Click to listen highlighted text!

Lägenhetsregistret

Senast ändrad: 26 nov, 2019

Lägenhetsregistret är upprättat och taget i bruk i alla landets kommuner från och med den 1 november 2010.

 

Lantmäteriet ansvarar för registret

Det är Lantmäteriet som har skapat registret genom att dels samla in uppgifter från fastighetsägarna, dels hämta uppgifter från det befintliga fastighetsregistret.

Lantmäteriet har också i samband med insamlingen beslutat om lägenhetsnummer, i de fall där sådana ska finnas, enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister.

Lantmäteriet är den myndighet som enligt lagen om lägenhetsregister är register-  och personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Lantmäteriverket har också utfärdat föreskrifter om lägenhetsregistret.

Läs mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriet

 

Kommunerna uppdaterar och ajourhåller uppgifterna

Kommunen ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner. Kommunerna beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom beslutar kommunerna om nya adresser när det behövs. I Båstads kommun är det kart/GIS-enheten som ajourför registret.

 

Fastighetsägarna informerar om ändringar

Fastighetsägarna lämnar uppgifter till kommunen om sådana förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden.

 

Skatteverket ansvarar för folkbokföring på lägenhet

Du som bor i ett hus med mer än en lägenhet (flerbostadshus) ska vara folkbokförd på lägenheten i stället för, som tidigare, bara på fastigheten.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov 
Bygglov håller inget öppet hus tills vidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att prata med en handläggare under telefontiderna mån och tors kl 10-12 samt tis kl 15.30-17.30. De nås via kundcenter tel 0431-77 000. Det går också bra att ställa frågor via mail samhallsbyggnad@bastad.se

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!