Click to listen highlighted text!

Bekämpning av invasiva arter

Senast ändrad: 30 apr, 2021

På den här sidan kan du läsa om bland annat parkslide och andra så kallade invasiva arter. Du får svar på frågan om vad kommunen gör i frågan om bekämpning av de främmande och invasiva växterna och tips på hur du själv går till väga.

Vad är en invasiv art?

En invasiv växt är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga område, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Vems är ansvaret?

Ansvaret ligger på fastighetsägaren, vilket betyder att kommunen som regel bara bekämpar invasiva växter på kommunal mark. Läs därför här om hur du känner igen och bekämpar dessa växter på ett effektivt och bra sätt.

Parkslide

Parkslide är en främmande art på spridning i länet som kan orsaka stora skador. Rotsystemet kan tränga igenom dränering och betong och den riskerar att tränga ut inhemska arter. Det som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Parkslide kommer ursprungligen från Asien och gynnas av varmare klimat. Parkslide har idag stor spridning i hela Sverige.

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar genom rotskott stora bestånd som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är ganska grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Parkslide blommar i september till oktober, med vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Förhindra spridning av Parkslide

  • Om du upptäcker Parkslide i din trädgård så försök att ta bort den. Tänk på att inte slå av den med hackande redskap. Även små delar av växten kan slå rot.
  • Tänk på hur du slänger Parkslide. Du ska inte lägga växten i komposten eller bland trädgårdsavfallet. Gör så här istället:
    • Lägg växterna i sopsäckar.
    • Ta med sopsäckarna till Ängelholms kommuns återvinningscentral.
    • Kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
    • Flytta inte jordmassor där Parkslide finns eller har funnits.

Att hugga ner växten fyra gånger per år kan begränsa spridningen. Första huggningen görs när de första skotten visar sig, den sista före växten går i vila under hösten. Rotsystemet kan växa flera meter djupt och minsta bit som blir kvar kan ge upphov till nya plantor. Hantera färska stjälkar och rötter som farligt avfall.

Om man påbörjar bekämpningen tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år.

Relaterad information

Mer fakta om Parkslide

Naturvårdsverket

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Rapportera fynd

Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark, rapportera gärna in det till oss via bastads.kommun@bastad.se

Click to listen highlighted text!