moms/VATnr: SE212000094401
GLN: 7350086260007
Peppolid: 0007:2120000944 (elektroniskt id)

E-faktura via Fakturaportalen
Om ni inte har system för att skicka elektronisk faktura, återkom med mailadress till ehandel@bastad.se för möjlighet att skicka faktura via vår kostnadsfria portal.

Referensnummer för fakturor
Fakturor ska innehålla det fyrsiffriga referensnummer som hör till den verksamhet som gjort köpet. Fakturan går då automatiskt till verksamheten och hanteras rätt och blir behandlad inom rätt tid. Om du inte har ett referensnummer, kontakta ovanstående e-postadress.

Fakturan ska innehålla:

 • Leverantörens namn, adress samt organisations-personnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om leverantörens bankgiro eller plusgiro
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Produktens benämning och pris
 • Fyrsiffrigt referensnummer till verksamheten samt övriga referensuppgifter

Betalperiod på 30 dagar
Faktureringsavgift får ej tillämpas

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Startsida

Sök på bastad.se

Aktuellt och nyheter

Medborgarmöte lyfter hur man skyddar sig mot bedrägerier

Medborgarmöte lyfter hur man skyddar sig mot bedrägerier

Medborgarmötet riktar sig till den äldre befolkningen och handlar om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Det ges också ...
Kommunen bjuder in till dialog om brottsförebyggande arbete och bedrägerier

Kommunen bjuder in till dialog om brottsförebyggande arbete och bedrägerier

Allmänheten välkomnas till medborgardialog om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. ...
Jobba inom vård och omsorg

Jobba inom vård och omsorg

Till sommaren 2022 söker vi efter sommarvikarier för att kunna ge det bästa stödet till våra äldre. Skaffa dig erfarenhet ...
Information om krisen i Ukraina

Information om krisen i Ukraina

Många hör av sig till oss och är oroliga med anledning av krisen i Ukraina. Här har vi samlat viktig information om säkerhetsl ...

Se kommunfullmäktige direkt på webben

Varje månad är det kommunfullmäktige och du kan följa mötena direkt.

Upptäck Båstad och Bjärehalvön

Båstad Turism & Näringsliv tipsar om saker som händer under hela året i Båstads kommun på bastad.com.

Företagslots – för ett bra företagsklimat

Företagslotsen är en funktion till för att hjälpa dig som företagare att förverkliga dina utvecklingsplaner. Ska du starta eller utveckla en verksamhet som berör flera olika kommunala myndigheter? Eller en verksamhet som kräver flera tillstånd, exempelvis bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Båstads kommun företagslots. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!