Click to listen highlighted text!

Enskilt dricksvatten

Senast ändrad: 24 aug, 2020

Det finns ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende i landet. Brunnen kan antingen vara borrad eller grävd. Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade, men det finns grunda brunnar, ofta handgrävda, som fortfarande är i drift och fungerar.

I de grunda brunnarna är risken för förorening betydligt större och det är därmed ännu viktigare med regelbunden skötsel och vattenanalys. Kontrollera regelbundet att brunnslock och brunnsringar är hela och täta och att ytvatten inte kan rinna in i brunnen. Djur ska inte gödsla marken närmast brunnen och dräneringen ska vara god

När ska jag testa mitt vatten?

Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om brunnen. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalité. Byter huset ägare kan vattenuttag och avloppsmängderna ändras radikalt och påverka vattenkvalitén. Det är därför viktigt med regelbunden kontroll på ett ackrediterat laboratorium för att tidigt upptäcka förändringar och kunna åtgärda bristerna. Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsvattnet analyseras vart tredje år, men tätare om du misstänker att vattnet blivit förorenat. Du kan behöva installera något reningsfilter eller liknande för att slippa missfärgningar, lukt och dålig smak.

Vid dessa tillfällen bör du kontrollera hur det står till med ditt brunnsvatten:

• När brunnen är ny.
• Om brunnen inte är använd på länge.
• Om du misstänker att något förorenat brunnen.
• När du ska hyra ut ditt hus.

Hur gör jag?

Nu kan du beställa vattenprov direkt på nätet, via SYNLABS hemsida. SYNLAB är en laboratoriekedja för miljö- och livsmedelsanalyser. Du hittar länken till deras webbsida här i högerkolumnen. Där kan du beställa särskilda provflaskor, följesedel och en instruktion för hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Du kan också läsa om vilka typer av vattenprover det finns och få råd om vilket prov som passar just dig bäst.

Vad gör jag när provet är taget?

När du har tagit vattenprovet kan du lämna in det i kommunreceptionen varje tisdag mellan klockan 08.00 och 12.00. Tänk på att provet måste vara taget samma dag som du lämnar in det!

Har du inte möjlighet att ta dig till kommunhuset för att lämna in ditt prov? Då kan du beställa frakt av dina prover till labb. Se SYNLABS hemsida för mer information. Där finns även kontaktuppgifter om du hellre vill ringa och beställa provmaterialet per telefon.

Länkar

SYNLAB
NSVA

Click to listen highlighted text!