Click to listen highlighted text!

Klagomål

Senast ändrad: 18 dec, 2020

Miljöavdelningen utreder klagomål som kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Klagomålen kan handla om till exempel buller, fukt och mögel, enskilda avlopp, nedskräpning, livsmedelslokaler eller misstänkta matförgiftningar med mera.

 

Hur går jag tillväga om jag har ett klagomål?

Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Har du bostadsrelaterade problem vänder du dig till din fastighetsägare och om olägenheten uppkommer från en verksamhet ska du vända dig till verksamhetsutövaren.

Om problemet inte avhjälps kan du lämna klagomål via e-tjänst (se länk till höger), mejla samhallsbyggnad@bastad.se eller ring kundcenter tel 0431-77 000 och fråga efter en handläggare på miljöavdelningen.

Du har som klagande har möjlighet att vara anonym, men då kan vi inte återkomma med någon återkoppling i ärendet.

 

Avgift

Vid befogade klagomål debiterar miljökontoret fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren för nedlagd handläggningstid.

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Öppet hus bygglov
Helgfria tisdagar 15:00-17:30
Drop in – anmäl dig i receptionen!

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!