Click to listen highlighted text!

Markanvisningstävling Förslövs ängar

Den 15 januari 2020 godkände kommunstyrelsen i Båstad förvaltningens förslag till vinnare i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar.

Riksbyggen Bonum och Veidekke tilldelades option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering av Förslövs Ängar, område 1. Byggnads AB Gösta Bengtsson tilldelades option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering av Förslövs Ängar, område 2.

Samtliga sex tävlingsbidrag har utvärderats mot samma principer och betygsatts efter en poängskala mellan 1-5 där 1 motsvarar “inte tillfredsställande” och 5 “mycket bra”.

För område 1 genererade förslaget från Riksbyggen Bonum/Veidekke/Liljewall arkitekter högst poäng. Detta förslag tillför Förslövs samhälle nya bostäder för olika livsskeden och utmärkte sig genom välplanerade, funktionella och tilltalande gemensamhetsytor. Förslaget innehåller 73 st bostadsrätter i flerbostadshus och radhus.

För område 2 i villaområdets centrala del, lämnade Byggnads AB Gösta Bengtsson in det vinnande tävlingsbidraget innehållande 12 bostäder i parhus. Byggnaderna är moderna i sitt uttryck och ha anpassats väl till omgivande miljö. Bostäderna upplåts som hyresrätter.

Genomförd utvärdering har resulterat i sex mycket goda förslag till byggnation, varav  de två högst värderade kommer ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen för utveckling av Förslövs Ängar.

Här kan ni se tävlingsbidraget från Byggnads AB Gösta Bengtsson.

Här kan ni se tävlingsbidraget från Riksbyggen Bonum/Veidekke/Liljewall arkitekter.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Susanna Almqvist
susanna.almqvist@bastad.se
0431-770 63

Olof Selldén
olof.sellden@bastad.se
0431-777 31

Camilla Nermark
camilla.nermark@bastad.se
0431-770 72

 

Click to listen highlighted text!