Click to listen highlighted text!

REACH

Senast ändrad: 27 nov, 2019

REACH är en ny EU-förordning om kemikalier och säker kemikalieanvändning. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska betyder det registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.


Berörs ditt företag av REACH?

 

REACH berör först och främst tillverkare och importörer av kemikalier till EU, men lagstiftningen innebär även skärpta regler och utökade krav för användare av kemikalier.

REACH gäller alla kemikalier men det finns många undantag i vissa delar av lagstiftningen. Det är bara registrerade ämnen som får säljas och de får bara användas till de användningar som registreringen innefattar.


Kolla upp vad du har för skyldigheter enligt Reach i följande fall:

 

  • Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen (beredningar).
  • Om du tillverkar eller importerar varor (t.ex. byggnadsmaterial, elektroniska komponenter, leksaker eller fordon) som innehåller ämnen som är upptagna på en lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper eller som frigör dessa vid användning.
  • Om du bearbetar kemikalier eller gör beredningar för slutanvändaren (till exempel rengöringsprodukter, färg eller motorolja) eller är yrkesmässig användare av dessa beredningar. I så fall är du en så kallad nedströmsanvändare.

Läs mer om vad Reach innebär på Kemikalieinspektionens hemsida. Länken dit hittar du här i högerkolumnen. Där hittar du svar på alla dina frågor om lagstiftningen.


REACH-upplysningen

 

Kemikalieinspektionens REACH-upplysning svarar på frågor från tillverkare, importörer och andra berörda parter om deras respektive ansvar och skyldigheter enligt REACH-förordningen.

REACH-upplysningen kan nås via telefon, vardagar kl. 9-12. Telefon: 08-519 41 345.      .

Kontakt

Miljöavdelningen

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!