Click to listen highlighted text!

Områden utan detaljplan

Senast ändrad: 3 feb, 2021

En del områden saknar detaljplan, och ingår inte i det som räknas som sammanhållen bebyggelse. Det är ofta områden utan tät bebyggelse. Där är bestämmelserna inte lika reglerade som för områden där detaljplaner finns.

 

Bor du i ett område som saknar detaljplan, och inte räknas som sammanhållen bebyggelse, behöver du till exempel inte bygglov för åtgärderna nedan, om du inte gör dem närmare din tomtgräns än 4,5 meter:

Uthus, garage och gäststuga

Du får bygga en komplementbyggnad (uthus, garage, gäststuga) om de placeras inom den hävdade tomtplatsen i direkt närhet till huvudbyggnaden utan att dominera över denne i höjd och storlek. Byggnaden ska vara väl anpassad till omgivningen. Är du tveksam kontakta samhallsbyggnad@bastad.se med ett skissförslag markerat på en enkel karta. Installation av vatten eller avlopp är anmälningspliktigt till bygglovavdelningen och inom kommunalt verksamhetsområde även till NSVA. Använd e-tjänsten för din anmälan.

Mindre tillbyggnader

Du får göra en mindre tillbyggnad av den redan befintliga huvudbyggnaden. Det innebär att du kan bygga ut ditt hus utan bygglov. Tänk på att du bara får bygga ut 50 % av den ursprungliga byggnadsarean och att det nya bygget aldrig får bli större än 50 kvm. Byggnads- och totalhöjden får heller inte bli högre än den gamla ursprungliga byggnaden.

Du får även bygga mindre takkupor om de bara utgör högst 1/3 av takets längd. Det nya får inte dominera över det gamla ursprungliga huset. Bygger du närmre tomtgränsen än 4,5 meter måste dina grannar godkänna det. Om grannarna inte är positiva till det du vill göra men du inte vill ge upp din dröm kan du ansöka om bygglov. Då prövar Myndighetsnämnden ditt ärende.

Du kan behöva andra tillstånd

Observera att du kan behöva andra tillstånd, även om du inte behöver söka bygglov för något av ovanstående. Ett exempel är att du kan behöva tillstånd från väglagen om det du vill göra ligger nära en allmän väg där det finns byggfria zoner. Du kan också behöva ansökan om dispens för strandskyddet. Läs mer om strandskydd här. Stora områden på Bjärehalvön har landskapsbildskydd och/eller strandskydd, vilket betyder att länsstyrelsen måste ge sitt tillstånd för att du ska få bygga även om inget bygglov behövs. Strandskyddet sträcker sig 100 – 300 meter från hav, sjöar och vattendrag.

Om du är osäker på om din fastighet ligger inom strand- eller landskapsbildsskydd, kontakta bygglov.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!