Click to listen highlighted text!

Kommunal tomtkö

Senast ändrad: 21 jun, 2023

Båstads kommun förmedlar kommunala villatomter via kommunens tomtkö.

Ansökan görs på blankett som finns att hämta till höger på sidan. Avgiften är 250 kr per kalenderår och betalas in till kommunens bankgiro 650-8337 med text “tomtköavgift”.

När kommunen har nya tomter till försäljning, skickas förfrågan till dem som står i tomtkö för respektive område på aktuella tomter.

 

Regler för tomtförsäljning

För att få köpa en kommunal tomt måste du vara folkbokförd på fastigheten. Tomten ska bebyggas inom tre år. Reglerna har antagits av kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunens regler för tomtköp i vår lathund.

Click to listen highlighted text!