Click to listen highlighted text!

Villkorsbeslut

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Ska du vidta en bygglovspliktig åtgärd kan du begära besked för att få veta om åtgärden kommer att omfattas av särskilda följdvillkor för att uppfylla de så kallade utformningskraven i plan- och bygglagen. Detta gör du genom att ansöka om ett villkorsbesked.

 Om du är osäker på om din planerade åtgärd kommer att vara sådan att krav ställs på till exempel tillgänglighet, kan du ansöka om ett villkorsbesked.

När kan villkorsbesked lämnas?

Villkorsbesked ska lämnas för bygglovspliktiga åtgärder om sökanden begär det. Det kan till exempel handla om:

  • Byggnader
  • Andra anläggningar än byggnader
  • Skyltar och ljusanordningar.
I vilken omfattnings ska kraven uppfyllas?

Utformningskraven ska uppfyllas på ett sådant sätt att de

  • Vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden
  • Vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som förnyas genom ombyggnaden
  • Vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen
  • Vid hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde alltid avhjälper hindret, om detta, med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna, är enkelt att avhjälpa.
Ett villkorsbesked är inte bindande

Villkorsbesked är inte bindande för myndighetsnämnden eftersom detta skulle kunna försvåra bygglovsprövningen och eftersom det inte är ovanligt att förutsättningarna i ett enskilt ärende ändras. Ett villkorsbesked går inte heller att överklaga.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!