Click to listen highlighted text!

Enskilt dricksvatten

Senast ändrad: 21 feb, 2022

Ungefär två miljoner människor får sitt dricksvatten från egen brunn i Sverige. Det innebär att man har eget ansvar för att vattnet räcker och att det har den kvalitet som ställs på dricksvatten. Enskilda brunnsägare behöver ha koll på två saker – att vattnet räcker för de behov som finns och att det är tillräckligt bra.

När ska jag testa mitt vatten?

Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalité. I grävda brunnar är risken för förorening betydligt större och det är därmed ännu viktigare med regelbunden skötsel och vattenanalys.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Analys av dricksvattnet bör ske på ackrediterat laboratorium.

Läs om Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning

Hur gör jag?

Du kan beställa provtagningspaket direkt på nätet, via SGS:s hemsida. SGS är ett ackrediterat analysföretag för miljö- och livsmedelsanalyser. Där kan du beställa särskilda provflaskor, följesedel och en instruktion för hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Du kan också läsa om vilka typer av vattenprover det finns och få råd om vilket prov som passar just dig.

Inlämning av vattenprover

När du har tagit vattenprovet kan du lämna in det i kommunreceptionen varje tisdag mellan klockan 08.00 och 12.00. Tänk på att provet måste vara taget samma dag som du lämnar in det.

Registrera din brunn

Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta SGU ta del av analysresultaten. På så sätt bidrar du till ytterligare kunskap.

Lägg till din brunn i SGUs tjänst

Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Databasen brunnar (sgu.se)

Click to listen highlighted text!