Click to listen highlighted text!

Skadedjur och ohyra

Senast ändrad: 5 mar, 2020

Skadedjur och ohyra som vägglöss, kackerlackor och råttor har blivit allt vanligare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en fastighet är fri från skadedjur. Myndighetsnämnden kan kräva att fastighetsägaren kontrollerar sina fastigheter och sanerar dem från skadedjur.

 

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats  i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor. Med skadedjur avses bland annat möss, råttor och duvor.

 

Ansvar och sanering

Hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

 

Bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadssrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran.

 

Villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

 

För mer information om skadedjur och ohyra, klicka på länken till höger.

Click to listen highlighted text!