Click to listen highlighted text!

Värmepump

Senast ändrad: 18 dec, 2020

Om du tänker installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten kan detta påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljöavdelningen.

En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du dock inte anmäla. Tänk bara på att kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att det inte blir bullerstörningar för omgivningen.

Att tänka på innan du installerar en värmepump

  • Det är viktigt att din anmälan är fullständigt ifylld och att du lämnar in den i god tid.
  • När du installerar en bergvärmepump ställer vi vanligtvis krav på att borrhålet ska fyllas igen på grund av att det finns risk för att vattnet från olika grundvattenmagasin blandas eller att vatten under tryck kan förekomma på platsen.
  • Om din värmepumpsanläggning innehåller mer än 10 kg köldmedium omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.
  • Om din fastighet ligger inom ett naturskyddat område bör du kontrollera med länsstyrelsen eller miljöavdelningen om vad som gäller vid exempelvis grävning.

Avgift

För handläggningen av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Fastighet inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde kan det finnas förbud för värmepumpar och tillståndsplikt för andra installationer. Kontakta oss för mer information. Vid tillståndsplikt får du inte börja gräva, borra eller installera någon del av anläggningen innan du fått vårt beslut.

Vattenverksamhet

Om du avser att installera värmepumpsanläggning för grundvattenvärme kan det krävas att åtgärden anmäls till länsstyrelsen.

Hallandsåstunneln

Om din fastighet ligger nära Hallandsåstunneln kan det finnas begränsningar för installationen.

Blankett för anmälan

Blanketten för att anmäla installation av värmepump hittar du i vårt blankettarkiv under Miljöskydd, se länk i högerkolumnen.

Övrig information

De flesta installationer av värmepumpar blir godkända av miljöavdelningen. Men tänk på att det i miljöavdelningens beslut finns krav på både hur installationen ska utformas och på hur den ska dokumenteras.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att din entreprenör följer kraven i beslutet. Blankett för kvalitetsförsäkran hittar du i vårt blankettarkiv under Miljöskydd, se länk i högerkolumnen. Kvalitetsförsäkran skriver du tillsammans med din entreprenör under efter att värmepumpsanläggningen har blivit installerad. Kvalitetsförsäkran i original är en värdehandling som ska följa fastigheten, och ska lämnas över till den nya fastighetsägaren om du säljer fastighet.

Kontakt

Miljöavdelningen, nås via kundcenter telefon 0431-77 000.

 

 

Kontakt

Miljöavdelningen

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Medborgarservice
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!