Click to listen highlighted text!

Lägenhetsregistret

Senast ändrad: 21 okt, 2022

Lägenhetsregistret är upprättat och taget i bruk i alla landets kommuner från och med den 1 november 2010.

 

Lantmäteriet ansvarar för registret

Det är Lantmäteriet som har skapat registret genom att dels samla in uppgifter från fastighetsägarna, dels hämta uppgifter från det befintliga fastighetsregistret.

Lantmäteriet har också i samband med insamlingen beslutat om lägenhetsnummer, i de fall där sådana ska finnas, enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister.

Lantmäteriet är den myndighet som enligt lagen om lägenhetsregister är register-  och personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Lantmäteriverket har också utfärdat föreskrifter om lägenhetsregistret.

Läs mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriet

 

Kommunerna uppdaterar och ajourhåller uppgifterna

Kommunen ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner. Kommunerna beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom beslutar kommunerna om nya adresser när det behövs. I Båstads kommun är det kart/GIS-enheten som ajourför registret.

 

Fastighetsägarna informerar om ändringar

Fastighetsägarna lämnar uppgifter till kommunen om sådana förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden.

 

Skatteverket ansvarar för folkbokföring på lägenhet

Du som bor i ett hus med mer än en lägenhet (flerbostadshus) ska vara folkbokförd på lägenheten i stället för, som tidigare, bara på fastigheten.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!