Click to listen highlighted text!

Invasiva växter

Senast ändrad: 17 nov, 2022

Invasiva främmande arter kan vara både växter och djur som sprider sig snabbt och orsakar allvarlig skada på omgivningen. Har du invasiva främmande växter på din tomt ska du se till att de inte sprids till naturen där de kan orsaka skador.

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande arter eller invasiva arter har med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjat sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada på ekosystemet. Invasiva arter kan också medföra stora ekonomiska kostnader eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Ansvar att bekämpa invasiva växter

Du som fastighetsägare har ansvaret att bekämpa invasiva växter på din mark. Kommunen bekämpar som regel bara invasiva växter på kommunal mark.

Vissa växter finns med på EU:s lista över invasiva arter. De är du som fastighetsägare enligt lag skyldiga att bekämpa. Men även andra invasiva växter är viktiga att bli av med eftersom de vållar stora problem i naturen.

Exempel på växter som är med på EU:s lista

  • Jätteloka
  • Gul Skunkkalla
  • Jättebalsamin

Exempel på övriga invasiva växter

  • Parkslide
  • Vresros (bara den ursprungliga Rosa rugosa)
  • Blomsterlupin

Att bekämpa invasiva växter tar tid, och oavsett bekämpningsmetod behöver det oftast upprepas flera gånger, ibland under många år.

 

Släng inte avfallet på kompost eller i naturen

Om du tar bort en invasiv växter från din trädgård eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer.

På NSR:s webbplats kan du läsa mer om hur du ska hantera avfallet från invasiva växter.

 

Rapportera om du hittar invasiva växter

Upptäcker du invasiva växter på någon annans mark ska du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva växter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids. På webbplatsen Artfakta kan både du som privatperson, ideella organisationer och myndigheter rapportera och ta del av informationen.

Rapportera förekomsten av invasiva växter på Artfaktas webbplats.

Om du upptäcker invasiva växter på kommunens mark, rapportera gärna in det till kommunen. bastads.kommun@bastad.se

 

Mer information

Mer information om nationellt och regionalt arbete samt lagstiftning hittar du på följande webbplatser.

 

 

Invasiva växter i Båstads kommun

Jätteloka

Jätteloka är en stor och kraftig växt med tjock ihålig stjälk som kan bli 1,5-4 meter hög. Bladen är stora och flikiga och blomman är stor och vit. Alla delar hos jättelokan är giftiga och växtsaften kan orsaka hudinflammation vid direktkontakt. Jätteloka finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att det är markägarens ansvar att bekämpa och minska spridningen av växten.

Den inhemska, mindre björnlokan räknas varken som invasiv eller som främmande.

Läs mer om jättelokan på Naturvårdsverkets webbplats.
På 1177 kan du läsa mer om hur du ska agera om du blivit bränd av jättelokan.

Vad gör Båstads kommun åt jättelokan?

Vi trimmar ner jättelokan tre gånger per år på kommunens mark. Emellanåt kör vi ut och ser om det finns blomställningar och i så fall plockar vi dessa. Är bestånden mindre sticker vi rötterna med spade och hoppas trötta ut dem på detta vis.

Vad kan du göra för att minska spridningen?

Naturligtvis planterar du inte eller överlåter växten till andra. Jätteloka är en art som är finns på EU:s svarta lista över invasiva arter vilket innebär att det inte är tillåtet att plantera, sprida eller sälja dessa arter.

Så här kan du försöka bekämpa jättelokan:

  • Plocka blommorna kontinuerligt under sommarens blomperiod. Det är en bra metod för att hålla nere och bli av med små bestånd.
  • Rotkapning med vässad spade. Det är också mycket effektivt för små bestånd. Gräv upp hela roten och lägg på tork. Detta utförs innan blomning med uppföljning några veckor senare.
  • Röj ner de små vårplantorna innan de hinner blomma.
  • Täck över växtplatsen med en presenning och kväv växterna.
Jättebalsamin

Jättebalsamin är en snabbväxande ettårig växt som är omkring 1,5 till 2,5 meter hög. Blommorna på jättebalsamin är vackert rosa/vita och blommar mitt i sommaren. Den bildar snabbt stora och täta bestånd och kan skicka ut sina frön upp till fem meter bort. Jättebalsamin har pekats ut som en av de mest problematiska invasiva arter vi har i Sverige.

Jättebalsamin ingår i EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att du som markärgare ska se till att jättebalsamin inte sprids vidare från din mark.

Läs mer om jättebalsamin på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad gör Båstads kommun åt jättebalsamin?

Stora ytor trimmar vi ner. Vid mindre bestånd så river vi upp plantan och låter den vissna på plats. Jättebalsamin finns på stora kommunala områden och på intilliggande privata fastigheter vilket gör den svårt att bekämpa.

Vad kan du göra för att minska spridningen?

Eftersom jättebalsamin endast sprids med frön och är en ettårig växt går det att hindra utbredningen av den tämligen enkelt, om det görs i tid.

Riv upp hela växten med rot och allt. Detta är väldigt enkelt med just jättebalsamin. Om de inte gått i blom kan växtdelarna ligga kvar, torka, för att sedan komposteras.

Blommar de eller bär frön ska de läggas i en tätsluten sopsäck och eldas upp, alternativt lämnas in till återvinningscentral för förbränning. Kontakta personal på plats för att möjliggöra bästa hantering. Se till att sopsäckarna är tätt slutna vid transport.

Parkslide

Parkslide som även kallas falsk bambu är en växt med extrem tillväxttakt, den kan växa ett par decimeter per dygn. Där den etablerat sig bildas täta buskage inom bara något år. Parkslide är en väldigt invasiv art som skapar stora problem. Arten finns dock inte med på EU:s lista över arter som fastighetsägaren har en skyldighet att bekämpa.

Läs mer om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad gör Båstads kommun åt parksliden?

I dagsläget gör vi ingenting eftersom det inte finns några bra metoder för att utrota den. De metoder som finns kan sprida plantan vidare och förvärra situationen.

Vad kan du göra för att minska spridningen?

Naturvårdsverket säger att det i dagsläget inte finns några bekämpningsmetoder som de med säkerhet kan rekommendera eller garantera kommer fungera i alla situationer mot parkslide. Metoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra situationer resultera i ökad spridning och förvärrade problem.

Om parkslide inte är ett problem på växtplatsen eller breder ut och sprider sig rekommenderar Naturvårdsverket  därför att du väntar med åtgärder. Under tiden är det klokt att ha växten under uppsikt för att se så att den inte sprider sig.

 

Vresros

Vresros är en rikt grenig och tätt taggig ros med stora vita till mörkt rosa blommor samt stora från ändarna plattade nypon. Den kan bli upp till två meter hög. Växten skjuter rikligt med rotskott och bildar svårgenomträngliga snår.

Vresrosen, Rosa rugosa, är en väldigt invasiv art som skapar stora problem. Observera att det endast är denna art som betraktas som invasiv. Arten går att känna igen genom att den har enkla blommor. Det finns sorter och hybrider av vresros som inte är invasiva. Arten finns dock inte med på EU:s lista över arter som fastighetsägaren har en skyldighet att bekämpa.

Läs mer om vresrosen på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad gör Båstads kommun åt vresrosen?

Vi försöker att slaghacka vresrosen på högsommaren mellan blomning och utvecklad fröställning och på det sättet matta ut den.  Detta görs på ytor längst kusten.

Vad kan jag göra för att minska spridningen?

Först och främst ska du undvika att plantera vresros. Sprid inte fröna och var försiktig vid hantering av rotdelarna eftersom den även sprider sig den vägen. Små eller få plantor bekämpar du ganska enkelt genom att gräva upp dem. Var noga med att få upp rötterna. Tar du bort den ska du inte göra dig av med den i naturen.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!