Click to listen highlighted text!

Miljö, hälsoskydd och livsmedel

Senast ändrad: 3 nov, 2022

Kommunfullmäktige har beslutat om att ta ut avgifter för vissa typer av handläggning som miljöavdelningen utför. Taxorna bygger på Miljöbalken och Livsmedelslagen. Riksdagen har sagt att kommunen får och i vissa fall även ska ta ut avgift för att finansiera sitt tillsyns- och prövningsarbete.

I avgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker er. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att denne känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd. I avgiften finns även fler aktiviteter, bland annat telefonkontakt med er, arkivering med mera.

Inspektörerna ska även sätta sig in i nya regler som meddelas inom bland annat EU och i Sverige, de ska även känna till ny teknik inom de olika branscherna. Ju mer inspektörerna kan desto bättre kommer denne kunna informera och ge råd till dig om det nya. Det i sin tur kan medföra att ditt eget miljöarbete blir enklare, tar mindre tid och kostar mindre.

Timavgift för 2022 är 998 kronor för miljöbalkstillsyn respektive 1051 kronor för livsmedelstillsyn.

Click to listen highlighted text!