Click to listen highlighted text!

Ansök om trädfälling

Senast ändrad: 8 mar, 2021

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal park, natur- och trafikmark, behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Det är Teknik och service som beslutar om önskemål om trädfällning blir beviljade.

Kommunen tar inte gärna ner friska, hela träd. Varje enskilt fall bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.
REGLER

Observera att blanketten gäller bara för träd som står på kommunal mark, som förvaltas av Teknik och service, det vill säga i kommunala parker, naturområden eller på trafikmark. Står träden på någon annan plats, som bredvid ett hus eller annan fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

Så här gör du

För att ansöka om trädfällning fyller du i och undertecknar blanketten. Berörda grannar måste också ge sitt godkännande. Skicka in blanketten till Teknik och service.

Ansökan om nedtagning av träd

ANMÄL FARLIGA TRÄD

Har du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada? I så fall klassas det som ett farligt träd och du kan ansöka om trädfällning. Observera att du kan bara anmäla farliga träd som står på park-, natur- eller trafikmark. Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Så här gör du
Akut risk om trädet faller – ring SOS Alarm, tel 112 eller
Sjukt eller skadat träd där det inte är akut risk att trädet faller – kontakta Båstads kommun

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!