Click to listen highlighted text!

Adresser och gatunamn

Senast ändrad: 5 jul, 2023

Vilka är det som bestämmer gatunamnen i kommunen och varför är det så viktigt att alla adresser är unika? Här hittar du svaren.

Gatunamn tas fram via Namnkommittén, vars förslag på namn sedan beslutas av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott. Numrering och registrering av adresser görs av geodata-avdelningen.

Kommunen har ansvar för att sätta så kallade belägenhetsadresser både i tätorterna och på landsbygden. Med en belägenhetsadress menas en unik adress som består av gatunamn och tillhörande numrering.

Kommunen har en del råd och regler att följa vid namn- och nummersättning. En av dem är att man inte bör namnge gator och vägar efter nu levande personer.

 

Unika adresser räddar liv

Gatunamn med numrering används i hela kommunen. Alla nya vägar ges en riktning och jämna nummer sätts på höger sida, ojämna på vänster. Geodata-avdelningen ser till att alla byggnader i Båstad som används som bostad eller till någon verksamhet har en adress. Vi registrerar alla adresser i Lantmäteriets adressregister och håller det uppdaterat.

Det är mycket viktigt att alla byggnader har en unik adress. Tack vare den kan Räddningstjänsten hitta rätt vid en nödsituation. En unik adress behövs också för så självklara saker som att posten ska komma fram. Varje fastighetsägare ska se till att både byggnad och brevlåda är tydligt märkta med gällande adress.

Kommunen ansvarar inte för att adressuppgifter och kartor på webbsidor som Eniro och Google Maps eller i GPS-system är uppdaterade. Detta ansvarar leverantörerna och användarna själva för.

Vill du veta mer om adresser är du välkommen att kontakta geodata-avdelningen.

 

Var får jag placera min brevlåda?

Det är lite olika “regler” som styr var du får placera din brevlåda beroende på om det är stadsbrevbäring eller lantbrevbäring. Om du har några frågor eller funderingar går det bra att mejla till utdelning.bastad@postnord.com så svarar de på frågorna. Det går också bra att ringa till Postnords kundtjänst på telnr 0771-33 33 10.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!