Click to listen highlighted text!

Markanvisningstävling Heden

Kommunen har nu genomfört markanvisningstävling för Heden etapp III, i syfte att skapa ett tryggt och trivsamt område som passar många målgrupper. Inbjudan till markanvisning har varit relativt fri, avseende krav och kriterier, för att exploatörerna verkligen ska få en chans att visa sin ambition. Kommunen har mottagit 13 bidrag till tävlingen och samtliga har utvärderats mot samma grunder: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

De bidrag som fått flest poäng i utvärderingen har föreslagits kommunstyrelsen att få option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun. Optionen innebär en ensamrätt att förhandla om villkoren för överlåtelse av tomtmarken inom Heden etapp III. De vinnande exploatörerna blev GBJ Bostadsutveckling AB och Karin Petterssons Arkitektbyrå AB/Victurum. Under förutsättning att markanvisningsavtal upprättas och exploatörerna står fast vid överenskomna villkor för överlåtelse kommer Heden etapp III byggas ut under 2020-2023 med 153 bostäder, varav 53 stycken hyresrätter.

– Vi som jobbat med tävlingen och gjort utvärderingen är väldigt nöjda med resultatet och har stora förhoppningar om att området kommer tillföra kommunen ett nytt härligt område där människor vill bosätta sig, säger Susanna Almqvist, mark- och exploateringsingenjör, Båstads kommun.

De vinnande byggherrarna har nu fått bygglov för sina projekt och är nu inne i en säljfas. Byggnation beräknas vara igång senast våren 2021. GBJ bostadsutveckling AB kommer initialt uppföra hyresrätter på en de två anvisade fastigheterna. Knärbo AB kommer initialt uppföra 12 st bostadsrätter på en av de två anvisade fastigheterna. Knärbo AB marknadsför sina bostadsrätter bland annat via Hemnet.

GBJs projekt

Vinnande förslag från GBJ Bygg

Vinnande förslag från Karin Petterssons arkitektbyrå AB/Victurum

Kontakt

Susanna Almqvist
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 770 63

Olof Selldén
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 777 31

Camilla Nermark
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 770 72

Click to listen highlighted text!