Click to listen highlighted text!

Livsmedel

Senast ändrad: 11 feb, 2021

Vill du öppna en restaurang på Bjäre? Är du missnöjd med märkning och innehållsförteckning på varor som du har köpt? Tycker du att livsmedel hanteras olämpligt i någon verksamhet här i kommunen? På de här sidorna hittar du svar på många av dina frågor om livsmedel.

 

Miljöavdelningens uppgifter

Miljöavdelningen registrerar livsmedelanläggningar, utfärdar tillstånd, utreder klagomål om misstänkta matförgiftningar, utför inspektioner samt verkar för god hygien i verksamheter med livsmedelshantering. Vi ger också råd till den som vill starta till exempel en restaurang. Dessutom åker vi ut och informerar om vårt arbete och olika regler ute i verksamheterna här på Bjäre.

 

Vi inspekterar för din säkerhet

Miljöavdelningen gör regelbundna inspektioner ute i kommunens verksamheter. När vi gör dessa kontrollerar vi att livsmedelshanteringen och skötseln av lokaler och utrustning sker på ett bra sätt, det vill säga under goda livsmedelshygieniska betingelser och enligt gällande livsmedelslagstiftning.

Syftet med inspektionerna och kontrollerna är att alla ska få tillgång till livsmedel av god kvalitet. Till livsmedel räknas även dricksvatten. Det är mycket viktigt att människan skyddas mot hälsorisker som till exempel matförgiftningar och allergener samt så kallade oredligheter. Med oredligheter menas till exempel ofullständiga innehållsdeklarationer. En sådan sak kan innebära livsfara för en allergiker.

 

Mer information

Du hittar mer information om livsmedel, hantering och lagkrav under länkarna till vänster. Har du övriga frågor är du självklart välkommen att kontakta oss på miljöavdelningen, mejla samhallsbyggnad@bastad.se eller ring oss via kundcenter telefon 0431-77 000.

Kontakt

Miljöavdelningen

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Medborgarservice
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!