Click to listen highlighted text!

Bygglovsprocessen

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här får du information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga till att du fått ett slutbesked för din byggnad.

1. Ansökan

En ansökan ska innehålla en ansökningsblankett, fasadritningar, planritningar och situationsplan. Om du behöver en kontrollansvarig ska även den skrivas på ansökningsblanketten.

I Båstad jobbar vi så digitalt som möjligt och vi ser gärna att du ansöker via www.mittbygge.se. Du behöver en e-legitimation och dina handlingar sparade som pdf:er.

Om du inte ansöker via mittbygge kan du maila till samhallsbyggnad@bastad.se eller skicka allt i ett brev till Båstads Kommun, 269 80 Båstad.

2. Handläggning

När du skickat in din ansökan om bygglov och handläggaren bedömt att handlingarna är kompletta har han eller hon 10 veckor på sig att fatta beslut. Om handläggaren saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga, får du ett brev om att komplettera.

3. Beslut

När alla handlingar är kompletta och eventuella grannar sagt sitt kommer du få ett beslut. Är du inte nöjd med det, kan du alltid överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne inom tre veckor från den dagen du blivit delgiven beslutet. Även grannar har rätt att överklaga till Länsstyrelsen inom tre veckor.

Ett beslut innebär inte att du får sätta igång att bygga direkt. Du måste ha ett startbesked. I enklare bygglovärenden fattas beslut om startbesked direkt i samband med bygglovbeslutet.

4. Tekniskt samråd & startbesked

Om du ansökt om nybyggnation eller större tillbyggnad så krävs ett tekniskt samråd tillsammans med en kontrollansvarig innan startbesked kan ges. Här kommer mer tekniska handlingar krävas in såsom kontrollplan mm. När allt kommit in utfärdas startbesked och ni kan börja bygga. Missa inte utsättning om handläggaren krävt detta i bygglovet.

5. Arbetsplatsbesök

Under byggets gång kommer din handläggare göra arbetsplatsbesök tillsammans med din kontrollansvarige. Man tittar bland annat på om kontrollplanen följs. Du som byggherre ska också vara med.

6. Slutsamråd & slutbesked

När byggnationen börjar färdigställas eller rentav är klart så kontaktar byggherren eller kontrollansvarige handläggaren för att boka in ett slutsamråd. Detta är jätteviktigt! Detta hålls på byggarbetsplatsen. När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar handläggaren ett slutbesked. Nu kan byggnaden tas i bruk!

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!