Kontakta därför gärna oss på bygglov först för att få reda på vilken slags ritning du behöver.

 

Exempel på ritningar som kan finnas i bygglovsarkivet:

 

  • Bygglovsbeslut. Beslutsdokument.
  • Teknisk beskrivning. Beskriver tekniska detaljer på byggnaden/anläggningen.
  • Planritning. Visar hur byggnaden är disponerad.
  • Fasadritning. Visar byggnaden rakt framifrån.
  • Situationsplan. Visar hur hela tomten är disponerad.
  • Konstruktionsritning. Visar detaljerad information om byggnaden/anläggningen.
  • Ventilationsritning. Visar ventilationens dragning och eventuellt flöde.

 

Beställ dina ritningar här:

Mejla oss på samhallsbyggnad@bastad.se eller ring oss via växeln på tel 0431-77 000.