Click to listen highlighted text!

Lantmäteri

Senast ändrad: 26 nov, 2019

Vill du stycka av din fastighet eller har du kanske frågor om servitut eller var din fastighetsgräns finns? Då kan Lantmäteriet hjälpa dig.

 

Till Lantmäterimyndigheten vänder du dig med frågor som rör olika förrättningar för fastigheter. Här listar vi några saker som du kan få hjälp med:

  • Avstyckning av mark
  • Sammanläggning av mark
  • Överföring av mark mellan olika fastigheter
  • Bildande av servitut, rättigheter och ledningsrätter
  • Bildande av gemensamhetsanläggningar
  • Bildande av samfällighetsföreningar

 

Lantmäteriet ansvarar även för utredningar av fastigheter, fastighetsregister och inskrivningsärenden som lagfarter, vissa rättigheter och inteckningar.

På “Min fastighet”, länk till höger, kan du som lagfaren ägare gå in och få information om din fastighet. E-legitimation krävs.

Lantmäteriet har tel: 0771- 63 63 63. I högerkolumnen hittar du länken till Lantmäteriets hemsida.

Click to listen highlighted text!