Click to listen highlighted text!

Cisterner

Senast ändrad: 5 mar, 2020

Cisterner används ofta för lagring av oljor, bensin och andra kemikalier. Vid ett läckage från en cistern rinner ofta stora mängder ut väldigt snabbt, vilket kan orsaka stora skador. Kraven på skyddsåtgärder är därför relativt omfattande.

Allt eftersom tiden går utsätts cisterner för materialangrepp, bland annat på grund av att det bildas kondensvatten. Det gör att stålcisterner rostar. Olika tillsatser i oljan kan leda till att plastcisterner skadas.

Det är relativt lätt att upptäcka och inspektera yttre skador själv, men det är oftast svårt för en lekman att bedöma cisternens inre kondition. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt i mark och från rörledningar i betong. Efter stora läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Utsläpp av olja i mark eller i vatten kan leda till mycket svåra skador som kan förstöra grundvatten och vattentäkter i decennier.


Kontrollera din cistern

Du som äger en cistern är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Att inte besiktiga cisternen är ett brott mot miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter och kan leda till förbud att använda cisternen.

Myndighetsnämnden är även skyldig att besluta om en miljösanktionsavgift om besiktning inte utförs. Om du inte har besiktigat din cistern och den skulle börja läcka kanske ditt försäkringsbolag vägrar att betala ut ersättning för sanering. Risk finns också att du kan bli fälld för brott mot miljöbalkens bestämmelser.


Tänk på att:

  • Installation av cistern mellan ett och tio kubikmeter ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Alla cisterner ska kontrolleras regelbundet vart sjätte eller tolfte år beroende på cisterntyp.
  • Cisterner och rörledningar som inte blir godkända i besiktningen måste repareras eller bytas ut.
  • Besiktning ska göras av ackrediterat företag.
  • En kopia av kontrollrapporten ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Cisterner ska ha nivåmätare och överfyllnadsskydd.
  • Skylt ska finnas vid påfyllnadsstället som anger fastighetens adress, vilken vätska cisternen innehåller och maxvolym.
  • Cisterner ska inte placeras direkt på marken på grund av korrosionsrisk.
  • Cisterner som är fem kubikmeter eller större bör ha sekundärskydd, det vill säga invallning, uppsamlingstråg eller liknande.

OBS! Inom vattenskyddsområde gäller speciella regler för hantering av kemikalier.


Ta cistern ur bruk

Tas cisternen ur bruk eller skrotas ska det anmälas till miljöavdelningen, blankett hittar du i kolumnen till höger. Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt pluggas för att försvåra påfyllning av misstag. Nedgrävda cisterner som inte längre används bör helst tas bort.


Vill du läsa mer om cisterner?

Naturvårdsverket om cisterner

Miljösamverkan Skåne om cisterner

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på miljöavdelningen. Kontaktinformation hittar du till höger.

Kontakt

Miljöavdelningen

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Medborgarservice
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!