Click to listen highlighted text!

Djur

Senast ändrad: 5 mar, 2020

Här hittar du information om vart du ska vända dig om du misstänker att djur far illa och vad du gör om du krockar med ett större vilt djur.

Om du upptäcker eller misstänker att ett djur far illa ska det anmälas till Länsstyrelsen i Skåne. Det gäller både husdjur, djur i fångenskap och djur i lantbruk. Vid kontakt är det viktigt att du kan beskriva var djuren finns, vem som äger dem och på vilket sätt de missköts.

Anmälan sker till Länsstyrelsen i Skåne:
Telefon: 010- 22 41 350 mellan 9-11 på vardagar
Du kan också anmäla via formulär på Länsstyrelsens hemsida
Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisens växel: 114 14

Aggressiva djur eller skador som orsakas av husdjur

Polismyndigheten är den myndighet som utövar tillsyn enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter  Om du har problem med till exempel aggressiva hundar kontakta polisens växel, telefon 114 14.

Olyckor med vilda djur

Om du krockar med ett större vilt djur, som älg, hjort, rådjur eller vildsvin ska du ringa polisens växel, telefon 114 14, även om djuret inte verkar vara skadat. I högerkolumnen finns länk till Nationella viltolycksrådets webbplats där kan du hitta mer information om vad du ska göra ifall du råkar krocka med vilt. Där kan du också se var i landet som viltolyckorna ofta inträffar.

Begravning av sällskapsdjur

Det finns några saker som du ska tänka på när du begraver ett sällskapsdjur, bland annat att det är tillräckligt stort avstånd till exempelvis granntomter och vattendrag, och att du begraver djuret tillräckligt djupt så att inte andra djur kommer åt det.

Begravning av häst

När man förlorar sin häst är det många som vill begrava den hemma på gården. Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar. Kraven är satta för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar.

Detta gäller vid nedgrävning av häst i Båstads kommun

Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen.

Ta hänsyn till följande:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt eller ytvatten ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa.
  • Djurkroppen får under inga omständligheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.

För mer information om nedgrävning av häst, se riktlinjer för nedgrävning av häst i högerkolumnen.

Kontakta Länsstyrelsen

Anmäla vanvård av djur: telefon 010-22 41 350.
Växel: telefon 010-224 10 00 (växeln).
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se.

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, ring polisens växel, telefon 114 14. Du kan vara anonym.

Click to listen highlighted text!