Click to listen highlighted text!

Återupptagen markanvisningstävling för fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 10:212!

Nu tävlar Båstads kommun ut de sista två fastigheterna i exploateringsområdet Heden, etapp III, och du är hjärtligt välkommen att bidra med ditt förslag till byggnation!

För tävlingen gäller “Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse, Heden, Båstads kommun”, godkänd av kommunstyrelsen den 7 juli 2018, jämte “PM återupptagen markanvisningstävling”.

Tävlingen är öppen för deltagande till och med den 30 juli 2021, då ditt tävlingsbidrag senast ska vara oss tillhanda.

VÄLKOMNA till ett Båstad i utveckling!

 

Kontakt

Susanna Almqvist
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 770 63

Olof Selldén
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 777 31

Camilla Nermark
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 – 770 72

Click to listen highlighted text!