Click to listen highlighted text!

GIS

Senast ändrad: 26 nov, 2019

GIS, Geografiska Informationssystem, är datorbaserade system där man kombinerar geografisk data/statistik med kartor. Här kan du läsa mer om GIS och varför det är så användbart.

 

Hur funkar det?

Genom att hämta data, statistik, siffror och annan information via olika typer av informationsinsamling eller från befintliga databaser och sedan koppla den informationen till kartan, framträder ofta en helt ny bild som gör att nya mönster, sammanhang, förklaringar eller påverkansfaktorer upptäcks. Man kan säga att GIS levandegör geografiska data och sätter in dem i ett sammanhang.

 

Varför är GIS bra?

Med hjälp av GIS presenteras siffror och statistik på ett nytt sätt, som ger en tydligare och klarare bild. Tack vare GIS kan man på så sätt ta fram snabbare, säkrare, effektivare och tryggare beslutsunderlag.

Man brukar kalla tekniker som mestadels används för att samla in data till ett GIS för Geografisk informationsteknik (GIT). Det kan till exempel vara GPS, digital bildbehandling, fotogrammetri, radardata och laserskanning.

 

Vad kan GIS användas till?

Några av de mest kända GIS-applikationerna bland allmänheten är till exempel Google Earth, hitta.se och Eniro.se. I en kommun används GIS inom flera verksamheter. GIS kan göra stor nytta inom turism, handel, media, musikbranschen, industri, transport och logistik, försäljning, marknadsföring, miljöarbete, hälso- och sjukvård, arkeologi, kyrkan, samhällsplanering, skolan, försvaret, polisen, katastrofberedskap, viltvård med mera.

Konkreta exempel på hur man kan använda GIS

  • Ruttplanering – Hur kan våra fordon och chaufförer utnyttjas optimalt?
  • Kunddata – Var finns kundunderlaget? Var skall butikerna etableras? Är det rätt att satsa på en direktreklamskampanj?
  • Positionsdata – Var finns närmaste lediga taxi? Har någon av våra demenssjuka förirrat sig bort från äldreboendet?
  • Samhällsplanering – Hur ser resvägar ut mellan hem, dagis, skola och arbetsplatser? -Var bör den nya skolan byggas?
  • Statistik – Var sker bilinbrotten och bör vi ändra premien på försäkringarna?
  • Valresultat

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov 
Bygglov håller inget öppet hus tills vidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att prata med en handläggare under telefontiderna mån och tors kl 10-12 samt tis kl 15.30-17.30. De nås via kundcenter tel 0431-77 000. Det går också bra att ställa frågor via mail samhallsbyggnad@bastad.se

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!