Click to listen highlighted text!

Lagar och regler för livsmedelsverksamheter

Senast ändrad: 11 feb, 2021

Livsmedelslagstiftningen är främst till för att skydda konsumenterna och deras rätt att göra egna val när de handlar, hanterar och äter livsmedel av olika slag. Den övergripande lagstiftningen ser i stort sett likadan ut i hela EU, men som komplement till denna finns även nationella lagar, förordningar och föreskrifter som skiljer sig åt mellan länderna. De flesta reglerna om livsmedel finns i EG-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter.

 

Inga livsmedel som kan vara skadliga för hälsan eller otjänliga som livsmedel får släppas på marknaden. Det är du som livsmedelsföretagare som har ansvaret för att lagstiftningen följs.

 

Fyra riktlinjer i lagstiftningen

Sedan den 1 januari 2006 har livsmedelslagstiftningen inom EU baserats på 4 grundläggande riktlinjer:

• Hela livsmedelskedjan. Livsmedelskontrollen ska ske genom hela livsmedelskedjan, från råvaror till färdiga livsmedel.
• Risk. Varje livsmedelsföretagare ska identifiera och analysera eventuella risker med den egna verksamheten som kan komma att påverka livsmedlen.
• Tydlig uppdelning av ansvar. Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedel är säkra, rätt märkta och kan spåras framåt och bakåt i hanteringen.
• Helhetssyn inom kontrollarbetet. Kontrollens huvudmål goda rutiner inom egenkontrollen så att företagaren ska kunna leverera säker mat till konsumenten.

 

Vad omfattar lagstiftningen?

Den yrkesmässiga hanteringen av livsmedel regleras i ett antal EG- förordningar, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och i tillhörande följdförfattningar.

Lagstiftningen omfattar bland annat:

• Egenkontroll och HACCP
• Offentlig kontroll
• Märkning
• Personalhygien
• Hantering
• Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar
• Avgifter

 

Frågor om lagstiftningen

Har du frågor gällande livsmedelslagstiftningen? Under länkarna här till höger hittar du säkert svar på mycket av det du undrar över. Självklart är du även välkommen att kontakta oss på miljöavdelningen.

Click to listen highlighted text!