Click to listen highlighted text!

Landskapsbildsskydd

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Man får inte bygga varsomhelst. Vissa områden omfattas av ett såkallat landskapsbildsskydd. Det är en gammal form av skydd för särskilt tilltalande och vackra landskap. Vill du bygga på ett sådant område krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Landskapsbildsskydd är ett begrepp från den gamla naturvårdslagen. Det finns inte med i den nu gällande miljöbalken, men om ett område har omfattats av landskapsbildsskydd en gång i tiden så gäller det fortfarande så länge länsstyrelsen inte beslutar om något annat. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns för att man skulle kunna skydda stora områden utan att behöva bilda reservat.

Känsligt med bygge

Alla områden som omfattas av landskapsbildsskydd har särskilda regler som man måste följa. Mestadels handlar de om regler för just byggande. Det är länsstyrelsen som beslutar om man får tillstånd för att bygga inom ett skyddat område eller inte.

Det är inte bara nybyggnation som är känsligt i ett landskapsbildsskyddat område. Tillbyggnader, takresningar, schaktning, skogsodling och ledningsdragning kan också vara svåra att få till. Ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk klarar sig oftast undan tillståndskravet, men är du osäker på vad som gäller för just ditt område så bör du ta kontakt med länsstyrelsen.

Skyddet väger tyngst

Bor du i ett landskapsbildsskyddat område och har tänkt bygga något som inte kräver bygglov? Då måste du ta kontakt med länsstyrelsen för att få tillstånd innan du sätter igång. Det kvittar om det som du har tänkt göra inte är bygglovspliktigt. Skyddet väger tyngst.

Vid sidan om att länsstyrelsen kan ge tillstånd för ett bygge inom ett landskapsbildsskyddat område kan myndigheten också upphäva beslut om landskapsbildsskydd inom hela eller delar av ett område. Det händer oftast när en kommun ansöker om det i samband med detaljplaneläggning.

Tips

Är du nyfiken på och vill läsa mer om skyddade områden i Sverige rekommenderar vi att du besöker Naturvårdsverkets kartverktyg “Skyddad natur”. Länk hittar du i högerkolumnen. Där finner du även blanketten som du måste fylla i och skicka till länsstyrelsen när du söker tillstånd för landskapsbildsskydd.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!