Click to listen highlighted text!

Skötsel och drift

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Att elda är lätt men att elda på rätt sätt är svårare. Felaktig vedeldning i tätorter är ett hälsoproblem. Röken från ofullständig förbränning ställer till problem för personer med luftvägsbesvär och leder till utsläpp av cancerframkallande ämnen.

Att tänka på:

Vid vedeldning ska sotning ske med tätare intervall. En rökkanal som är byggd för oljeeldning är inte lämplig för kontinuerlig vedeldning eftersom det blir större rökgasvolymer och högre rökgastemperatur.

Innan du byter bränsleslag ska du kontakta skorstensfejarmästaren för att kontrollera skorstenen och möjligheterna till sotning. Sot och tjära på glasluckor, pannväggar och i rökgångar tyder på att lufttillförseln är dålig. Sot- och tjärutsläpp är störst när elden tänds och när nytt bränsle läggs in.

Det är förbjudet att elda avfall i en kamin eller villapanna. Vid eldning av till exempel hushållsavfall, plast, spånskivor och målat eller impregnerat virke bildas giftiga rökgaser.

Ska du installera ny eldstad eller rökkanal eller väsentligt ändra befintlig, krävs att du lämnar in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vill du ha några goda råd om hur du kan elda på ett miljövänligare sätt? Se länk i högerkolumnen.

Har du frågor angående sotning?

Ring skorstensfejarmästaren Peter Lindqvist på tel: 0431-708 43 (då kontoret ej är bemannat, var vänlig lämna ett meddelande på telefonsvararen) eller mobiltel:
070-568 90 81. Du kan även maila på bastadsot@bjarenet.com.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Länkar

Lägg in länk till anmälningssidan….

Click to listen highlighted text!