Click to listen highlighted text!

Redovisning av markanvisningstävling för fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 10:212 på Heden!

Återupptagen markanvisningstävling för fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 10:212 är genomförd och avslutad.
 
Option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun har tilldelats Inkluderande fastigheter AB genom beslut i kommunstyrelsen den 9 november 2021.
 
Genomförd tävlingsomgång har resulterat i flera högt poängsatta tävlingsbidrag. De som utmärkt sig har genomtänkta och klimatsmarta bostadsprojekt med väl planerade och innehållsrika utomhusmiljöer.
 
Jurygruppen har noggrant separerat konkreta utfästelser från allmänna skrivningar som har med hållbarhetsaspekterna att göra. Det vill säga att gruppen har bedömt vad den tävlande har för avsikt att genomföra och inget annat. En mycket viktig fråga som aktualiserats i bedömning av några mottagna bidrag var hur kravet på hiss i boende med fler än två våningar hade lösts. Flera av förslagen har också redovisat planlösningar för lägenheter innehållande tveksamma lösningar. Det har inte varit ett krav i inbjudan att redovisa lägenhetslösningar och ingår därför inte i bedömningen av förslagen. Jurygruppen har valt att notera i vilka förslag det finns tveksamma lösningar för hiss för att om nödvändigt följa upp frågan i det fall något av just de förslagen genererar högst poäng i övrigt.
 
Högst poäng genererade förslaget från Inkluderande Fastigheter AB med sitt konkreta och väl beskrivna bostadsprojekt. Bolaget har inte fokuserat på att illustrera projektet utan har istället direkt genom beskrivande text och inspirationsbilder konkretiserat den färdiga miljön och ambitionsnivån.
” Ett mycket väl sammansatt och beskrivet bostadsprojekt utifrån efterfrågade hållbarhetsperspektiv. Det finns en genomgående, framåtsyftande tanke som särskiljer förslaget och en detaljeringsgrad som förmedlar trovärdighet”.
 
Bidraget omfattar tillsammans 84 bostäder som kan uppföras under 2022-2023.
 
Här nedan kan du läsa om alla de olika bidragen.
 
VÄLKOMNA till ett Båstad i utveckling!

Håll utkik efter nästa tävling!!

 

Kontakt

Susanna Almqvist
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 770 63

Olof Selldén
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 777 31

Camilla Nermark
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 770 72

Click to listen highlighted text!