Click to listen highlighted text!

Samlad bebyggelse

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Bor du på landsbygden? Då kanske ditt område ingår i en så kallad samlad bebyggelse. Samlad bebyggelse är ett begrepp i plan- och bygglagen som införts för att tillgodose grannintressen på landsbygden, det vill säga när man ska bygga i områden utan detaljplaner men där den täta bebyggelsen gör det viktigt att skydda grannarnas intressen.

Här krävs det bygglov

Inom områden med samlad bebyggelse krävs bygglov när du ska bygga nytt, göra om- och tillbyggnader eller ändra användningsändamål. Att du måste söka bygglov beror på att det i mer tätbebyggda områden är viktigt att byggnadernas utseende, utförande och placering anpassas till det gemensamma intresset av god miljö, trafiksäkerhet, brandsäkerhet med mera.

Samlad bebyggelse i Båstads kommun
  • Områden i nära anslutning till detaljplanelagda områden, Båstad/Stensån, Båstad/Ängelholmsvägen, Förslöv/Åselidsvägen, Småryd, Torekov/Bläsinge, Torekov/Sandlyckan, Torekov/V Varegården, Västra Karup/Östra.
  • Området runt Boarpskorset. Bebyggelse väster om fastigheten Västra Karup 1:6 skall ej räknas till samlad bebyggelse.
  • Området Östra Karup/Tvähöga. Området väster om fastigheten Tvähöga 1:34 och 1:35 och västerut liggande fastigheter skall ej ingå i samlad bebyggelse.
  • Områdena Hemmeslövs by, Hov, Hovs hallar, Kattvik, Killebäckstorp, Rammsjö, Slättaröd och Ängelsbäck.
  • Enstaka tomter och byggnader som gränsar till detaljplanelagt område räknas som ingående i samlad bebyggelse.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!