Click to listen highlighted text!

Olovligt byggande

Senast ändrad: 26 nov, 2019

Att bygga utan bygglov eller göra någon annan åtgärd som kräver lov eller anmälan, kan bli dyrt. Förutom en straffavgift riskerar du att få riva allt du har byggt, om Myndighetsnämnden inte kan bevilja bygglov i efterhand. Myndighetsnämnden kan också stoppa arbetet eller kräva att du rättar till eventuella fel.

 

Lagar och regler

Myndighetsnämndens skyldigheter när det gäller olovligt byggande regleras i plan och bygglagen, 11 kap § 5. Nämnden ska gripa in eller ta upp frågan om påföljd (det vill säga sanktion) så snart det finns misstankar om att en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har gjorts utan lov. Nämnden ska se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov kan beviljas i efterhand.

Ett svartbygge går inte att dölja i längden. Om inte förr kan det bli ett problem vid försäljning eller arvsskifte. Ett annat problem är att en fastighet som skadas eller förstörs inte får återställas till annat än vad bygglovet medger. Det är viktigt att inte chansa och skjuta problemen framför sig.

När ett hus säljs måste ägaren intyga att alla handlingar är korrekta. Är det fråga om svartbygge kan säljaren bli skadeståndsskyldig om inte detta angetts i köpehandlingarna. Uppger säljaren att det är fråga om svartbygge så skapar det problem vid en försäljning och det påverkar såklart priset.

 

Vill du anmäla ett olovligt bygge?

Du kan anmäla om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller om du tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad. Du kan då bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.Om du vill kan du göra din anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Mejla din anmälan till samhallsbyggnad@bastad.se eller skicka vanligt brev till oss. Adressen är:

Båstads kommun, Bygglov, 269 80 Båstad

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!