Click to listen highlighted text!

Underhåll av fastighet

Senast ändrad: 24 mar, 2021

Det är viktigt att hålla ordning och reda på sin fastighet. Inte bara för att det ska se fint ut, utan för säkerhetens skull. Här kan du läsa mer om kommunens riktlinjer för underhåll och skötsel av byggnader och tomter.

Byggnader

Underhållet av byggnader ska skötas så att alla grundläggande tekniska egenskaper bevaras. Saker och ting som är till för att säkerställa brandskydd, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, energihushållning och handikapptillgänglighet ska hållas iordning.

Detta innebär att samma grundläggande krav på hänsyn som kan ställas när byggnader byggs, byggs till eller ändras på något annat sätt också kan ställas när byggnader underhålls.

Tomter

Tomter ska, oavsett om de är bebyggda eller inte, hållas i ett vårdat skick. De ska skötas så att de inte bildar något besvär för omgivningen och trafiken och så att risken för olycksfall begränsas.
Läs mer om fastighetsägarens ansvar att klippa häckar och buskage.

Böter för ovårdade fastigheter

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade. Om fastighetsägaren inte fixar till fastigheten trots uppmaningar från kommunen tas ärendet upp i Myndighetsnämnden. Ägaren meddelas att han eller hon måste ordna upp på sin fastighet, annars kan en domstol döma ut vite.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!