Click to listen highlighted text!

Riktlinjer för vissa åtgärder

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vill du bygga plank eller sätta upp en speciell skylt på din fastighet? Båstads kommun har riktlinjer för vissa typer av byggåtgärder.

Skyltar

Skyltar är till för att märkas. Därför är det så viktigt att de passar in där de ska sitta. Här kan du läsa mer om hur man skyltar rätt på Bjäre.

Småskaligheten och de kulturhistoriska värdena på Bjäre ställer höga krav på kommunen, fastighetsägana och verksamhetsidkarna här. Utformningen av byggnader och offentlig miljö måste anpassas till kulturmiljön. Det gäller även utformning och placering av skyltar, såväl kommersiella som trafikskyltar. Skyltar som placerats och utformats på ett bra sätt med stor hänsyn till sin omgivning kan berika miljön. Reklam hör hemma i kommersiella miljöer och inte på gator och torg.

Är du intresserad av att läsa mer om kommunens regler för skyltar? Via länken här till höger kan du läsa Båstads kommuns skyltprogram.

  • Man kan inte bara sätta upp en skylt helt apropå. För skyltar inom planlagt område krävs det bygglov. Utanför planlagt område kanske det behövs tillstånd enligt väglagen. Anmälan behövs normalt inte, men den kan krävas vid komplicerade konstruktioner och/eller vid förhöjd olycksrisk. Kontakta kommunens bygglovsavdelning för att vara säker på vad som gäller i just ditt fall.
  • Informations- eller orienteringstavlor som sätts upp av väghållaren är ”vägmärken” och är därför inte lovpliktiga.
  • Inom 50 meter från allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen när skylten inte är bygglovpliktig. Från väghållaren krävs också tillstånd. Är kommunen väghållare? Kontakta tekniska förvaltningen.
  • Tillfälliga skyltanordningar (till exempel vippskyltar/gatupratare, valaffischer, kulturevenemangsreklam) kräver också bygglov och kan dessutom kräva tillfälliga tillstånd av polisen. Man måste vara noggrann med placeringen av dessa så att man inte försämrar framkomligheten för rörelsehindrade och synskadade.
  • För att man ska få sätta upp en skylt på en fastighet krävs alltid fastighetsägarens tillstånd.

Mur, plank, staket och häck

Det har blivit allt mer populärt att sätta upp plank och murar som insyns- och bullerskydd vid tomtgränser. Båstad kommun vill bevara luftigheten och den öppna gröna karaktären i bostadsområdena och kan därför upplevas som lite tuffa i den här typen av ansökningar. Dessutom vill man bevara tomternas och landskapets ursprungliga karaktär.

Vad gäller för murar och plank?

Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Vad gäller för staket?

Man får sätta upp staket utan bygglov om det rör sig om ett trådnätsstängsel, glest spjälstaket eller något liknande med minst 65 % genomsikt rakt framifrån. Det betyder att mellanrummet mellan brädorna måste vara minst lika brett som brädan är bred. Höjden på staketet ska av trafiksäkerhetsskäl anpassas enligt broschyren “Klipp häcken”. Färgen och utformningen på staketet ska anpassas till områdets karaktär och får inte bli dominerande i stadsbilden.

Vad gäller för häckar?

Häckar och vegetation prövas inte i bygglov. Men tänk alltid på höjden på din häck ur trafiksäkerhetsskäl. Läs mer i broschyren “Klipp häcken”.

Sök bygglov

Kräver det du vill bygga bygglov? Ansök om bygglov direkt via webbportalen www.mittbygge.se eller skicka din ansökan till Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad.

Hittar du inte de svar du söker? Välkommen att kontakta bygglovavdelningen.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!