Click to listen highlighted text!

Djurhållning – anmälan eller tillstånd?

Senast ändrad: 5 mar, 2020

Lantbruk

Lantbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom miljön påverkas, bl.a. vid lagring och spridning av gödsel, användning av bekämpningsmedel, kemikalier, transporter och djurhållning. På grund av detta måste större lantbruk med mer än 400 djurenheter, så kallad B-verksamhet, ha tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan görs till länsstyrelsen.

Ett lantbruk med mer än 100 och upp till 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en C-verksamhet. För att driva en sådan verksamhet krävs att man lämnar en anmälan till miljöavdelningen. Blankett om anmälan om miljöfarlig verksamhet finns i högerkolumnen.

Övriga lantbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken krävs. Däremot har man samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Djurhållning inom detaljplanlagt område

Om du bor inom detaljplanlagt område och vill hålla vissa djur på din fastighet måste du ha tillstånd. Det gäller nötkreatur, häst, get, får och svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Ansökan om tillstånd lämnas till miljöavdelningen

Vill du skaffa orm måste du ansöka om tillstånd till miljöavdelningen Syftet med tillståndskraven är att förhindra olycksfall, men det handlar också om hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Click to listen highlighted text!