Click to listen highlighted text!

GIS

Senast ändrad: 21 okt, 2022

GIS, Geografiska Informationssystem, är datorbaserade system där man kombinerar geografisk data/statistik med kartor. Här kan du läsa mer om GIS och varför det är så användbart.

 

Hur funkar det?

Genom att hämta data, statistik, siffror och annan information via olika typer av informationsinsamling eller från befintliga databaser och sedan koppla den informationen till kartan, framträder ofta en helt ny bild som gör att nya mönster, sammanhang, förklaringar eller påverkansfaktorer upptäcks. Man kan säga att GIS levandegör geografiska data och sätter in dem i ett sammanhang.

 

Varför är GIS bra?

Med hjälp av GIS presenteras siffror och statistik på ett nytt sätt, som ger en tydligare och klarare bild. Tack vare GIS kan man på så sätt ta fram snabbare, säkrare, effektivare och tryggare beslutsunderlag.

Man brukar kalla tekniker som mestadels används för att samla in data till ett GIS för Geografisk informationsteknik (GIT). Det kan till exempel vara GPS, digital bildbehandling, fotogrammetri, radardata och laserskanning.

 

Vad kan GIS användas till?

Några av de mest kända GIS-applikationerna bland allmänheten är till exempel Google Earth, hitta.se och Eniro.se. I en kommun används GIS inom flera verksamheter. GIS kan göra stor nytta inom turism, handel, media, musikbranschen, industri, transport och logistik, försäljning, marknadsföring, miljöarbete, hälso- och sjukvård, arkeologi, kyrkan, samhällsplanering, skolan, försvaret, polisen, katastrofberedskap, viltvård med mera.

Konkreta exempel på hur man kan använda GIS

  • Ruttplanering – Hur kan våra fordon och chaufförer utnyttjas optimalt?
  • Kunddata – Var finns kundunderlaget? Var skall butikerna etableras? Är det rätt att satsa på en direktreklamskampanj?
  • Positionsdata – Var finns närmaste lediga taxi? Har någon av våra demenssjuka förirrat sig bort från äldreboendet?
  • Samhällsplanering – Hur ser resvägar ut mellan hem, dagis, skola och arbetsplatser? -Var bör den nya skolan byggas?
  • Statistik – Var sker bilinbrotten och bör vi ändra premien på försäkringarna?
  • Valresultat

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!